MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (310) / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (867) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
CEV101 Çevre Mühendisliğine Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
FİZ117 GENEL FİZİK LABORATUVARI 0+3+0 Zorunlu 2
FİZ137 FİZİK I 4+0+0 Zorunlu 5
İNG111 DİL BECERİLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3
KİM119 KİMYA LABORATUVARI I 0+3+0 Zorunlu 2
KİM147 GENEL KİMYA 4+0+0 Zorunlu 5
MAT123 MATEMATİK I 4+2+0 Zorunlu 6
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
CEV311 Enstrümental Analiz 3+0+0 Seçmeli 5
CEV312 Çevre Toksikolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
CEV313 Sürdürülebilirlik 3+0+0 Seçmeli 5
CEV314 Çevresel Etki Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 5
CEV315 Çevresel Jeoloji 3+0+0 Seçmeli 5
CEV316 Çevresel Risk Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
CEV317 Su kalitesi 3+0+0 Seçmeli 5
CEV319 Çevre Analitik Kimyası 3+0+0 Seçmeli 5
CEV411 Sürdürülebilir Enerji 3+0+0 Seçmeli 5
CEV412 Sürdürülebilir Binalar 3+0+0 Seçmeli 5
CEV414 Yeraltı Suyu ve Toprak Kirliliği 3+0+0 Seçmeli 5
CEV415 Deniz Kirliliği 3+0+0 Seçmeli 5
CEV417 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi 3+0+0 Seçmeli 5
CEV419 Küresel İklim Değişikliği 3+0+0 Seçmeli 5
CEV421 Hava Kirliliği Modellemesi 3+0+0 Seçmeli 5
CEV423 Çamur Arıtımı 3+0+0 Seçmeli 5
CEV424 Yeşil Kimya 3+0+0 Seçmeli 5
CEV425 Kirleticilerin Davranışı ve Taşınımı 3+0+0 Seçmeli 5
CEV426 Membran Teknolojileri 3+0+0 Seçmeli 5
CEV427 Toprak Bilimi ve Kirliliği 3+0+0 Seçmeli 5
CEV428 Çevre Mühendisleri için Hidroloji 3+0+0 Seçmeli 5
CEV451 Deponi Alanlarının Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 5
CEV455 Ekoloji`nin Temel İlkeleri 3+0+0 Seçmeli 5
CEV461 Yeşil Mühendislik 3+0+0 Seçmeli 5
CEV465 Tehlikeli Atık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
CEV467 Anaerobik Arıtım 3+0+0 Seçmeli 5
CEV469 Yenilikçi Çevre Projeleri 3+0+0 Seçmeli 5
CEV470 Çevre Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
CEV471 Fitoteknoloji: Çev. Kirleticilerin İyileştirilmesi 3+0+0 Seçmeli 5
CEV492 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 180
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEV102 Çevre Kimyası I 4+0+0 Zorunlu 6
FİZ138 FİZİK II 4+0+0 Zorunlu 5
İNG112 DİL BECERİLERİ II 3+0+0 Zorunlu 3
MAT124 MATEMATİK II 4+2+0 Zorunlu 6
MÜH101 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 27
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
CEV201 Mühendislik Mekaniği 3+0+0 Zorunlu 4
CEV203 Malzeme Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
CEV205 Çevre Kimyası II 4+0+0 Zorunlu 4
CEV207 Çevre Kimyası Laboratuvarı 0+4+0 Zorunlu 2
CEV209 Mühendislik Termodinamiği 4+0+0 Zorunlu 6
İNG211 AKADEMİK YAZMA BEC. I 3+0+0 Zorunlu 3
MAT235 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I 4+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
CEV202 Bilgisayar Destekli Çizim 2+2+0 Zorunlu 5
CEV204 Akışkanlar Mekaniği 4+0+0 Zorunlu 5
CEV206 Sayısal Çözümleme 3+0+0 Zorunlu 5
CEV208 Çevresel İstatistik 3+0+0 Zorunlu 4
CEV210 Çevre Mikrobiyolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
CEV212 Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 0+3+0 Zorunlu 2
İNG212 AKADEMİK YAZMA BEC. II 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEV301 Hava Kalitesi Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
CEV303 Fizikokimyasal Arıtım 3+0+0 Zorunlu 5
CEV307 Temel İşlemler I 3+2+0 Zorunlu 5
CEV309 Su Temini Mühendisliği 3+0+0 Zorunlu 5
CEV310 Staj I 0+4+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 25
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEV302 Hava Kirliliği ve Kontrolü 3+0+0 Zorunlu 5
CEV304 Biyolojik Arıtım 3+0+0 Zorunlu 5
CEV306 Kentsel Drenaj ve Kanalizasyon 3+0+0 Zorunlu 6
CEV308 Temel İşlemler II 3+2+0 Zorunlu 5
GMT151 MÜHENDİSLER İÇİN ÖLÇME BİLGİSİ 1+2+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 25
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEV405 Tasarım Projesi I 3+0+0 Zorunlu 6
CEV406 Çevre Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 4
CEV407 Katı Atık Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
CEV410 Staj II 0+4+0 Zorunlu 4
MÜH103 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 1+0+0 Zorunlu 1
MÜH401 Çok Disiplinli Proje Çalışması 0+2+0 Zorunlu 1
Toplam AKTS 20
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEV408 Tasarım Projesi II 3+0+0 Zorunlu 6
CEV452 Çevresel Modelleme 3+0+0 Zorunlu 5
MÜH104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 1+0+0 Zorunlu 1
Toplam AKTS 12
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=867