EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ (785) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EFL101 OKUMA BECERİLERİ I 2+0+0 Zorunlu 2
EFL103 Yazma Becerileri 1 2+0+0 Zorunlu 2
EFL105 Dinleme ve Sesletim 1 2+0+0 Zorunlu 2
EFL107 Sözlü İletişim Becerileri 1 2+0+0 Zorunlu 2
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
EFL209 İngilizce Öğretiminde Drama 2+0+0 Seçmeli 4
EFL210 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 4
EFL211 Kitle İletişiminde İngilizce 2+0+0 Seçmeli 4
EFL212 Dünya İngilizceleri ve Kültür 2+0+0 Seçmeli 4
EFL307 Edimbilimi ve Dil Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
EFL308 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
EFL309 Dil ve Toplum 2+0+0 Seçmeli 4
EFL310 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
EFL312 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı 2+0+0 Seçmeli 4
EFL408 Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2+0+0 Seçmeli 4
EFL409 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi 2+0+0 Seçmeli 4
EFL410 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
EFL411 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS106 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 187
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
EFL102 Okuma Becerileri 2 2+0+0 Zorunlu 2
EFL104 Yazma Becerileri 2 2+0+0 Zorunlu 3
EFL106 Dinleme ve Sesletim 2 2+0+0 Zorunlu 3
EFL108 Sözlü İletişim Becerileri 2 2+0+0 Zorunlu 3
EFL110 İngilizcenin Yapısı 2+0+0 Zorunlu 2
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 27
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EFL201 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
EFL203 İngiliz Edebiyatı I 2+0+0 Zorunlu 4
EFL205 Dilbilimi 1 2+0+0 Zorunlu 3
EFL207 Eleştirel Okuma ve Yazma 2+0+0 Zorunlu 3
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EFL202 İngilizce Öğretim Programları 2+0+0 Zorunlu 3
EFL204 İngiliz Edebiyatı 2 2+0+0 Zorunlu 4
EFL206 Dilbilimi 2 2+0+0 Zorunlu 3
EFL208 Dil Edinimi 2+0+0 Zorunlu 3
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EFL301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 3+0+0 Zorunlu 5
EFL303 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I 3+0+0 Zorunlu 5
EFL305 Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 2+0+0 Zorunlu 3
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EFL302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 3+0+0 Zorunlu 5
EFL304 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2 3+0+0 Zorunlu 5
EFL306 Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 2+0+0 Zorunlu 3
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EFL401 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+6+0 Zorunlu 10
EFL403 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
EFL405 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme 3+0+0 Zorunlu 3
EFL407 ÇEVİRİ 3+0+0 Zorunlu 3
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EFL402 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 15
EFL404 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama 3+0+0 Zorunlu 4
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=785