EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / ALMAN DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ (783) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
ALE101 ALMANCANIN YAPISI 1 2+0+0 Zorunlu 2
ALE103 OKUMA BECERİLERİ 1 2+0+0 Zorunlu 2
ALE105 YAZMA BECERİLERİ 1 2+0+0 Zorunlu 2
ALE107 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 1 2+0+0 Zorunlu 2
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG137 YABANCI DİL I 2+0+0 Zorunlu 3
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
ALE209 KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
ALE210 KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLGİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
ALE307 TÜRKÇE-ALMANCA ÇEVİRİ 2+0+0 Seçmeli 4
ALE308 ALMANCA TÜRKÇE ÇEVİRİ 2+0+0 Seçmeli 4
ALE309 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER 2+0+0 Seçmeli 4
ALE310 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI 2+0+0 Seçmeli 4
ALE311 İLERİ ALMANCA DİL BİLGİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
ALE312 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
ALE407 DİL FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 4
ALE408 SOSYODİLBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
ALE409 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+0+0 Seçmeli 4
ALE410 KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME VE ÖĞRETME 2+0+0 Seçmeli 4
ALE411 AKADEMİK ALMANCA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS106 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 190
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
ALE102 ALMANCANIN YAPISI 2 2+0+0 Zorunlu 3
ALE104 OKUMA BECERİLERİ 2 2+0+0 Zorunlu 3
ALE106 YAZMA BECERİLERİ 2 2+0+0 Zorunlu 3
ALE108 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 2 2+0+0 Zorunlu 4
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ALE201 ALMANCANIN YAPISI 3 2+0+0 Zorunlu 3
ALE203 ALMANCA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
ALE205 ALMAN EDEBİYATI 1 2+0+0 Zorunlu 4
ALE207 DİLBİLİMİ 1 2+0+0 Zorunlu 3
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ALE202 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
ALE204 ALMANCA ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
ALE206 ALMAN EDEBİYATI 2 2+0+0 Zorunlu 4
ALE208 DİLBİLİMİ 2 2+0+0 Zorunlu 3
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ALE301 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLER 1 3+0+0 Zorunlu 4
ALE303 ALMANCA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 1 3+0+0 Zorunlu 5
ALE305 DİL EDİNİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ALE302 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLER 2 3+0+0 Zorunlu 5
ALE304 ALMANCA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 2 3+0+0 Zorunlu 5
ALE313 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2+0 Zorunlu 3
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ALE401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 2+6+0 Zorunlu 13
ALE403 ALMANCA DERS KİTABI İNCELEMESİ 2+0+0 Zorunlu 3
ALE405 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 3+0+0 Zorunlu 3
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ALE402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 2+6+0 Zorunlu 13
ALE404 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME 2+0+0 Zorunlu 3
ALE406 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERL. 2+0+0 Zorunlu 3
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=783