EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (781) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG137 YABANCI DİL I 2+0+0 Zorunlu 3
OOE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
OOE103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım 2+0+0 Zorunlu 3
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS106 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
OOE211 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk 2+0+0 Seçmeli 4
OOE212 Aile Eğitimi ve Katılımı 2+0+0 Seçmeli 4
OOE213 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
OOE214 Dil ve Kavram Gelişimi 2+0+0 Seçmeli 4
OOE216 Çocuk ve Medya 2+0+0 Seçmeli 4
OOE217 Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çoc. Etk. 2+0+0 Seçmeli 4
OOE311 Çocuklukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
OOE313 Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
OOE315 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2+0+0 Seçmeli 4
OOE411 Çocukta Davranış Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
OOE412 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
OOE413 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
OOE414 Erken Çocukluk Eğitiminde Gel. Çoc. Oyunları 2+0+0 Seçmeli 4
OOE415 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 186
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
OOE102 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 3+0+0 Zorunlu 5
OOE104 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 2+0+0 Zorunlu 5
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 27
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
OOE201 Okul Öncesi Eğitim Programları 3+0+0 Zorunlu 5
OOE203 Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 5
OOE205 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 22
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
GKS210 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2+0 Zorunlu 3
OOE202 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 4
OOE204 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 3
OOE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
OOE301 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları 3+0+0 Zorunlu 5
OOE303 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme 3+0+0 Zorunlu 4
OOE305 Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 4
OOE312 Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 23
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
OOE302 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 3
OOE304 Çocuk Ruh Sağlığı 3+0+0 Zorunlu 5
OOE306 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 19
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
OOE403 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 4
OOE405 Karakter ve Değer Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 3
OOE407 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+6+0 Zorunlu 12
Toplam AKTS 22
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
OOE404 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları 3+0+0 Zorunlu 4
OOE408 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 15
Toplam AKTS 22
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=781