EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. ÖĞRT. (780) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE111 Eğitimde Bilgi Teknolojileri 2+2+0 Zorunlu 5
BTE113 Bilişim ve Matematik 3+0+0 Zorunlu 5
BTE115 Öğretim Teknolojilerinin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 3
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG137 YABANCI DİL I 2+0+0 Zorunlu 3
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 36
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
BTE110 Algoritma Tasarımı ve Geliştirme 2+2+0 Zorunlu 5
BTE114 Elektronik Devre Elemanları 3+0+0 Zorunlu 5
BTE116 Programlama Öğretimi Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BTE201 Temel Programlama 2+2+0 Zorunlu 4
BTE213 Bilişim Sistemleri Donanımı 3+0+0 Zorunlu 4
BTE217 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 2+2+0 Zorunlu 4
BTE219 Öğretim Tasarımı 3+0+0 Zorunlu 4
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
BTE209 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2+0+0 Seçmeli 4
BTE215 Öğretimde Materyal Tasarımı 2+0+0 Seçmeli 4
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 45
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BTE202 İleri Programlama 2+2+0 Zorunlu 4
BTE204 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 3
BTE208 Bilişim Etiği ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 3
BTE224 Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
BTE222 Masaüstü Yayıncılık 2+0+0 Seçmeli 4
BTE228 Medya Okuryazarlığı 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 45
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BTE307 Eğitimde Modelleme ve Tasarım 2+2+0 Zorunlu 5
BTE309 Bilişim Öğretim Programları 2+0+0 Zorunlu 3
BTE311 Web Tabanlı Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
BTE312 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2+0+0 Seçmeli 4
BTE313 Eğitsel Video Tasarımı 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 45
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BTE302 Açık ve Uzaktan Öğrenme 3+0+0 Zorunlu 3
BTE304 İşletim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 4
BTE310 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
BTE314 Bilgisayar Ağları 3+0+0 Zorunlu 3
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
BTE319 Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
BTE322 Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 4
BTE324 Özel Eğitim ve Teknoloji 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 52
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BTE401 Fiziksel Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
BTE417 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+6+0 Zorunlu 10
BTE427 Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları 2+0+0 Zorunlu 4
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
BTE416 İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi 2+0+0 Seçmeli 4
BTE419 Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 42
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BTE402 Mobil Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
BTE412 Proje Geliştirme ve Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
BTE418 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 10
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
BTE422 Eğitsel Oyun ve Oyunlaştırma 2+0+0 Seçmeli 4
BTE429 Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=780