EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (778) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG137 YABANCI DİL I 2+0+0 Zorunlu 3
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
TUE101 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1 2+0+0 Zorunlu 3
TUE103 Osmanlı Türkçesi 1 2+0+0 Zorunlu 3
TUE105 Türk Dil Bilgisi 1 2+0+0 Zorunlu 2
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
TUE451 Yaratıcı Yazma 2+0+0 Seçmeli 4
TUE452 ANLAM BİLGİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
TUE453 Ses Eğitimi ve Diksiyon 2+0+0 Seçmeli 4
TUE454 Eleştirel Okuma 2+0+0 Seçmeli 4
TUE455 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi 2+0+0 Seçmeli 4
TUE456 İlk Okuma Yazma Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
TUE457 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı 2+0+0 Seçmeli 4
TUE458 Kelime Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
TUE459 Dil Edinim 2+0+0 Seçmeli 4
TUE460 Medya Okuryazarlığı 2+0+0 Seçmeli 4
TUE461 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirm 2+0+0 Seçmeli 4
TUE462 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2+0+0 Seçmeli 4
TUE463 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
TUE464 Türkçe Öğretimi Tarihi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 188
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
TUE102 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2 2+0+0 Zorunlu 3
TUE104 Osmanlı Türkçesi 2 2+0+0 Zorunlu 3
TUE106 Türk Dil Bilgisi 2 2+0+0 Zorunlu 3
TUE108 Dil Eğitiminin Temel Kavramları 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
TUE201 Çocuk Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 2
TUE203 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
TUE205 Türk Halk Edebiyatı 1 2+0+0 Zorunlu 3
TUE207 Yeni Türk Edebiyatı 1 2+0+0 Zorunlu 3
TUE209 Türk Dil Bilgisi 3 2+0+0 Zorunlu 3
TUE211 Eski Türk Edebiyatı 1 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 23
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
TUE202 Türkçe Öğretim Programları 2+0+0 Zorunlu 3
TUE206 Türk Halk Edebiyatı 2 2+0+0 Zorunlu 2
TUE208 Yeni Türk Edebiyatı 2 2+0+0 Zorunlu 3
TUE210 Türk Dil Bilgisi 4 2+0+0 Zorunlu 3
TUE212 Eski Türk Edebiyatı 2 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 19
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
TUE301 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
TUE303 Dinleme Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 4
TUE305 Okuma Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 4
TUE307 Dilbilimi 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 19
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
TUE302 Yazma Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 5
TUE304 Konuşma Eğitimi 3+0+0 Zorunlu 5
TUE306 Metindilbilim 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
TUE401 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+6+0 Zorunlu 10
TUE403 Dil Bilgisi Öğretimi 2+0+0 Zorunlu 2
TUE405 Tiyatro ve Drama Uygulamaları 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 18
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
TUE402 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 10
TUE404 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
TUE406 Dünya Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 22
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=778