EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (777) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG137 YABANCI DİL I 2+0+0 Zorunlu 3
SPE101 Özel Eğitim 2+0+0 Zorunlu 4
SPE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 2+0+0 Zorunlu 4
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
SPE430 Çoklu Yetersizlik ve Eğitimler 2+0+0 Seçmeli 4
SPE431 Ergenlik ve Cinsel Eğitim 2+0+0 Seçmeli 4
SPE432 Erken Müdahale Programları 2+0+0 Seçmeli 4
SPE433 İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE434 ZY`de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği 2+0+0 Seçmeli 4
SPE435 ZY`de Kavram Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE436 ZY`de Öğretim Uyarlamaları 2+0+0 Seçmeli 4
SPE437 ZY`de Öğretim Uyarlamaları 2+0+0 Seçmeli 4
SPE438 ZY`de Teknoloji Destekli Öğretim 2+0+0 Seçmeli 4
SPE439 ZY`de Yetişkinliğe Geçiş 2+0+0 Seçmeli 4
SPE440 Doğal Öğretim Süreci ve Uygulanması 2+0+0 Seçmeli 4
SPE441 Orta ve İleri Düzeyde OSB Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE442 OSB için Alternatif İletişim Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 4
SPE443 OSB`de Davranış Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE444 OSB`de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği 2+0+0 Seçmeli 4
SPE445 OSB`de Sosyal Beceri Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE446 OSB`de Teknoloji Destekli Öğretim 2+0+0 Seçmeli 4
SPE447 OSB`de Temel Becerilerin Kazandırılması 2+0+0 Seçmeli 4
SPE448 Yanlışsız Öğretim Yöntemler 2+0+0 Seçmeli 4
SPE449 Yüksek İşlevli OSB Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE450 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2+0+0 Seçmeli 4
SPE451 Matematik Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale 2+0+0 Seçmeli 4
SPE452 Okuma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale 2+0+0 Seçmeli 4
SPE453 ÖG için Öğrenme Stratejiler 2+0+0 Seçmeli 4
SPE454 ÖG ve Davranış Bozuklukları 2+0+0 Seçmeli 4
SPE455 ÖG`de Akademik Olmayan Becerilerin Desteklenmesi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE456 ÖG`de Destek Eğitim Programları 2+0+0 Seçmeli 4
SPE457 ÖG`de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği 2+0+0 Seçmeli 4
SPE458 ÖG`de Erken Müdahale ve Değerlendirme 2+0+0 Seçmeli 4
SPE459 Yazma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale 2+0+0 Seçmeli 4
SPE460 Eleştirel Düşünme Eğitim 2+0+0 Seçmeli 4
SPE461 ÖY Eğitimine Aile Katılımı 2+0+0 Seçmeli 4
SPE462 ÖY`de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği 2+0+0 Seçmeli 4
SPE463 ÖY`de Duyuşsal Eğitim 2+0+0 Seçmeli 4
SPE464 ÖY`de Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğitim 2+0+0 Seçmeli 4
SPE465 ÖY`de Öğrenme Problemleri ve Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE466 ÖY`de Program Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 4
SPE467 ÖY`de Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik 2+0+0 Seçmeli 4
SPE468 ÖY`de Tanılama Modelleri ve Testleri 2+0+0 Seçmeli 4
SPE469 Yaratıcı Düşünme Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE470 İleri Seviye Türk İşaret Dili 2+0+0 Seçmeli 4
SPE471 İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojile 2+0+0 Seçmeli 4
SPE472 İY Eğitimine Aile Katılımı 2+0+0 Seçmeli 4
SPE473 İY ve Dil 2+0+0 Seçmeli 4
SPE474 İY`de Ders Planı Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 4
SPE475 İY`de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği 2+0+0 Seçmeli 4
SPE476 İY`de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE477 İY`de İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE478 İY`de Özel Öğretim Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 4
SPE479 Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE481 Görme Becerilerinin Desteklenmesi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE482 GY Eğitimine Aile Katılımı 2+0+0 Seçmeli 4
SPE483 GY İçin Yardımcı Teknolojiler 2+0+0 Seçmeli 4
SPE484 GY Olan Yetişkinlerin Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE485 GY`de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği 2+0+0 Seçmeli 4
SPE486 GY`de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE487 GY`de Program Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 4
SPE488 GY`de Sosyal Beceri Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
SPE489 İleri Seviye Braille Okuma Yazma 2+0+0 Seçmeli 4
SPE490 Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 348
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
SPE102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 2+0+0 Zorunlu 4
SPE104 İşitme ve Görme Yetersizliği 2+0+0 Zorunlu 4
SPE106 Çocuk Gelişimi 3+0+0 Zorunlu 5
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
SPE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3+0+0 Zorunlu 4
SPE203 Uygulamalı Davranış Analizi 3+0+0 Zorunlu 4
SPE205 Özel Eğitimde Değerlendirme 3+0+0 Zorunlu 3
SPE207 Özel Eğitimde Bütünleştirme 2+0+0 Zorunlu 2
SPE209 Türk İşaret Dili 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
SPE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 3+0+0 Zorunlu 4
SPE204 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 2+0+0 Zorunlu 3
SPE206 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının 2+0+0 Zorunlu 2
SPE208 Braille Okuma-Yazma 2+0+0 Zorunlu 2
SPE210 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 1+4+0 Zorunlu 5
SPE345 ZY'de Kavram Öğrt. 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 26
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
SPE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
SPE303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 3
SPE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 3
SPE307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 2+0+0 Zorunlu 3
SPE309 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
SPE302 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
SPE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 2+0+0 Zorunlu 3
SPE306 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 2+0+0 Zorunlu 2
SPE308 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 2
SPE310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 1+4+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 22
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SPE401 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+6+0 Zorunlu 10
SPE403 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı 1+2+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 14
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
SPE402 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 10
SPE404 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
SPE406 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 18
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=777