EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (776) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
FEN121 FİZİK 1 2+2+0 Zorunlu 3
FEN125 KİMYA 1 2+2+0 Zorunlu 3
İNG137 YABANCI DİL I 2+0+0 Zorunlu 3
MAE151 Genel Matematik 1 2+0+0 Zorunlu 2
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
FEN233 FEN VE TEKNOLOJİ KAYNAKLI SORUNLAR 2+0+0 Seçmeli 4
FEN236 FEN ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI 2+0+0 Seçmeli 4
FEN325 KİMYASAL ATIKLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2+0+0 Seçmeli 4
FEN329 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
FEN332 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+0+0 Seçmeli 4
FEN336 BİLİMİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 2+0+0 Seçmeli 4
FEN407 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI 2+0+0 Seçmeli 4
FEN408 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 2+0+0 Seçmeli 4
FEN409 FEN BİLGİSİ DERS KİTABI İNCELEMESİ 2+0+0 Seçmeli 4
FEN420 TÜRKİYE`NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS106 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 178
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
FEN122 FİZİK 2 2+2+0 Zorunlu 3
FEN126 KİMYA 2 2+2+0 Zorunlu 3
FEN132 BİYOLOJİ 1 2+2+0 Zorunlu 4
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
MAE152 Genel Matematik 2 2+0+0 Zorunlu 3
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
FEN221 FİZİK 3 2+2+0 Zorunlu 3
FEN223 KİMYA 3 2+2+0 Zorunlu 3
FEN225 FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
FEN231 BİYOLOJİ 2 2+2+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 19
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
FEN224 YER BİLİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
FEN226 FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
FEN232 BİYOLOJİ 3 2+2+0 Zorunlu 4
FEN290 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
FEN303 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 1 1+2+0 Zorunlu 4
FEN305 ASTRONOMİ 2+0+0 Zorunlu 3
FEN327 FEN ÖĞRETİMİ 1 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 19
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
FEN304 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 2 1+2+0 Zorunlu 4
FEN306 BİLİMSEL MUHAKEME BECERİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
FEN328 FEN ÖĞRETİMİ 2 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 19
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
FEN401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 2+6+0 Zorunlu 12
FEN403 DİSİPLİNLERARASI FEN ÖĞRETİMİ 2+0+0 Zorunlu 4
FEN405 ÇEVRE EĞİTİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
FEN402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 2+6+0 Zorunlu 12
FEN404 FEN ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME 2+0+0 Zorunlu 4
FEN406 BİLİMİN DOĞASI VE ÖĞRETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=776