EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (775) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG137 YABANCI DİL I 2+0+0 Zorunlu 3
MAE101 Matematiğin Temelleri 1 2+0+0 Zorunlu 2
MAE103 Analiz 1 2+0+0 Zorunlu 3
MAE105 Matematik Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS106 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
MAE121 İlkokul Matematik Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
MAE122 Kültür ve Matematik 2+0+0 Seçmeli 4
MAE123 Matematik Ders Kitabı İncelemesi 2+0+0 Seçmeli 4
MAE124 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
MAE125 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2+0+0 Seçmeli 4
MAE126 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2+0+0 Seçmeli 4
MAE127 Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 2+0+0 Seçmeli 4
MAE128 Matematik Sınıflarında İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
MAE129 Oyunla Matematik Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 4
MAE130 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2+0+0 Seçmeli 4
MAE131 Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 4
MAE132 Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 4
MAE133 Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğret 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 190
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
MAE102 Matematiğin Temelleri 2 2+0+0 Zorunlu 4
MAE104 Analiz 2 2+0+0 Zorunlu 4
MAE106 Soyut Matematik 2+0+0 Zorunlu 5
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
MAE201 Lineer Cebir 1 2+0+0 Zorunlu 3
MAE203 Analiz 3 2+0+0 Zorunlu 3
MAE205 Analitik Geometri 2+0+0 Zorunlu 4
MAE207 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
MAE202 Lineer Cebir 2 2+0+0 Zorunlu 2
MAE204 Algoritma ve Programlama 2+0+0 Zorunlu 2
MAE206 Ortaokul Matematik Öğretim Programları 2+0+0 Zorunlu 3
MAE208 Olasılık 2+0+0 Zorunlu 3
MAE210 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
MAE301 İstatistik 2+0+0 Zorunlu 2
MAE303 Cebir 2+0+0 Zorunlu 2
MAE305 Sayıların Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
MAE307 Geometri ve Ölçme Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 19
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
MAE302 Cebir Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
MAE304 Olasılık ve İstatistik Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
MAE306 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 19
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
MAE401 Matematikte Problem Çözme 2+0+0 Zorunlu 3
MAE403 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları 2+0+0 Zorunlu 3
MAE405 Mantıksal Akıl Yürütme 2+0+0 Zorunlu 3
MAE409 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+6+0 Zorunlu 10
Toplam AKTS 22
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
MAE402 Matematik Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
MAE404 Matematik Öğretiminde Modelleme 2+0+0 Zorunlu 4
MAE410 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 12
Toplam AKTS 22
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=775