EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (774) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG137 YABANCI DİL I 2+0+0 Zorunlu 3
MTE101 ANALİZ 1 3+0+0 Zorunlu 4
MTE103 SOYUT MATEMATİK 1 3+0+0 Zorunlu 4
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS106 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
MTE150 DİFERENSİYEL GEOMETRİ 2+0+0 Seçmeli 4
MTE151 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER 2+0+0 Seçmeli 4
MTE152 GENEL TOPOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
MTE153 KOMPLEKS ANALİZ 2+0+0 Seçmeli 4
MTE154 MATEMATİK DERS KİTABI İNCELEMESİ 2+0+0 Seçmeli 4
MTE155 MATEMATIK EĞİTİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEK. 2+0+0 Seçmeli 4
MTE156 MATEMATİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 2+0+0 Seçmeli 4
MTE157 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
MTE158 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI 2+0+0 Seçmeli 4
MTE159 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
MTE160 NÜMERİK ANALİZ 2+0+0 Seçmeli 4
MTE161 SAYILAR TEORİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
MTE162 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 190
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
MTE102 ANALİZ 2 3+0+0 Zorunlu 5
MTE104 SOYUT MATEMATİK 2 3+0+0 Zorunlu 5
MTE106 ÖKLİT GEOMETRİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
MTE201 ANALİZ 3 3+0+0 Zorunlu 4
MTE203 ANALİTİK GEOMETRİ 1 2+0+0 Zorunlu 3
MTE205 LİNEER CEBİR 1 2+0+0 Zorunlu 3
MTE207 MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
MTE204 ANALİTİK GEOMETRİ 2 2+0+0 Zorunlu 3
MTE206 LİNEER CEBİR 2 2+0+0 Zorunlu 3
MTE208 LİSE MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
MTE210 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 19
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
MTE301 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I 3+0+0 Zorunlu 4
MTE303 OLASILIK 2+0+0 Zorunlu 3
MTE305 MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME 2+0+0 Zorunlu 3
MTE307 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
MTE302 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II 3+0+0 Zorunlu 4
MTE304 İSTATİSTİK 2+0+0 Zorunlu 3
MTE306 MATEMATİKSEL MODELLEME 2+0+0 Zorunlu 3
MTE308 CEBİRE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
MTE401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 2+6+0 Zorunlu 10
MTE403 MATEMATİK TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
MTE405 CEBİR ÖĞRETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
MTE407 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
MTE402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 2+6+0 Zorunlu 13
MTE404 MATEMATİK FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
MTE406 GEOMETRİ ÖĞRETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=774