EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (773) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
BYE101 GENEL BİYOLOJİ 1 3+0+0 Zorunlu 6
BYE103 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI 1 0+2+0 Zorunlu 2
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG137 YABANCI DİL 1 2+0+0 Zorunlu 3
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
BYE220 BİLİM FELSEFESİ VE BİLİMİN DOĞASI 2+0+0 Seçmeli 4
BYE221 BİYOFİZİK 2+0+0 Seçmeli 4
BYE222 BİYOLOJİ DERS KİTABI İNCELEMESİ 2+0+0 Seçmeli 4
BYE223 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI 2+0+0 Seçmeli 4
BYE224 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
BYE225 BİYOLOJİK OKURYAZARLIK 2+0+0 Seçmeli 4
BYE226 DİSİPLİNLER ARASI BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
BYE227 EMBRİYOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
BYE228 EVRİM TEORİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
BYE229 HİDROBİYOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
BYE230 HİSTOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
BYE231 PARAZİTOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
BYE232 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS106 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 190
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
BYE102 GENEL BİYOLOJİ 2 3+0+0 Zorunlu 6
BYE104 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI 2 0+2+0 Zorunlu 2
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
KME106 Genel Kimya 2+0+0 Zorunlu 3
KME108 Genel Kimya Laboratuvarı 0+2+0 Zorunlu 2
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYE201 BİYOLOJİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
BYE203 ZOOLOJİ 1 2+0+0 Zorunlu 2
BYE205 ZOOLOJİ LABORATUVARI 1 0+2+0 Zorunlu 2
BYE207 SİTOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
KME209 Organik Kimya 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYE202 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
BYE204 ZOOLOJİ 2 2+0+0 Zorunlu 2
BYE206 ZOOLOJİ LABORATUVARI 2 0+2+0 Zorunlu 2
BYE208 BİYOKİMYA 2+0+0 Zorunlu 2
BYE210 MİKROBİYOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 2
BYE212 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 0+2+0 Zorunlu 2
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYE301 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ 1 3+0+0 Zorunlu 4
BYE303 BOTANİK 1 2+0+0 Zorunlu 2
BYE305 BOTANİK LABORATUVARI 1 0+2+0 Zorunlu 2
BYE307 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 3
BYE309 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 2
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYE302 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ 2 3+0+0 Zorunlu 4
BYE304 BOTANİK 2 2+0+0 Zorunlu 2
BYE306 BOTANİK LABORATUVARI 2 0+2+0 Zorunlu 2
BYE308 GENETİK 2+0+0 Zorunlu 2
BYE310 EKOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 3
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYE401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 2+6+0 Zorunlu 12
BYE403 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2+0 Zorunlu 3
BYE405 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR UYGULAMALARI 0+2+0 Zorunlu 4
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYE402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 2+6+0 Zorunlu 15
BYE404 SAĞLIK EĞİTİMİ 2+0+0 Zorunlu 2
BYE406 ÇEVRE EĞİTİMİ 2+0+0 Zorunlu 2
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=773