EĞİTİM FAKÜLTESİ (440) / FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (771) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
BTE199 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EGT101 EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT102 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 3
FZE101 MEKANİK 1 3+0+0 Zorunlu 3
FZE103 MEKANİK LABORATUVARI 1 0+2+0 Zorunlu 2
İNG137 YABANCI DİL I 2+0+0 Zorunlu 3
MTE123 GENEL MATEMATİK I 2+0+0 Zorunlu 3
TKD107 TÜRK DİLİ I 3+0+0 Zorunlu 5
EGT250 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT251 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT252 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT253 EĞİTİMDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
EGT254 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT255 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT350 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT351 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
EGT352 KAPSAYICI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT353 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT354 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT355 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT450 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
EGT451 EĞİTİM HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 4
EGT452 MİKRO ÖĞRETİM 2+0+0 Seçmeli 4
EGT453 MÜZE EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
EGT454 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
EGT455 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0+0 Seçmeli 4
FZE151 FİZİK DERS KİTABI İNCELEMESİ 2+0+0 Seçmeli 4
FZE152 FİZİK ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2+0+0 Seçmeli 4
FZE153 FİZİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI 2+0+0 Seçmeli 4
FZE154 FİZİK ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
FZE155 FİZİKTE KAVRAM YANILGILARI 2+0+0 Seçmeli 4
FZE156 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER 2+0+0 Seçmeli 4
FZE157 FİZİKTE SOSYOBİLİMSEL KONULAR 2+0+0 Seçmeli 4
FZE158 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE ÖĞRETİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
FZE159 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2+0+0 Seçmeli 4
FZE160 TEMEL ROBOTİK UYGULAMALAR 2+0+0 Seçmeli 4
FZE161 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 2+0+0 Seçmeli 4
GKS101 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 3
GKS102 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0+0 Seçmeli 3
GKS103 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 3
GKS104 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS105 KÜLTÜR VE DİL 2+0+0 Seçmeli 3
GKS106 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS107 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS108 BESLENME VE SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS109 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+0+0 Seçmeli 3
GKS110 TÜRK İŞARET DİLİ 2+0+0 Seçmeli 3
GKS111 SANAT VE ESTETİK 2+0+0 Seçmeli 3
GKS112 YOGA VE BİREYSEL FARKINDALIK 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 182
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
EGT103 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
FZE102 MEKANİK 2 3+0+0 Zorunlu 4
FZE104 MEKANİK LABORATUVARI 2 0+2+0 Zorunlu 2
İNG138 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 3
KME110 Genel Kimya 2+0+0 Zorunlu 3
MTE124 GENEL MATEMATİK II 2+0+0 Zorunlu 4
TKD100 TÜRK DİLİ II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT201 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
FZE201 ELEKTRİK 1 2+0+0 Zorunlu 2
FZE203 ELEKTRİK LABORATUVARI 1 0+2+0 Zorunlu 2
FZE205 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2+0+0 Zorunlu 3
FZE207 TERMODİNAMİK 2+0+0 Zorunlu 3
FZE209 FİZİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT203 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
EGT204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
FZE202 ELEKTRİK 2 2+0+0 Zorunlu 2
FZE204 ELEKTRİK LABORATUVARI 2 0+2+0 Zorunlu 2
FZE206 OPTİK 2+0+0 Zorunlu 2
FZE208 OPTİK LABORATUVARI 0+2+0 Zorunlu 2
FZE210 ASTRONOMİ 2+0+0 Zorunlu 2
FZE212 FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 19
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT301 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
EGT302 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
FZE301 TİTREŞİM VE DALGALAR 3+0+0 Zorunlu 3
FZE303 TİTREŞİM VE DALGALAR LABORATUVARI 0+2+0 Zorunlu 2
FZE305 MODERN FİZİK 2+0+0 Zorunlu 2
FZE307 FİZİK ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR UYGULAMALARI 1 0+2+0 Zorunlu 2
FZE309 FİZİK ÖĞRETİMİ 1 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 19
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT303 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK 2+0+0 Zorunlu 3
EGT304 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
FZE302 KUANTUM FİZİĞİ 2+0+0 Zorunlu 2
FZE304 ELEKTRONİK 3+0+0 Zorunlu 3
FZE306 ELEKTRONİK LABORATUVARI 0+2+0 Zorunlu 2
FZE308 FİZİK ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR UYGULAMALARI 2 0+2+0 Zorunlu 2
FZE310 FİZİK ÖĞRETİMİ 2 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 19
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT401 OKULLARDA REHBERLİK 2+0+0 Zorunlu 3
FZE401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 2+6+0 Zorunlu 15
FZE403 ATOM FİZİĞİ 2+0+0 Zorunlu 2
FZE405 NÜKLEER FİZİK 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 22
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EGT402 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 3
FZE402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 2+6+0 Zorunlu 14
FZE404 KATIHAL FİZİĞİ 2+0+0 Zorunlu 2
FZE406 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=771