MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (310) / YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ (765) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIN101 Birinci Sınıf Seminerleri 1+0+0 Zorunlu 2
BBM101 PROGRAMLAMAYA GIRIŞ I 3+0+0 Zorunlu 6
BBM103 Programlamaya Giriş Laboratuvarı I 0+2+0 Zorunlu 4
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
FİZ137 FİZİK I 4+0+0 Zorunlu 5
İNG111 DİL BECERİLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3
MAT123 MATEMATİK I 4+2+0 Zorunlu 6
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
AIN411 Biyoenformatiğe Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AIN412 Medikal Görüntü İşlemeye Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AIN413 Sağlık Alanında Yapay Öğrenme 3+0+0 Seçmeli 6
AIN414 Medikal Görüntü Analizi Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN420 Derin Öğrenmeye Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AIN421 Bulanık Mantık 3+0+0 Seçmeli 6
AIN422 Derin Öğrenme Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN423 Veri Yoğunluklu Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
AIN424 Pekiştirmeli Derin Öğrenmeye Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AIN425 Veri Yoğunluklu Uygulamalar Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN426 Pekiştirmeli Derin Öğrenme Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN427 Veri Madenciliğine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AIN428 Bilgi Erişimi 3+0+0 Seçmeli 6
AIN429 Veri Madenciliği Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN430 Görüntü İşlemenin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
AIN431 Bilgisayarlı Görüye Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AIN432 Görüntü İşleme Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN433 Bilgisayarlı Görü Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN434 Hesaplamalı Fotoğrafinin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
AIN440 Doğal Dil İşlemeye Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AIN441 Konuşma ve Ses Tanımanın Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
AIN442 Doğal Dil İşleme Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN447 Veri Madenciliğinin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
AIN450 Dinamik Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
AIN451 Robotbilime Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AIN453 Robotbilim Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN454 Bilişsel Robotiğin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
AIN455 İnsan-Robot Etkileşimine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AIN457 İnsan-Robot Etkileşimi Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
AIN461 Mantıksal Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
AIN462 Karar Vermenin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
AIN463 Çok Etmenli Otonom Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
BBM402 HESAPLAMA KURAMI 3+0+0 Seçmeli 6
BBM403 KOMBİNATORİK VE ÇİZGE KURAMI 3+0+0 Seçmeli 6
BBM404 DERLEYİCİ GERÇEKLEŞTİRİMİNİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM407 BULANIK MANTIK 3+0+0 Seçmeli 6
BBM408 ALGORİTMA ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM410 DİNAMİK SİSTEMLER 3+0+0 Seçmeli 6
BBM411 Biyoenformatiğin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
BBM412 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM413 GÖRÜNTÜ İŞLEMENİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM414 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM415 GÖRÜNTÜ İŞLEME LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM416 BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM418 BİLGİSAYARLI GÖRÜ LAB 0+2+0 Seçmeli 4
BBM421 OYUN TEKNOLOJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM422 HAREKETLİ HESAPLAMA 3+0+0 Seçmeli 6
BBM423 OYUN TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM424 HAREKETLİ HESAPLAMA LAB. 0+2+0 Seçmeli 4
BBM431 GELİŞMİŞ BİLGİSAYAR MİMARİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM432 GÖMÜLÜ SİSTEMLER 3+0+0 Seçmeli 6
BBM433 MİKROİŞLEYİCİLER 3+0+0 Seçmeli 6
BBM434 GÖMÜLÜ SİSTEMLER LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM436 MİKROİŞLEYİCİLER LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM441 Yüksek Başarımlı Hesaplamaya Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
BBM442 KOŞUT İŞLEM 3+0+0 Seçmeli 6
BBM443 BLOKZİNCİRİNİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM444 HESAPLAMALI FOTOGRAFİNİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM446 HESAPLAMALI FOTOGRAFİ LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM451 BİLGİSAYAR AĞLARI 3+0+0 Seçmeli 6
BBM452 VERİ İLETİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM453 BİLGİSAYAR AĞLARI LAB. 0+2+0 Seçmeli 4
BBM456 BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM458 Kablosuz ve Mobil Ağlar 3+0+0 Seçmeli 6
BBM459 Güvenli Programlama Laboratuvarı 0+2+0 Seçmeli 4
BBM460 Kablosuz ve Mobil Ağlar Laboratuarl 0+2+0 Seçmeli 4
BBM461 GÜVENLİ PROGRAMLAMA 3+0+0 Seçmeli 6
BBM462 SOSYAL VE EKONOMİK AĞLAR 3+0+0 Seçmeli 6
BBM463 BİLGİ GÜVENLİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM465 BİLGİ GÜVENLİĞİ LAB. 0+2+0 Seçmeli 4
BBM467 VERİ YOĞUNLUKLU UYGULAMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
BBM469 VERİ YOĞUNLUKLU UYGULAMALAR LAB. 0+2+0 Seçmeli 4
BBM471 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM472 MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM473 VERİ TABANI LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM474 MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM475 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM481 YAZILIM GELİŞTİRME 3+0+0 Seçmeli 6
BBM482 YAZILIM KALİTE GÜVENCE 3+0+0 Seçmeli 6
BBM483 YAZILIM GELİŞTİRME LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM484 YAZILIM KALİTE GÜVENCE LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM485 YAZILIM MİMARİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM486 TASARIM ÖRÜNTÜLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM488 WEB SERVİSLERİ LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM490 WEB MİMARİSİNİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM491 BİREYSEL YAZILIM SÜRECİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM492 TAKIM YAZILIM SÜRECİ 3+0+0 Seçmeli 6
BBM493 BİREYSEL YAZILIM SÜRECİ LABORATUVARI 0+2+0 Seçmeli 4
BBM494 TAKIM YAZILIM SÜRECI LAB. 0+2+0 Seçmeli 4
BBM495 Doğal Dil İşlemeye Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
BBM497 Doğal Dil İşlemeye Giriş Lab 0+2+0 Seçmeli 4
BBM498 Yazılım Gereksinimleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 520
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BBM102 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 8
BBM104 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUVARI II 0+2+0 Zorunlu 4
FİZ117 GENEL FİZİK LABORATUVARI 0+3+0 Zorunlu 2
FİZ138 FİZİK II 4+0+0 Zorunlu 5
İNG112 DİL BECERİLERİ II 3+0+0 Zorunlu 3
MAT124 MATEMATİK II 4+2+0 Zorunlu 6
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIN212 Veri Biliminin Temelleri 3+0+0 Zorunlu 6
AIN214 Veri Bilimi Laboratuvarı 0+2+0 Zorunlu 4
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
BBM201 VERİ YAPILARI 3+0+0 Zorunlu 5
BBM203 YAZILIM LABORATUVARI I 0+2+0 Zorunlu 2
BBM205 KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR 3+0+0 Zorunlu 5
İST292 İSTATİSTİK 3+0+0 Zorunlu 5
MÜH103 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 1+0+0 Zorunlu 1
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIN200 Bilgisayarlar ve Etik 3+0+0 Zorunlu 3
AIN211 Yapay Zekanın İlkeleri 3+2+0 Zorunlu 6
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
BBM202 ALGORİTMALAR 3+0+0 Zorunlu 4
BBM204 YAZILIM LABORATUVARI II 0+2+0 Zorunlu 2
BBM242 Bilgisayar Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 4
MAT254 Temel Doğrusal Cebir 3+0+0 Zorunlu 4
MÜH104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 1+0+0 Zorunlu 1
Toplam AKTS 26
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIN300 Staj I 0+4+0 Zorunlu 5
AIN311 Yapay Öğrenmenin Temelleri 3+0+0 Zorunlu 6
AIN313 Yapay Öğrenme Laboratuvarı 0+2+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 15
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIN312 Biçimsel Diller ve Özdevinirler Kuramı 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 6
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIN400 Staj II 0+4+0 Zorunlu 5
AIN401 Dördüncü Sınıf Seminerleri 0+2+0 Zorunlu 1
AIN491 Proje I 3+2+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 10
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIN492 Proje II 3+2+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 6
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=765