İLETİŞİM FAKÜLTESİ (563) / İLETİŞİM BİLİMLERİ (763) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
İLE101 Sosyoloji I 3+0+0 Zorunlu 6
İLE103 Kültür Tarihi I 3+0+0 Zorunlu 5
İLE105 Sözlü ve Yazılı Anlatım Teknikleri 2+1+0 Zorunlu 6
İLE107 Siyaset Bilimi 3+0+0 Zorunlu 6
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
İLE102 Sosyoloji II 3+0+0 Zorunlu 6
İLE104 Kültür Tarihi II 3+0+0 Zorunlu 5
İLE106 Felsefenin Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 6
İLE108 İletişimin Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 6
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
İLE201 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 3+0+0 Zorunlu 6
İLE203 İletişim Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
İLE205 Ana Akım İletişim Kuramları 3+0+0 Zorunlu 6
İLE207 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3+0+0 Zorunlu 6
İLE209 Modern Türkiye Toplumu 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İLE202 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II 3+0+0 Zorunlu 6
İLE204 Kamuoyu ve Medya 3+0+0 Zorunlu 6
İLE206 Eleştirel İletişim Kuramları 3+0+0 Zorunlu 6
İLE208 Sanat ve İletişim 3+0+0 Zorunlu 6
İLE210 Bilim ve Teknoloji Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İLE301 İletişim Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 6
İLE303 Yeni Medya Çalışmaları 3+0+0 Zorunlu 6
İLE306 İLETİŞİM VE KÜLTÜR POLİTİKALARI 3+0+0 Zorunlu 6
İLE311 Kültür Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
İLE313 Medya Antropolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
İLE315 Gündelik Hayat 3+0+0 Seçmeli 5
İLE317 Dil ve İletişim 3+0+0 Seçmeli 5
İLE319 Popüler Kültür İncelemeleri 3+0+0 Seçmeli 5
İLE321 HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
İLE331 Sinemasal Anlatının Temel Kavramları 3+0+0 Seçmeli 5
İLE333 Senaryo Yazım Tekniklerine Giriş 3+0+0 Seçmeli 5
İLE335 Temel Fotoğraf 3+0+0 Seçmeli 3
İLE341 YENİ MEDYA TASARIMI UYGULAMALARI I 2+3+0 Seçmeli 4
İLE371 Türkiye Basın Tarihi 3+0+0 Seçmeli 5
İLE391 İletişim Felsefesi I 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 75
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İLE302 İnsan Hakları ve Medya Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
İLE305 MEDYA, TEMSİL, İDEOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 6
İLE312 Kültürel Çalışmalar 3+0+0 Seçmeli 5
İLE314 Reklam Tarihi 3+0+0 Seçmeli 5
İLE332 Sinema Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 5
İLE334 Video Yapım ve Yönetim Uygulamalarına Giriş 2+2+0 Seçmeli 4
İLE336 Belgesel Fotoğraf Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
İLE344 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI UYGULAMALARI I 2+3+0 Seçmeli 4
İLE352 Sosyal Medya İncelemelerine Giriş 3+0+0 Seçmeli 5
İLE372 Toplumsal Hareketler ve Medya 3+0+0 Seçmeli 5
İLE374 Çağdaş Medyanın Ekonomi Politiği 3+0+0 Seçmeli 5
İLE376 Siyasal İletişim 3+0+0 Seçmeli 5
İLE392 İletişim Felsefesi II 3+0+0 Seçmeli 5
İLE394 Sağlık İletişimi 3+0+0 Seçmeli 5
İLE395 MESLEKİ UYGULAMALAR-STAJ 0+6+0 Seçmeli 5
İLE396 ANİMASYON SİNEMASI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 79
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İLE413 Etnografi Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 5
İLE415 Kültürlerarası İletişim 3+0+0 Seçmeli 5
İLE417 Reklam Çözümlemeleri 3+0+0 Seçmeli 5
İLE419 Çağdaş Edebiyat ve İletişim 3+0+0 Seçmeli 5
İLE421 Tiyatro ve İletişim 3+0+0 Seçmeli 5
İLE431 Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
İLE433 Sinema Tarihi II 3+0+0 Seçmeli 5
İLE435 Video Yapım ve Yönetim Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
İLE437 Görsel Kültür 3+0+0 Seçmeli 5
İLE441 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI UYGULAMALARI II 2+3+0 Seçmeli 4
İLE451 Dijital Oyun Çalışmaları 3+0+0 Seçmeli 5
İLE453 DİJİTAL YAYINCILIK VE MEDYA 3+0+0 Seçmeli 5
İLE471 Kültürel Diplomasi 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 62
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İLE412 Reklam Fotoğrafı Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
İLE414 Etnografi Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 5
İLE416 Müzik Kültürleri 3+0+0 Seçmeli 5
İLE420 KÜLTÜR, KİMLİK, İLETİŞİM 3+0+0 Seçmeli 5
İLE434 Türkiye Sineması 3+0+0 Seçmeli 5
İLE438 BELGESEL SİNEMA 3+0+0 Seçmeli 5
İLE444 YENİ MEDYA TASARIMI UYGULAMALARI II 2+3+0 Seçmeli 4
İLE452 Sosyal Medya Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 5
İLE454 Yeni Medya Tasarımı Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
İLE456 Yaratıcı Endüstriler 3+0+0 Seçmeli 5
İLE472 Diplomasi ve Savaş Haberciliği 3+0+0 Seçmeli 5
İLE474 Kültürel Meta ve Üretici Süreçler 3+0+0 Seçmeli 5
İLE476 Eleştirel Söylem Çözümlemesi 3+0+0 Seçmeli 5
İLE490 POST PRODÜKSİYON VE GÖRSEL EFEKT 2+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 66
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=763