SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. (540) / DEZENFEKSİYON,STERİLİZASYON VE ANTİSEPSİ TEKNİKERLİĞİ (692) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
SDY101 Temel Mikrobiyoloji 2+2+0 Zorunlu 3
SDY102 Dezenfektanlar 2+0+0 Zorunlu 2
SDY103 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda kavramlar 2+0+0 Zorunlu 2
SDY104 Cerrahi Setlerin Tanınması 2+2+0 Zorunlu 3
SDY105 Sterilizasyon Süreci Tanımlanması 2+0+0 Zorunlu 2
SDY106 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Biyogüvenlik 2+0+0 Zorunlu 2
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
AYT119 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Seçmeli 3
SDY107 Antimikrobiyal İlaçlar 2+0+0 Seçmeli 3
SDY117 Sterilizasyonda Biyokimyasal Yapılar 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
SDY108 Endoskopların Tekrar Kullanıma Hazırlanması 2+0+0 Zorunlu 2
SDY109 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Standartlar 2+0+0 Zorunlu 2
SDY110 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Uygulamaları 2+0+0 Zorunlu 2
SDY111 Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Dökümantasyon 2+0+0 Zorunlu 2
SDY112 Sterilizasyonda Paketleme Materyalleri 2+0+0 Zorunlu 2
SDY113 Diş Hekimliğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2+0+0 Zorunlu 2
SDY115 Düşük ısı sterilizasyon yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 2
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
SDY114 Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 3
SDY116 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi'nde İlkyardım 2+0+0 Seçmeli 3
SDY118 Antiseptik Uygulamalarda İnsan Biyolojisi 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SDY208 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi'nde Mesleki Eğitim 0+12+0 Zorunlu 15
SDY210 Staj I 0+10+0 Zorunlu 5
SDY203 Otoklav 2+2+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 26
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SDY209 Diş Hekimliği Sterilizasyon Ünitesi'nde Mesleki Eğitim 0+12+0 Zorunlu 15
SDY211 Staj II 0+10+0 Zorunlu 5
SDY206 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Yapılanması 2+0+0 Seçmeli 3
SDY207 Enfeksiyon Hastalıkları 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 26
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=692