MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (310) / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (674) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
FİZ117 GENEL FİZİK LABORATUVARI 0+3+0 Zorunlu 2
FİZ137 FİZİK I 4+0+0 Zorunlu 5
GMT101 GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 4
İNG111 DİL BECERİLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3
MAT123 MATEMATİK I 4+2+0 Zorunlu 6
MÜH101 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2+0+2 Zorunlu 5
MÜH103 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 1+0+0 Zorunlu 1
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FİZ140 FİZİK II 4+0+0 Zorunlu 5
GMT110 GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİNDE PROGRAMLAMA 2+2+0 Zorunlu 4
GMT114 ÖLÇME BİLGİSİ 3+2+0 Zorunlu 5
GMT152 COĞRAFİ VERİYE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 2
GMT207 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 2+0+0 Zorunlu 2
İNG112 DİL BECERİLERİ II 3+0+0 Zorunlu 3
MAT124 MATEMATİK II 4+2+0 Zorunlu 6
MÜH104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 1+0+0 Zorunlu 1
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
GMT209 BİLİMSEL YAZIM VE SUNUM 2+0+0 Zorunlu 2
GMT211 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR 2+2+0 Zorunlu 4
GMT225 REFERANS KOORDİNAT SİSTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 4
İST292 İSTATİSTİK 3+0+0 Zorunlu 5
MAT223 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 4+0+0 Zorunlu 5
MAT245 DOĞRUSAL CEBİR 4+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 27
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
GMT202 PARAMETRE KESTİRİMİ VE DENGELEME 4+0+0 Zorunlu 5
GMT204 DİFERANSİYEL GEOMETRİ 3+0+0 Zorunlu 4
GMT216 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 2+2+0 Zorunlu 4
GMT234 SAYISAL GÖRÜNTÜLEME VE YORUMLAMA 2+2+0 Zorunlu 4
GMT274 ARAZİ UYGULAMASI I 1+4+0 Zorunlu 3
GMT301 STAJ I 0+3+0 Zorunlu 3
MAT307 NUMERİK ANALİZ 4+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GMT305 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3+0+0 Zorunlu 3
GMT327 YÖRÜNGE MEKANİĞİ VE ASTRONOMİ 3+0+0 Zorunlu 5
GMT333 FOTOGRAMETRİ 3+0+0 Zorunlu 5
GMT345 UZAKTAN ALGILAMA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME 3+0+0 Zorunlu 5
GMT351 KONUMSAL VERİ YÖNETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
GMT353 KARTOGRAFYA 3+0+0 Zorunlu 4
GMT365 TAŞINMAZ HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GMT302 STAJ II 0+3+0 Zorunlu 3
GMT306 PROJE YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
GMT312 KÜRESEL NAVİGASYON UYDU SİSTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 4
GMT324 JEODEZİ 3+0+0 Zorunlu 4
GMT352 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 4
GMT362 KADASTRO VE ARAZİ YÖNETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
GMT374 ARAZİ UYGULAMASI II 1+4+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 26
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GMT403 BİTİRME PROJESİ I 0+3+0 Zorunlu 7
MÜH401 Çok Disiplinli Proje Çalışması 0+2+0 Zorunlu 1
[G] GRUP 1 ALAN İÇİ SEÇMELİ GRUP 1 - Seçmeli 0 1
[G] GRUP 2 ALAN İÇİ SEÇMELİ GRUP 2 - Seçmeli 0 1
[G] GRUP 3 ALAN İÇİ SEÇMELİ GRUP 3 - Seçmeli 0 1
[G] GRUP 4 ALAN İÇİ SEÇMELİ GRUP 4 - Seçmeli 0 1
[G] GRUP 5 ALAN İÇİ SEÇMELİ GRUP 5 - Seçmeli 0 1
Toplam AKTS 8
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GMT404 BİTİRME PROJESİ II 0+3+0 Zorunlu 7
Toplam AKTS 7
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=674