EDEBİYAT FAKÜLTESİ (520) / ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI (662) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇTL111 Osmanlıca I 3+0+0 Zorunlu 6
ÇTL113 Sesbilgisi 3+0+0 Zorunlu 6
ÇTL115 Halk Edebiyatına Giriş I 2+0+0 Zorunlu 3
ÇTL117 Metin Bilgisi I 3+0+0 Zorunlu 6
ÇTL119 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarına Giriş I 3+0+0 Zorunlu 6
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇTL112 Osmanlıca II 3+0+0 Zorunlu 6
ÇTL114 Biçimbilgisi 3+0+0 Zorunlu 6
ÇTL116 Halk Edebiyatına Giriş II 2+0+0 Zorunlu 3
ÇTL118 Metin Bilgisi II 3+0+0 Zorunlu 6
ÇTL120 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarına Giriş II 3+0+0 Zorunlu 6
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
ÇTL122 Türk Dilleri ve Dilbilim 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
ÇTL211 Osmanlıca III 2+0+0 Zorunlu 4
ÇTL213 Sözdizimi 3+0+0 Zorunlu 6
ÇTL215 Eski Türkçe 3+0+0 Zorunlu 4
ÇTL217 Yeni Türk Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 4
ÇTL219 Klasik Türk Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 4
ÇTL221 Eski Uygurca 2+0+0 Seçmeli 3
ÇTL223 Temel Sosyoloji 2+0+0 Seçmeli 3
ÇTL225 Türk Halkları Tarihi 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL227 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 40
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ÇTL212 Anlambilim 3+0+0 Zorunlu 4
ÇTL214 Orta Türkçe I 3+0+0 Zorunlu 4
ÇTL216 Yeni Türk Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 6
ÇTL218 Klasik Türk Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 6
ÇTL220 Azerbaycan Dili ve Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 4
ÇTL222 Temel Düşünce Tarihi 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL224 Edebiyat Kuramları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 34
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇTL311 Orta Türkçe II 3+0+0 Zorunlu 4
ÇTL313 Türkmen Dili ve Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 4
ÇTL315 Tatar Dili ve Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 4
ÇTL317 Roman İncelemeleri 2+0+0 Seçmeli 6
ÇTL319 Mesnevi İncelemeleri 2+0+0 Seçmeli 6
ÇTL321 Türk Dünyası İnanç Sistemleri 2+0+0 Seçmeli 3
ÇTL323 Toplumsal Dilbilim 2+0+0 Seçmeli 3
ÇTL325 Temel Türkiye Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3
ÇTL327 Halk Bilimi I 2+0+0 Seçmeli 3
ÇTL329 Oğuz Grubu Konuşma I 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL331 Kıpçak Grubu Konuşma I 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL333 İletişim Sosyolojisi 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL335 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI TARİHİ 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 52
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇTL312 Ağız Araştırmaları 3+0+0 Zorunlu 4
ÇTL314 Kazak Dili ve Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 4
ÇTL316 Çağatay Dili ve Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 4
ÇTL318 Avrupa`da Türkçe 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL320 Öykü İncelemeleri 2+0+0 Seçmeli 6
ÇTL322 Dil Politikaları 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL324 Türk Mitolojisi 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL326 Azebaycan Edebiyatı Örnekleri 2+0+0 Seçmeli 6
ÇTL328 Halk Bilimi II 2+0+0 Seçmeli 3
ÇTL330 Oğuz Grubu Konuşma II 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL332 Kıpçak Grubu Konuşma II 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL334 Yeni Medya 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL336 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI METİN İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 55
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇTL411 Araştırma Metot ve Teknikleri I 3+0+0 Zorunlu 4
ÇTL413 Uygur Dili ve Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 4
ÇTL415 Güney Sibirya Türk Dilleri ve Edebiyatları I 2+0+0 Zorunlu 4
CTL428 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 5
ÇTL417 Çağatay Grubu Konuşma I 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL419 Dil İlişkileri 2+0+0 Seçmeli 5
ÇTL421 Karay Dili ve Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL423 Alan Araştırmaları 2+0+0 Seçmeli 5
ÇTL425 Dil Ölümü 2+0+0 Seçmeli 5
ÇTL427 Metin Aktarma ve Sorunları 2+0+0 Seçmeli 5
ÇTL429 Bitirme Tezi I 2+0+0 Seçmeli 6
ÇTL431 Şiir İncelemeleri 2+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 57
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇTL412 Araştırma Metot ve Teknikleri II 3+0+0 Zorunlu 4
ÇTL414 Özbek Dili ve Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 4
ÇTL416 Güney Sibirya Türk Dilleri ve Edebiyatları II 2+0+0 Zorunlu 4
ÇTL418 Çağatay Grubu Konuşma II 2+0+0 Seçmeli 6
ÇTL420 Tiyatro 2+0+0 Seçmeli 5
ÇTL422 Kırgız Dili ve Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL424 Kıyı Dilleri 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL426 Çağdaş Türk Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 4
ÇTL428 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 5
ÇTL430 Bitirme Tezi II 2+0+0 Seçmeli 6
ÇTL432 İran`daki Türk Dilleri 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 50
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=662