SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (529) / DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (639) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA133 GENEL ANATOMİ-İŞİTME VE KONUŞMA ORGANLARI ANATOMİS 2+0+0 Zorunlu 3
DKT101 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINA GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 2
DKT103 İŞİTME BİLİMİNE GİRİŞ 3+1+0 Zorunlu 4
FİZ133 FİZİK 3+0+0 Zorunlu 4
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
DKT121 Toplum Tabanlı Koruma 2+0+0 Seçmeli 3
DKT123 Türk İşaret Dili I 1+2+0 Seçmeli 4
[G] SECDERS-ONKOSUL-G Önkoşullu Seçmeli Dersler - Seçmeli 0 0
Toplam AKTS 25
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
DKT102 Konuşma Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
DKT104 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 3+0+0 Zorunlu 4
DKT108 SES FİZİĞİ VE AKUSTİK PRENSİPLER 2+0+0 Zorunlu 2
DKT112 Odyolojide Tanılamaya Giriş 2+2+0 Zorunlu 3
FZY102 FİZYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 4
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
DKT124 DİL-KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA LABORATUVAR UYGULAMALA 0+2+0 Seçmeli 2
DKT126 Türk İşaret Dili II 1+2+0 Seçmeli 4
[G] SECDERS-ONKOSUL-B Önkoşullu Seçmeli Dersler - Seçmeli 0 20
Toplam AKTS 29
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
BİS211 BİYOİSTATİSTİK 3+0+0 Zorunlu 6
DKT201 Dil Gelişimi 2+0+0 Zorunlu 2
DKT203 Dilbilimin Temel Kavramları ve Klinik Dilbilim 3+0+0 Zorunlu 3
FZY204 Nörofizyoloji 3+0+0 Zorunlu 4
HİS209 Dil ve Konuşma Terapistleri için Embriyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
İNG237 İNGİLİZCE III 3+0+0 Zorunlu 3
DKT219 Ses tasarımı 2+1+0 Seçmeli 3
DKT227 ÇOCUK GELİŞİMİ VE PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 3
DKT229 Türk İşaret Dili III 1+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 33
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ANA136 GENEL NÖROANATOMİ-İŞİTME VE KONUŞMA NÖROANATOMİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
DKT202 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikler 2+0+0 Zorunlu 3
DKT204 Nörolojik Gelişim 3+0+0 Zorunlu 3
DKT206 Konuşma Akustiği ve Fonetik 2+0+0 Zorunlu 2
DKT210 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE KLİNİK DEĞERLENDİRME 2+0+0 Zorunlu 3
DKT212 İŞİTSEL ALGI SÜREÇLERİNE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 2
DKT292 Mesleki Uygulama I 0+8+0 Zorunlu 5
İNG238 İNGİLİZCE IV 3+0+0 Zorunlu 3
DKT208 Kognitif Nörobilim ve Nöroloji Giriş 2+0+0 Seçmeli 3
DKT222 Ergen - Yetişkin Gelişimi ve Psikolojisi 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 32
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DKT301 Akıcı Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Trp 3+1+0 Zorunlu 4
DKT303 Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Müdahale 3+1+0 Zorunlu 4
DKT305 Konuşma Sesi Bozuklukları 3+1+0 Zorunlu 4
DKT307 Edinilmiş Dil Bozuklukları 3+1+0 Zorunlu 4
DKT311 Uygulamalı Davranış Analizi 2+0+0 Zorunlu 3
DKT313 Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 3+1+0 Zorunlu 4
FAR333 ODYOLOJİYE VE DİL-KONUŞMA TEDAVİLERİNE YÖNELİK FA 2+0+0 Zorunlu 3
DKT323 İletişim Bozukluklarında Danışmanlık 2+0+0 Seçmeli 3
DKT325 Oyun ve Dil Gelişimi 2+1+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 32
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DKT304 Okul Çağı Çocuklarda ve Adolesanlarda Dil Bozukluk 3+1+0 Zorunlu 4
DKT306 İşitsel Rehabilitasyon 3+1+0 Zorunlu 4
DKT310 Ses Bozukluklarında Değ. ve Terapi Yöntemleri 3+1+0 Zorunlu 4
DKT312 Nörojenik Motor Konuşma Bozuklukları 3+1+0 Zorunlu 4
DKT314 Baş Yüz Anomalilerinde Değerlendirme ve Terapi 2+1+0 Zorunlu 3
DKT392 Mesleki Uygulama II 0+8+0 Zorunlu 5
DKT326 Dil Konuşma Bozukluklarında Koruyucu Yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 2
DKT328 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3+0+0 Seçmeli 3
DKT330 Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri 1+2+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 31
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DKT401 Dilve Konuşma Bozukluklarında Seminer-1 2+0+0 Zorunlu 3
DKT403 Dil ve Konuşma Boz. Klin. Gözlm ve Uyg-1 0+6+0 Zorunlu 5
DKT405 Dil ve Kon. Boz. Mat.ve Prog. Haz. 1+2+0 Zorunlu 3
DKT417 Ses Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+6+0 Zorunlu 5
DKT419 İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 2
DKT427 Baş-Yüz Anomalilerinde Mesleki Uygulama 0+6+0 Seçmeli 5
DKT429 Akıcı Konuşma Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+6+0 Seçmeli 5
DKT431 Konuşma Sesi Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+6+0 Seçmeli 5
DKT433 Konuşma Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+6+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 38
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DKT402 Dil ve Konuşma Bozukluklarında Seminer-2 2+0+0 Zorunlu 3
DKT404 Dil ve Konuşma Bozukluklarında Gözlem ve Uyg.-2 0+6+0 Zorunlu 5
DKT414 Dil Konuşma Terapisinde etik Prensipler 2+0+0 Zorunlu 2
DKT416 Dil Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+6+0 Zorunlu 5
DKT428 Nörojenik Dil ve Konuşma Boz. Mesleki Uygulama 0+6+0 Seçmeli 5
DKT430 Yutma Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+6+0 Seçmeli 5
DKT432 İşitsel Rehabilitasyonda Mesleki Uygulama 0+6+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=639