SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (529) / DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (639) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA133 Genel Anatomi-İşitme ve Konuşma Organları Anatomisi 2+0+0 Zorunlu 3
DKT105 Dil ve Konuşma Terapisi Mesleğine Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
DKT107 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Dilbilim 2+0+0 Zorunlu 2
DKT108 Ses Fiziği ve Akustik Prensipler 2+0+0 Zorunlu 2
DKT109 Genel Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 3
DKT113 İşitme ve Konuşma Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
FİZ133 Fizik 3+0+0 Zorunlu 4
İNG127 Temel İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
DKT123 Türk İşaret Dili I 1+2+0 Seçmeli 4
DKT125 Toplum Tabanlı Koruma 2+0+0 Seçmeli 2
SBF101 TÜRK İŞARET DİLİ 1+2+0 Seçmeli 4
SBF103 SAĞLIK BİLİMLERİNDE KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASY 2+0+0 Seçmeli 3
SBF105 SAĞLIK HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3
SBF107 Sağlık Bilimlerinde Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 3
SBF109 Cinsel Sağlık 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 48
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
DKT104 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 3+0+0 Zorunlu 4
DKT114 Dil Gelişimi 3+0+0 Zorunlu 3
DKT116 Konuşma Akustiği ve Fonetik 2+0+0 Zorunlu 3
DKT118 Temel Odyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
FZY102 FİZYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 4
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
DKT124 DİL-KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA LABORATUVAR UYGULAMALA 0+2+0 Seçmeli 2
DKT126 Türk İşaret Dili II 1+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
BİS211 BİYOİSTATİSTİK 3+0+0 Zorunlu 6
DKT210 Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik Değerlendirme 2+0+0 Zorunlu 3
DKT213 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
FZY204 Nörofizyoloji 3+0+0 Zorunlu 4
HİS209 Dil ve Konuşma Terapistleri için Embriyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
İNG237 İNGİLİZCE III 3+0+0 Zorunlu 3
DKT207 Klinik Dilbilim 2+0+0 Seçmeli 2
DKT229 Türk İşaret Dili III 1+2+0 Seçmeli 4
DKT241 Ses tasarımı 2+1+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ANA136 GENEL NÖROANATOMİ-İŞİTME VE KONUŞMA NÖROANATOMİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
DKT204 Nörolojik Gelişim 3+0+0 Zorunlu 3
DKT230 Konuşma Sesi Bozukluklarına Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
DKT232 Edinilmiş İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
DKT236 Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları 2+0+0 Zorunlu 3
DKT292 Mesleki Uygulama I 0+8+0 Zorunlu 5
İNG238 İNGİLİZCE IV 3+0+0 Zorunlu 3
DKT234 Ergen - Yetişkin Gelişimi ve Psikolojisi 2+0+0 Seçmeli 2
DKT238 Uygulamalı Davranış Analizi 2+0+0 Seçmeli 2
DKT240 Kognitif Nörobilim ve Nöroloji Giriş 2+0+0 Seçmeli 2
DKT242 İŞİTSEL ALGI SÜREÇLERİNE GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 2
DKT244 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 35
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DKT309 Akıcı Konuşma Bozukluklarına Giriş 2+2+0 Zorunlu 4
DKT315 Ses Bozukluklarına Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
DKT317 Edinilmiş Dil Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 2+2+0 Zorunlu 4
DKT319 Konuşma Sesi Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 2+2+0 Zorunlu 4
DKT331 Çocukluk Çağı Dil Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 2+2+0 Zorunlu 4
DKT333 Erişkin ve Pediatrik Beslenme ve Yutma Bozukluklarına Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
DKT339 Baş Yüz Anomalilerinde Değerlendirme ve Terapi 2+2+0 Zorunlu 4
DKT323 İletişim Bozukluklarında Danışmanlık 2+0+0 Seçmeli 3
DKT325 Oyun ve Dil Gelişimi 2+1+0 Seçmeli 3
DKT327 Dil ve Konuşma Terapisinde Teleterapi Uygulamaları 2+1+0 Seçmeli 3
DKT329 Meslekler Arası İş Birliği 0+2+0 Seçmeli 2
DKT335 Sinirdilbilim 2+0+0 Seçmeli 2
DKT337 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri 2+2+0 Seçmeli 3
DKT341 Okul Çağı Çocuklarda ve Adölesanlarda Dil Bozuklukları 3+0+0 Seçmeli 3
FAR333 Odyolojiye ve Dil-Konuşma Tedavilerine Yönelik Farmakoloji 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 48
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DKT301 Akıcı Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 2+2+0 Zorunlu 4
DKT306 İşitsel Rehabilitasyon 2+2+0 Zorunlu 4
DKT308 Nörojenik Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 2+2+0 Zorunlu 4
DKT316 Erişkin ve Pediatrik Beslenme ve Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 2+2+0 Zorunlu 4
DKT342 Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 2+2+0 Zorunlu 4
DKT392 Mesleki Uygulama II 0+8+0 Zorunlu 5
DKT318 Bilişsel İletişim Bozuklukları 2+2+0 Seçmeli 4
DKT320 Serebral Palside Dil, Konuşma, Beslenme ve Yutma Bozuklukları 2+0+0 Seçmeli 2
DKT326 Dil Konuşma Bozukluklarında Koruyucu Yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 2
DKT328 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3+0+0 Seçmeli 3
DKT330 Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri 1+2+0 Seçmeli 2
DKT332 Pediatrik Dil ve Konuşma Terapisinde Aile Katılımı ve Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 2
DKT334 Erken Çocukluk Döneminde Okuryazarlık 2+0+0 Seçmeli 2
DKT336 Edinilmiş Dil Bozukluklarında Terapi Planlama 2+0+0 Seçmeli 2
DKT338 Yutma Bozukluklarında Enstrümantasyon 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 46
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DKT401 Dil ve Konuşma Bozukluklarında Seminer-1 2+0+0 Zorunlu 3
DKT411 Dil ve Konuşma Bozukluklarında Terapi Programı ve Materyali Hazırlama I 1+2+0 Zorunlu 3
DKT413 Mesleki Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 2
DKT415 Dil ve Konuşma Bozukluklarında Klinik Gözlem ve Uygulama I 0+28+0 Zorunlu 20
DKT435 Pediatrik Yeme ve Beslenme Bozuklukları 2+0+0 Seçmeli 2
DKT437 Baş-Yüz Anomalilerinde Mesleki Uygulama 0+4+0 Seçmeli 3
DKT441 Akıcı Konuşma Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+4+0 Seçmeli 3
DKT443 Konuşma Sesi Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+4+0 Seçmeli 3
DKT445 İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
DKT447 Ses Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+4+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 44
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DKT402 Dil ve Konuşma Bozukluklarında Seminer-2 2+0+0 Zorunlu 3
DKT412 Dil ve Konuşma Bozukluklarında Terapi Programı ve Materyali Hazırlama II 1+2+0 Zorunlu 3
DKT414 Dil Konuşma Terapisinde Etik Prensipler 2+0+0 Zorunlu 2
DKT418 Dil ve Konuşma Bozukluklarında Klinik Gözlem ve Uygulama II 0+28+0 Zorunlu 20
DKT420 Bilişsel İletişim Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+4+0 Seçmeli 3
DKT434 Dil ve Konuşma Terapisinde Kariyer Planlama 2+0+0 Seçmeli 2
DKT436 Otizm Spektrum Bozukluklarında Dil ve Konuşma Terapisi 2+0+0 Seçmeli 2
DKT438 İşitme Bozukluklarında Dil ve Konuşma Terapisi Uygulamaları 0+4+0 Seçmeli 3
DKT442 Nörojenik Dil ve Konuşma Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+4+0 Seçmeli 3
DKT444 Yutma Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+4+0 Seçmeli 3
DKT446 Dil Bozukluklarında Mesleki Uygulama 0+4+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 47
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=639