SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (529) / ODYOLOJİ (638) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA133 GENEL ANATOMİ-İŞİTME VE KONUŞMA ORGANLARI ANATOMİS 2+0+0 Zorunlu 3
FİZ133 FİZİK 3+0+0 Zorunlu 4
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
ODP101 İŞİTME BİLİMİNE GİRİŞ 3+2+0 Zorunlu 4
ODP107 DIL GELIŞIMI 2+0+0 Zorunlu 2
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ODP109 Odyolojide ICF Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 3
ODP111 Odyolojik Terminoloji 2+0+0 Seçmeli 3
SBF103 SAĞLIK BILIMLERINDE KALITE GÜVENCESİ VE AKREDITASY 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SECDERS-ONKOSUL-G Önkoşullu Seçmeli Dersler - Seçmeli 0 0
Toplam AKTS 27
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
FZY102 FİZYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 4
İLT103 İletişim: Dilbilimsel Yaklaşımlar 3+0+0 Zorunlu 4
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
ODP106 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 3+0+0 Zorunlu 4
ODP110 KONUŞMA BİLİMİNE GİRİŞ 3+2+0 Zorunlu 4
ODP112 SES FIZIĞI VE AKUSTIK PRENSIPLER 2+0+0 Zorunlu 2
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ODP108 ÇOCUK GELİŞİMİ VE PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 3
ODP114 EŞLİ DANSLAR 0+4+0 Seçmeli 3
ODP116 ODYOLOJİ`DE LABORATUVAR UYGULAMALARI 0+2+0 Seçmeli 2
ODP118 Odyolojide Klinik Uygulama ve Araştırma Etiği 2+0+0 Seçmeli 2
[G] SECDERS-ONKOSUL-B Önkoşullu Seçmeli Dersler - Seçmeli 0 20
Toplam AKTS 35
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
BİS211 BİYOİSTATİSTİK 3+0+0 Zorunlu 6
FZY204 Nörofizyoloji 3+0+0 Zorunlu 4
İNG237 İNGİLİZCE III 3+0+0 Zorunlu 3
ODP211 ODYOLOJİ`DE TANILAMAYA GİRİŞ 2+1+0 Zorunlu 3
ODP215 PSIKOAKUSTIK VE İŞITME TEORILERI 2+0+0 Zorunlu 3
ODP217 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon I 2+2+0 Zorunlu 3
ODP220 KONUŞMA AKUSTIĞI VE FONETIK 2+0+0 Zorunlu 2
ODP223 Odyolojide Algı ve Beyin Çalışmaları 2+0+0 Seçmeli 2
ODP227 İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okuryazarlık 2+0+0 Seçmeli 3
SBF101 TÜRK İŞARET DİLİ 1+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 35
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ANA136 GENEL NÖROANATOMİ-İŞİTME VE KONUŞMA NÖROANATOMİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG238 İNGİLİZCE IV 3+0+0 Zorunlu 3
ODP210 Odyoloji ve Nörootoloji 3+0+0 Zorunlu 3
ODP216 İŞITME VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA TARAMA TEKNIKLER 2+0+0 Zorunlu 3
ODP219 SES TASARIMI 2+2+0 Zorunlu 3
ODP222 İŞITSEL ALGI SÜREÇLERINE GIRIŞ 2+0+0 Zorunlu 2
ODP232 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon II 2+2+0 Zorunlu 3
ODP290 YAZ STAJI 0+8+0 Zorunlu 5
ODP218 ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ 2+0+0 Seçmeli 2
ODP221 İŞİTME VE KONUŞMA BİLİMİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 2
ODP224 İLETİŞİM BOZUKLUKLARINDA DANIŞMANLIK 2+0+0 Seçmeli 3
ODP228 Vakalar ile Odyoloji 2+0+0 Seçmeli 3
ODP230 ODYOLOJİ `DE AYIRICI TANI TESTLERİ 2+2+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 40
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FAR333 ODYOLOJİYE VE DİL-KONUŞMA TEDAVİLERİNE YÖNELİK FA 2+0+0 Zorunlu 3
ODP301 ODYOLOJI`DE TANI VE YORUMLAMA 2+2+0 Zorunlu 3
ODP303 Amplifikasyon ve İşitme Cihazlarına Giriş 2+2+0 Zorunlu 3
ODP305 ODYOLOJI`DE PEDIATRIK DEĞERLENDIRME 3+2+0 Zorunlu 4
ODP309 ENDÜSTRIYEL ODYOLOJIYE GIRIŞ 2+0+0 Zorunlu 3
ODP321 Vestibüler Sistem ve Değerlendirme 2+2+0 Zorunlu 3
ODP329 Rehabilitatif Odyoloji I 2+2+0 Zorunlu 3
ODP331 Odyo-vestibüler Bozukluklarda Temel Oluşum Mekaniz 3+0+0 Zorunlu 4
ODP319 EK ENGELİ OLAN İŞİTME KAYIPLILARA YAKLAŞIM 2+0+0 Seçmeli 2
ODP323 GENETİK VE İŞİTME KAYBI 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 31
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ODP310 İŞİTSEL İŞLEMLEME BOZUKLUKLARI 2+2+0 Zorunlu 3
ODP312 Vakalarla Pediatrik Değerlendirme 2+1+0 Zorunlu 2
ODP314 Amplifikasyonun Değerlendirilmesi ve Uygulanması 2+2+0 Zorunlu 4
ODP318 ELEKTROFIZYOLOJI UYGULAMALARINA GIRIŞ 2+2+0 Zorunlu 4
ODP320 İMPLANTE EDILEBILIR IŞITME CIHAZI UYGULAMALARINA G 2+2+0 Zorunlu 4
ODP328 Vestibüler Bozukluklar ve Rehabilitasyon 2+0+0 Zorunlu 4
ODP332 Rehabilitatif Odyoloji II 2+2+0 Zorunlu 3
ODP390 YAZ STAJI 0+8+0 Zorunlu 5
ODP316 EĞİTİM ORTAMLARINDA AKUSTİK ÖZELLİKLER 2+2+0 Seçmeli 3
ODP322 GERİATRİK ODYOLOJİ VE İLETİŞİM BOZUKLUKLARI 2+0+0 Seçmeli 2
ODP325 OYUN VE İŞİTSEL REHABİLİTASYON 2+2+0 Seçmeli 3
ODP326 Müzikle Konuşmak 2+2+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 40
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ODP401 ODYOLOJI`DE SEMINER I 2+0+0 Zorunlu 3
ODP405 ODYOLOJI`DE ELEKTROFIZYOLOJI UYGULAMALARI STAJI 0+4+0 Zorunlu 3
ODP407 PEDIATRIK ODYOLOJI STAJI 0+4+0 Zorunlu 3
ODP417 ODYOLOJİ`DE KLİNİK UYGULAMA I 0+8+0 Zorunlu 12
ODP409 İŞİTME BOZUKLUKLARINDA MATERYAL VE PROGRAM HAZIRLA 3+2+0 Seçmeli 5
ODP411 GERİATRİK ODYOLOJİ STAJI 0+4+0 Seçmeli 3
ODP413 REHABİLİTATİF ODYOLOJİ STAJI 0+4+0 Seçmeli 3
ODP415 ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİ STAJI 0+4+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 35
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ODP402 ODYOLOJI`DE SEMINER II 2+0+0 Zorunlu 3
ODP406 İŞİTME CİHAZLARI VE İMPLANTLAR STAJI 0+4+0 Zorunlu 3
ODP408 VESTIBÜLER UYGULAMALAR STAJI 0+4+0 Zorunlu 3
ODP419 ODYOLOJİ`DE KLİNİK UYGULAMA II 0+8+0 Zorunlu 12
ODP420 Odyoloji Sektöründe Temel Kavramlar ve Pazarlama 2+0+0 Seçmeli 4
ODP422 Destek Eğitim Programları için Bireysel Eğitim Pro 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 28
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=638