ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI (470) / CAZ (625) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
CAZ103 DOĞAÇLAMA I 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ141 ALAN DERSİ I 2+1+0 Zorunlu 6
CAZ151 Caz Armoni I 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ161 Caz Grup I 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ181 Big Band I 2+1+0 Zorunlu 2
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
KOM163 SOLFEJ I 4+2+0 Zorunlu 6
KOM171 ARMONİ I 2+0+0 Zorunlu 2
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ221 Caz Piyano I 2+1+0 Seçmeli 3
CAZ321 Caz Piyano III 2+1+0 Seçmeli 3
CAZ323 Caz Aranjmanları I 2+0+0 Seçmeli 3
CAZ325 Film Müzikleri Kompozisyonu I 2+0+0 Seçmeli 3
CAZ329 Charles Mingus Müziği 2+0+0 Seçmeli 2
CAZ331 Caz Koro I 1+2+0 Seçmeli 3
CAZ423 Caz Aranjmanları III 2+0+0 Seçmeli 3
CAZ425 Film Müzikleri Kompozisyonu III 2+0+0 Seçmeli 3
CAZ429 Miles Davis Müziği 2+0+0 Seçmeli 2
CAZ431 Caz Koro III 1+2+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 57
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CAZ104 DOĞAÇLAMA II 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ142 Alan dersi II 2+1+0 Zorunlu 6
CAZ152 Caz Armoni II 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ162 Caz Grup II 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ182 Big Band II 2+1+0 Zorunlu 2
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
KOM164 SOLFEJ II 4+2+0 Zorunlu 6
KOM172 ARMONİ II 2+0+0 Zorunlu 2
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ222 Caz Piyano II 2+1+0 Seçmeli 3
CAZ322 Caz Piyano IV 2+1+0 Seçmeli 3
CAZ324 Caz Aranjmanları II 2+0+0 Seçmeli 3
CAZ326 Film Müzikleri Kompozisyonu II 2+0+0 Seçmeli 3
CAZ330 Wayne Shorter Müziği 2+0+0 Seçmeli 2
CAZ332 Caz Koro II 1+2+0 Seçmeli 3
CAZ424 Caz Aranjmanları IV 2+0+0 Seçmeli 3
CAZ426 Film Müzikleri Kompozisyonu IV 2+0+0 Seçmeli 3
CAZ430 John Coltrane Müziği 2+0+0 Seçmeli 2
CAZ432 Caz Koro IV 1+2+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 55
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ203 DOĞAÇLAMA III 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ211 CAZ TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ241 Alan dersi III 2+1+0 Zorunlu 6
CAZ251 Caz Armoni III 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ261 Caz Grup III 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ281 Big Band III 2+1+0 Zorunlu 2
KOM271 ARMONİ III 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 20
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ204 DOĞAÇLAMA IV 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ212 CAZ TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ242 ALAN DERSİ IV 2+1+0 Zorunlu 6
CAZ252 Caz Armoni IV 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ262 Caz Grup IV 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ282 Big Band IV 2+1+0 Zorunlu 2
KOM272 ARMONİ IV 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 20
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CAZ309 Resital I 2+2+0 Zorunlu 4
CAZ341 ALAN DERSİ V 2+1+0 Zorunlu 6
CAZ343 Enstrümantasyon I 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ361 Caz Grup V 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ381 Big Band V 2+1+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 16
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CAZ310 Resital II 2+2+0 Zorunlu 4
CAZ342 ALAN DERSİ VI 2+1+0 Zorunlu 6
CAZ344 Enstrümantasyon II 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ362 Caz Grup VI 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ382 Big Band VI 2+1+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 16
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CAZ409 Bitirme Projesi I 2+0+0 Zorunlu 4
CAZ441 ALAN DERSİ VII 2+1+0 Zorunlu 6
CAZ445 Bilgisayarla Nota Yazımı I 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ461 Caz Grup VII 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ481 Big Band VII 2+1+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 16
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CAZ410 Bitirme Projesi II 2+0+0 Zorunlu 4
CAZ442 ALAN DERSİ VIII 2+1+0 Zorunlu 6
CAZ446 Bilgisayarla Nota Yazımı II 2+0+0 Zorunlu 2
CAZ462 Caz Grup VIII 2+1+0 Zorunlu 2
CAZ482 Big Band VIII 2+1+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 16
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=625