SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (529) / ERGOTERAPİ (608) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ERG101 ERGOTERAPİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 3
ERG103 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ 2+2+0 Zorunlu 3
ERG105 BÜYÜME VE GELİŞİM 2+0+0 Zorunlu 2
ERG107 SAĞLIK STRATEJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
ERG109 ERGOTERAPİ TEORİLERİ 3+0+0 Zorunlu 4
ERG121 ERGOTERAPİDE ETİK VE PROFES.GELİŞİM 1+0+0 Zorunlu 1
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ERG111 DRAMA 1+2+0 Seçmeli 3
ERG113 ERGO.SANAT.YAKLA.RES.VE EL SAN. 1+2+0 Seçmeli 3
ERG115 ERGOTERAPIDE ILETIŞIM VE GÖRÜŞME TEKNIKLERI 2+2+0 Seçmeli 3
ERG117 YAŞAM KALITESI 2+0+0 Seçmeli 3
ERG119 BILIM SANAT FELSEFE 2+2+0 Seçmeli 3
SBF103 SAĞLIK BİLİMLERİNDE KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASY 2+0+0 Seçmeli 3
SBF105 SAĞLIK HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3
SBF107 Sağlık Bilimlerinde Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 3
SBF109 CİNSEL SAĞLIK 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 48
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA132 ANATOMİ 3+4+0 Zorunlu 6
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
ERG102 ERGOTERAPİDE AKTİVİTELER 2+2+0 Zorunlu 4
FZY116 FİZYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 4
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
PSL112 TEMEL PSİKOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 4
SOS100 ENGELLİLİK SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ERG114 STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERI 2+0+0 Seçmeli 3
ERG116 MÜZIK-ALGILAMA-ILETIŞIM 1+2+0 Seçmeli 3
ERG118 ŞIDDETE MARUZ KALANLARDA REHABİLİTASYON 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 39
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ERG201 PERFORMANS ALANLARI DUYU MOTOR 2+2+0 Zorunlu 4
ERG205 PERFORMANS ALANLARI KOGNİTİF 2+2+0 Zorunlu 4
ERG207 NÖROANATOMİ 2+0+0 Zorunlu 2
ERG209 TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 2+3+0 Zorunlu 4
ERG223 FONKSİYONEL KİNEZYOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 2
İNG237 İNGİLİZCE III 3+0+0 Zorunlu 3
ERG213 ENGELLILIK VE SAĞLIK POLITIKALARI 2+0+0 Seçmeli 3
ERG215 TOPLUMSAL KATILIM 1+2+0 Seçmeli 3
ERG219 YEME BOZUKLUKLARI 2+0+0 Seçmeli 3
ERG221 STIGMA VE ERGOTERAPI 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ERG204 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ 2+2+0 Zorunlu 4
ERG210 YARDIMCI TEKNOLOJİ 2+1+0 Zorunlu 3
ERG220 PERFORMANS ALANLARI PSİKOSOSYAL 3+2+0 Zorunlu 4
ERG222 KAS İSKELET SİST.FONKS.YETERSİZLİKLERİNDE ERGO. 1+2+0 Zorunlu 2
ERG226 MESLEKİ UYGULAMA 0+12+0 Zorunlu 6
İNG238 İNGİLİZCE IV 3+0+0 Zorunlu 3
ERG216 BAKIM VERENLERDE ERGOTERAPI 1+2+0 Seçmeli 3
ERG218 KANSER VE ERGOTERAPI 2+2+0 Seçmeli 3
ERG224 ÖZ YÖNETIM 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ERG301 NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR 3+0+0 Zorunlu 3
ERG303 GERİATRİK REHABİLİ. ERGOTERAPİ 2+2+0 Zorunlu 4
ERG305 PROBLEME DAYALI ERGOTER. UYGULAMALARI 2+3+0 Zorunlu 4
ERG307 KORUYUCU ERGOTERAPİ VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER 2+2+0 Zorunlu 4
ERG309 ERGOTE. YÖNE. ORGANİ. VE KAY.SİST. 2+0+0 Zorunlu 2
ERG327 PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ 2+3+0 Zorunlu 4
ERG329 EL REHABİLİTASYONU VE ERGOTERAPİ 2+2+0 Zorunlu 3
ERG311 ENGELLI BIREYLERIN INSAN HAKLARI 3+0+0 Seçmeli 3
ERG313 ENGELLİLERDE SPOR VE REKREASYON 2+2+0 Seçmeli 3
ERG315 DIYABET VE ERGOTERAPI 2+1+0 Seçmeli 3
ERG317 GÖRME ÖZÜRLÜLERDE BAĞIMSIZ YAŞAM 2+2+0 Seçmeli 3
ERG321 BEL BOYUN OKULU 1+2+0 Seçmeli 3
ERG323 REHABILITASYONDA İNTERDISIPLINER YAKLAŞIM 2+0+0 Seçmeli 3
ERG325 ÖZEL GEREKSINIMLI ÇOCUK VE BAĞIMSIZ YAŞAM 2+2+0 Seçmeli 3
İNG337 İNGİLİZCE V 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 48
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ERG302 MESLEKİ REHABİLİTASYON 2+3+0 Zorunlu 4
ERG304 NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ 2+2+0 Zorunlu 4
ERG306 TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON 3+3+0 Zorunlu 4
ERG308 ORTEZ VE BİOMEKANİK 2+3+0 Zorunlu 3
ERG322 MOTOR ÖĞRENME 2+2+0 Zorunlu 3
ERG326 MESLEKİ UYGULAMA 0+12+0 Zorunlu 6
ERG310 DANS VE HAREKET TEDAVİSİ 1+2+0 Seçmeli 3
ERG314 MENTAL SAĞLIK PROBLEMLERİNDE MESLEKİ REHABİLİTASYO 1+2+0 Seçmeli 3
ERG316 KADIN SAĞLIĞI 2+1+0 Seçmeli 3
ERG318 YENI DOĞANDA DUYU BÜTÜNLÜĞÜ 2+1+0 Seçmeli 3
ERG320 ERGOTERAPIST VE OKUL DANIŞMANLIĞI 2+1+0 Seçmeli 3
İNG338 İNGİLİZCE VI 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 42
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ERG407 KANITA DAYALI ERGOTERAPİ UYGULAMALARI 4+0+0 Zorunlu 5
ERG419 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
ERG421 MESLEKİ UYGULAMA I 0+8+0 Zorunlu 5
ERG423 MESLEKİ UYGULAMA III 0+8+0 Zorunlu 5
ERG409 SÜRÜCÜ REHABILITASYONU 2+0+0 Seçmeli 3
ERG411 YUTMA BOZUKLUKLARINDA ERGOTERAPI 2+0+0 Seçmeli 3
ERG413 KARDİYAK REHABILITASYONDA ERGOTERAPI 2+0+0 Seçmeli 3
ERG415 REHABILITASYONDA HAYVAN DESTEKLI YAKLAŞIMLAR 2+2+0 Seçmeli 3
ERG417 ENGELSIZ ÜNIVERSITE 1+2+0 Seçmeli 3
ERG425 MESLEKI UYGULAMA V 0+8+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 39
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ERG408 ÖĞRENCİ MEZUNİYET PROJESİ 2+4+0 Zorunlu 6
ERG418 Sağlık İletişimi 2+0+0 Zorunlu 2
ERG422 MESLEKI UYGULAMA II 0+8+0 Zorunlu 5
ERG424 MESLEKI UYGULAMA IV 0+8+0 Zorunlu 5
ERG410 PULMONER REHABILITASYONDA ERGOTERAPI 2+0+0 Seçmeli 3
ERG412 REHABILITASYONDA SANAL GERÇEKLIK 2+2+0 Seçmeli 3
ERG414 ÇALIŞMA ERGONOMISI VE İŞLE ILGILI RISK FAKTÖRLERI 2+0+0 Seçmeli 3
ERG416 AFETLER VE TOPLUMSAL KATILIM 1+2+0 Seçmeli 3
ERG426 MESLEKI UYGULAMA VI 0+8+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 36
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=608