EDEBİYAT FAKÜLTESİ (520) / İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (511) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT103 Yazma Becerisi 1+2+0 Zorunlu 4
İMT107 SÖZCÜK BİLGİSİ 3+0+0 Zorunlu 6
İMT121 OKUMA BECERİLERİ 3+0+0 Zorunlu 5
MTB110 UYGARLIK TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
İMT131 Güncel Tartışmalar 2+0+0 Seçmeli 4
İMT139 ÇEVİRİ TARİHİ VE KAVRAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
İMT141 Metin Türleri 3+0+0 Seçmeli 4
İMT143 Dil ve Kültür 3+0+0 Seçmeli 4
MTB117 Çevirmenler İçin Türkçe I 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 42
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT100 Güncel Konular 2+0+0 Zorunlu 4
İMT108 Yazılı Çeviriye Giriş 1+2+0 Zorunlu 6
İMT128 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım 3+0+0 Zorunlu 6
MTB104 ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU 2+0+0 Zorunlu 4
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
İMT136 BELLEK TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
MTB118 ÇEVİRMENLER İÇİN TÜRKÇE II 2+0+0 Seçmeli 4
MTB126 METİN İNCELEME 3+0+0 Seçmeli 6
MTB130 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 40
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
İMT205 YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ 2+0+0 Zorunlu 4
İMT207 İNGİLİZ VE AMERİKAN KÜLTÜR TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 4
İMT213 YAZILI ÇEVİRİ 3+0+0 Zorunlu 5
İMT235 İngilizce Konuşma I 1+2+0 Zorunlu 4
MTB209 DİLBİLİM I 2+0+0 Zorunlu 4
İMT239 Genel Çeviri I 1+2+0 Seçmeli 4
MTB201 Çağdaş Türk Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 4
MTB211 POPÜLER KÜLTÜR 2+0+0 Seçmeli 3
MTB217 TÜRK İŞARET DİLİ I 1+2+0 Seçmeli 4
MTB223 YARATICI YAZARLIK 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 41
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
İMT202 NOT ALMA TEKNİKLERİ VE ARDIL ÇEVİRİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 6
İMT212 SÖYLEM ÇÖZÜMLENMESİ 1+2+0 Zorunlu 4
İMT236 İNGİLİZCE KONUŞMA II 1+2+0 Zorunlu 4
İMT260 ÇAĞDAŞ İNGİLİZ VE AMERİKAN TOPLUMU 2+0+0 Zorunlu 4
MTB212 DİLBİLİM II 2+0+0 Zorunlu 4
İMT226 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 2+0+0 Seçmeli 4
İMT230 Yazılı Çeviri Kavramları 1+0+0 Seçmeli 2
İMT238 YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİYE GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 4
İMT240 Genel Çeviri II 1+2+0 Seçmeli 4
MTB202 ÇEVİRİ ARAÇLARI 2+2+0 Seçmeli 6
MTB206 Çevirmenler İçin Tıp 3+0+0 Seçmeli 6
MTB218 TÜRK İŞARET DİLİ II 1+2+0 Seçmeli 4
MTB224 PROJE YÖNETİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 58
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT309 TIP ÇEVİRİSİ 3+0+0 Zorunlu 6
İMT315 SÖZLÜ ÇEVİRİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 6
İMT323 ÇEVİRİ KURAMI 3+0+0 Zorunlu 6
İMT327 POPÜLER YAZIN ÇEVİRİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
İMT335 Tekstil ve Kozmetik Metinleri Çevirisi 3+0+0 Seçmeli 6
İMT343 Çeviride Düzeltme ve Son Okuma 2+0+0 Seçmeli 4
İMT347 SAĞLIK ÇEVİRMENLİĞİ 2+0+0 Seçmeli 4
MTB303 TERİMBİLİM 3+0+0 Seçmeli 6
MTB311 ÇEVİRMENLER İÇİN HUKUK 3+0+0 Seçmeli 5
MTB317 YERELLEŞTİRME 2+0+0 Seçmeli 4
MTB319 İLERİ NOT ALMA TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
MTB321 ÇEVİRMENLER İÇİN BİLİM VE TEKNİK 3+0+0 Seçmeli 5
MTB325 ÇEVIRMENLER IÇIN YAZIN 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 65
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
İMT324 BİLİMSEL VE TEKNİK METİNLER ÇEVİRİSİ 3+0+0 Zorunlu 6
İMT326 YAZIN ÇEVİRİSİ 3+0+0 Zorunlu 6
MTB312 ÇEVİRMENLİK MESLEK BİLGİSİ 2+0+0 Zorunlu 4
İMT306 ARDIL ÇEVİRİ 4+0+0 Seçmeli 8
İMT308 Yazılı Basın Çevirisi 3+0+0 Seçmeli 6
İMT340 MİZAH ÇEVİRİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
İMT346 Spor Çevirmenliği 2+0+0 Seçmeli 4
İMT350 Dil Edinimi 3+0+0 Seçmeli 6
İMT352 Kadın Araştırmaları ve Çeviri 2+0+0 Seçmeli 4
İMT354 Mahkeme Çevirmenliği 2+0+0 Seçmeli 4
İMT358 Çeviri Atölyesi I 1+4+0 Seçmeli 8
MTB308 BİLGİSAYAR ÇEVİRİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
MTB310 Terim Çalışmaları 1+2+0 Seçmeli 4
MTB324 TEKNİK METİN YAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 74
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT405 Hukuk Çevirisi I 3+0+0 Zorunlu 6
İMT407 AB Metinleri Çevirisi I 3+0+0 Zorunlu 6
İMT401 Avrupa Araştırmaları ve Topluluk Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
İMT403 SÖZLÜ ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI 2+0+0 Seçmeli 4
İMT409 GÖRSEL BASIN VE FİLM ÇEVİRİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
İMT421 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi 3+0+0 Seçmeli 6
İMT435 ANDAŞ ÇEVİRİ I 4+2+0 Seçmeli 8
İMT439 KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ I 2+0+0 Seçmeli 4
İMT441 İletişim Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
MTB401 Çevirmenler İçin Ekonomi 3+0+0 Seçmeli 6
MTB403 Sözlü Çeviride Sunuş Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 62
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İMT406 Hukuk Çevirisi II 3+0+0 Zorunlu 6
İMT430 Çeviri Stajı 0+3+0 Zorunlu 5
İMT466 AB Metinleri Çevirisi II 3+0+0 Zorunlu 6
İMT400 Çeviri Eleştirisi 3+0+0 Seçmeli 6
İMT402 Çocuk Yazını Çevirisi 3+0+0 Seçmeli 6
İMT404 Patent Çevirisi 3+0+0 Seçmeli 6
İMT408 Çeviri Atölyesi II 1+4+0 Seçmeli 8
İMT410 EKONOMİ ÇEVİRİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
İMT436 ANDAŞ ÇEVİRİ II 4+2+0 Seçmeli 8
İMT440 KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ II 2+0+0 Seçmeli 4
İMT442 ACİL DURUM VE AFET ÇEVİRMENLİĞİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 66
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=511