EDEBİYAT FAKÜLTESİ (520) / ARKEOLOJİ (504) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ARK101 ÖNASYA ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
ARK109 NEOLİTİK-KALKOLİTİK ÇAĞ ANADL. ARK. 3+0+0 Zorunlu 5
ARK117 PREHİSTORYAYA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
ARK119 ARKEOLOJIDE YÖNTEM VE TERMINOLOJI 3+0+0 Zorunlu 5
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ARK121 EPIPALEOLITIK VE MEZOLITIK ÇAĞ ARKEOLOJISI 3+0+0 Seçmeli 5
ARK123 SUALTI ARKEOLOJISI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ARK116 KAZI METOTLARI 3+0+0 Zorunlu 5
ARK122 PREHİS. DÖN. YONTMATAŞ TEK. 3+0+0 Zorunlu 4
ARK130 ARKEOLOJIDE ÇIZIM TEKNIKLERI VE YÖNTEMLERI 2+2+0 Zorunlu 4
ARK132 GREK VE ROMA DÜNYASI VE ARKEOLOJISI 3+0+0 Zorunlu 5
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ARK134 NÜMIZMATIK 3+0+0 Seçmeli 5
ARK136 PALEOLITIK ÇAĞ YERLEŞIM BIÇIMLERI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ARK201 SÜMER-AKKAD ARKEOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 4
ARK223 ASSUR TİC. KOLONİLERİ ÇAĞ. ANDL.ARK. 3+0+0 Zorunlu 4
ARK245 ESKİ TUNÇ ÇAĞI ANAD. ARKEOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 4
ARK249 SER. TEKNOLOJİSİ VE GEL. 3+0+0 Zorunlu 4
ARK251 YUNAN VE ROMA MITOLOJISI 3+0+0 Zorunlu 4
ARK215 ESKİ HİTİT SANATI 3+0+0 Seçmeli 4
ARK233 HITITÇE I 3+0+0 Seçmeli 4
ARK235 AKADÇA I 3+0+0 Seçmeli 4
ARK237 SÜMERCE I 3+0+0 Seçmeli 4
ARK255 PREHISTORIK SANAT 3+0+0 Seçmeli 4
ARK257 ESKI ÖNASYA NEHIR VE DENIZ TICARETI 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 46
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ARK216 ANADOLU PREHİSTORYASI 3+0+0 Zorunlu 4
ARK218 ÖNASYA MİTOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
ARK220 BABİL-ASSUR ARKEOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
ARK230 HİTİT ARKEOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
ARK234 HITITÇE II 3+0+0 Seçmeli 4
ARK236 AKKADÇA II 3+0+0 Seçmeli 4
ARK284 SÜMERCE II 3+0+0 Seçmeli 4
ARK286 M.Ö. 3. BINDE ANADOLUDA TICARET 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 38
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ARK301 URARTU ARKEOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
ARK337 GEÇ ASSUR ARKEOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
ARK359 SEMINER 3+0+0 Zorunlu 5
ARK361 PALEOLITIK ÇAĞ ÖLÜ GÖMME ADETLERI VE SOSYAL KIMLIK 3+0+0 Zorunlu 5
ARK309 PERS SANATI 3+0+0 Seçmeli 5
ARK343 HITIT METINLERI I 3+0+0 Seçmeli 5
ARK363 AKKAD METINLERI I 3+0+0 Seçmeli 5
ARK365 SÜMER METINLERI I 3+0+0 Seçmeli 5
ARK367 YUNAN VE ROMA SERAMİĞİ 3+0+0 Seçmeli 5
ARK369 ÖNASYA TAKI SANATI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 50
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ARK314 YUNAN MİM. VE HEYK. 3+0+0 Zorunlu 5
ARK326 ANADOLU MADENCİLİĞİNİN GEL. 3+0+0 Zorunlu 5
ARK392 GEÇ HITIT ARKEOLOJISI 3+0+0 Zorunlu 5
ARK398 EGE BÖLGESI ARKEOLOJISI 3+0+0 Zorunlu 5
ARK306 ANADOLU-AKDENIZ ILIŞKILERI 3+0+0 Seçmeli 5
ARK332 ANTIK ÇAĞ RESIM SANATI 3+0+0 Seçmeli 5
ARK338 EGE BÖLGESINDE SERAMIK GELIŞIMI 3+0+0 Seçmeli 5
ARK344 HITIT METINLERI II 3+0+0 Seçmeli 5
ARK394 AKKAD METINLERI II 3+0+0 Seçmeli 5
ARK396 SÜMER METINLERI II 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 50
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ARK403 MEZOPOTAMYA GLİPTİK SANATI 3+0+0 Zorunlu 4
ARK405 İKONOGRAFİ 3+0+0 Zorunlu 4
ARK409 İRAN-ELAM ARKEOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 4
ARK411 ROMA MİM. VE HEYK. 3+0+0 Zorunlu 4
ARK419 ANADOLUNUN TARIHI COĞRAFYASI 3+0+0 Zorunlu 4
ARK421 ROMA PORTRE SANATI 3+0+0 Seçmeli 5
ARK423 ARKAIK VE KLASIK ÇAĞ VAZO RESSAMLARI 3+0+0 Seçmeli 5
ARK425 ANADOLU AVRUPA ILIŞKILERI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ARK412 ANADOLU GLİPTİK SANATI 3+0+0 Zorunlu 4
ARK414 SURİYE-FİLİSTİN ARKEOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 4
ARK416 MÜZECİLİK 3+0+0 Zorunlu 4
ARK422 FRIG ARKEOLOJISI 3+0+0 Zorunlu 4
ARK430 ÖNASYA ÖLÜ GÖMME ADETLERI 3+0+0 Zorunlu 4
ARK424 ÖNASYA FILDIŞI SANATI 3+0+0 Seçmeli 5
ARK426 ANADOLU ARKAIK VE KLASIK ÇAĞ YERLEŞMELERI 3+0+0 Seçmeli 5
ARK428 KARŞILAŞTIRMALARI ANADOLU STRATIGRAFISI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=504