İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. (306) / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (496) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ECO135 İKTİSADA GİRİŞ I 3+0+0 Zorunlu 5
İNG111 DİL BECERİLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3
KAY103 YÖNETİME GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
KAY113 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I 3+0+0 Zorunlu 5
KAY127 DÜNYA TARİHİ I 3+0+0 Zorunlu 3
KAY153 HUKUKA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
KAY105 MUHASEBE I 3+0+0 Seçmeli 4
KAY109 SİYASAL İLETİŞİM 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 34
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
ECO136 İKTİSADA GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 5
İNG112 DİL BECERİLERİ II 3+0+0 Zorunlu 3
KAY114 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 5
KAY128 DÜNYA TARİHİ II 3+0+0 Zorunlu 3
KAY130 ANAYASA HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 3
KAY136 SOSYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
KAY106 MUHASEBE II 3+0+0 Seçmeli 4
KAY140 SOSYAL PSİKOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 4
KAY174 MATEMATİK 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
İNG211 AKADEMİK YAZMA BEC. I 3+0+0 Zorunlu 3
KAY201 KAMU YÖNETİMİ 3+0+0 Zorunlu 5
KAY203 KAMU POLİTİKALARINA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
KAY213 İDARE HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 3
KAY255 İSTATİSTİK 3+0+0 Zorunlu 3
KAY257 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I 3+0+0 Zorunlu 5
KAY217 SİYASET SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 4
KAY237 MEDENİ HUKUK 3+0+0 Seçmeli 4
KAY265 KAMU İSTİHDAM POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG212 AKADEMİK YAZMA BEC. II 3+0+0 Zorunlu 3
KAY214 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 3
KAY240 YEREL YÖNETİMLER 3+0+0 Zorunlu 5
KAY244 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI 3+0+0 Zorunlu 4
KAY250 KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM VE POLİTİKA 3+0+0 Zorunlu 4
KAY258 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II 3+0+0 Zorunlu 5
KAY256 İŞ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
KAY268 CEZA HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
KAY274 DEVLET VE BÜROKRASİ KURAMLARI 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KAY301 SİYASET KURAMI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY303 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET 3+0+0 Seçmeli 5
KAY305 SANAT VE SİYASET 3+0+0 Seçmeli 5
KAY307 ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK 3+0+0 Seçmeli 5
KAY309 TÜRK SİYASİ HAYATI I 3+0+0 Seçmeli 5
KAY315 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY319 POLİTİK EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY337 YEREL YÖNETİMLER VE KALKINMA 3+0+0 Seçmeli 5
KAY343 BORÇLAR HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
KAY345 TİCARET HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
KAY359 MALİYE TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY379 STAJ I 3+0+0 Seçmeli 5
KAY385 İNSAN HAKLARI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 65
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KAY310 TÜRK SİYASİ HAYATI II 3+0+0 Seçmeli 5
KAY312 KENT KURAMLARI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY316 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY330 DEMOKRASİ KURAMLARI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY334 ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY336 TÜRK ANAYASA DÜZENİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY344 İDARİ YARGI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY356 KAMU MALİYESİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY390 KAMU POLİTİKASI VE SİYASET 3+0+0 Seçmeli 5
KAY392 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY394 YEREL SİYASET 3+0+0 Seçmeli 5
KAY396 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 60
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KAY409 TÜRKİYE'DE SİYASAL İDEOLOJİLER 3+0+0 Seçmeli 5
KAY415 KOLONYALİZM / POSTKOLONYALİZM 3+0+0 Seçmeli 5
KAY435 YEREL YÖNETİMLERDE YENİ EĞİLİMLER 3+0+0 Seçmeli 5
KAY459 KAMU MALİ YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY465 KAMU YÖNETİMİNDE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY473 KÜRESELLEŞME VE SİYASET 3+0+0 Seçmeli 5
KAY477 KİMLİK VE FARKLILIK 3+0+0 Seçmeli 5
KAY479 STAJ II 3+0+0 Seçmeli 5
KAY491 SİYASAL İDEOLOJİLER 3+0+0 Seçmeli 5
KAY493 KARŞILAŞTIRMALI KAMU POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY495 KAMU POLİTİKASINDA GÜNCEL GELİŞMELER 3+0+0 Seçmeli 5
KAY499 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 60
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KAY404 SİYASET FELSEFESİNDE GÜNCEL MESELELER 3+0+0 Seçmeli 5
KAY410 TÜRKİYE'DE GÜNCEL SİYASAL TARTIŞMALAR 3+0+0 Seçmeli 5
KAY418 SİYASET VE DİN 3+0+0 Seçmeli 5
KAY428 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER 3+0+0 Seçmeli 5
KAY454 KENT POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY456 GÜVENLİK ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY460 AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 5
KAY464 VERGİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
KAY468 HALKLA İLİŞKİLER 3+0+0 Seçmeli 5
KAY478 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY490 ORTADOĞU'DA TOPLUM VE SİYASET 3+0+0 Seçmeli 5
KAY492 TÜRK YÖNETİM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
KAY496 YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE 3+0+0 Seçmeli 5
KAY498 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK YEREL YÖNETİMLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 70
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=496