İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. (306) / MALİYE (495) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
MAB103 GENEL MUHASEBE I 3+0+0 Zorunlu 5
MAB105 İSTATİSTİK I 3+0+0 Zorunlu 3
MAB107 İKTİSADA GİRİŞ I 3+0+0 Zorunlu 5
MAB117 İKTİSAT İÇİN MAT.I 3+0+0 Zorunlu 4
MAB125 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Zorunlu 3
MAB143 İŞLETMEYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
MAB102 GENEL MUHASEBE II 3+0+0 Zorunlu 5
MAB104 İKTİSADA GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 6
MAB106 İSTATİSTİK II 3+0+0 Zorunlu 3
MAB118 İKT.İÇİN MATEMATİK II 3+0+0 Zorunlu 5
MAB120 BORÇLAR HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 3
MAB136 ANAYASA HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
MAB201 KAMU MALİYESİNE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
MAB219 MİKROEKONOMİK TEORİ I 3+0+0 Zorunlu 6
MAB253 MAKRO EKONOMİ I 3+0+0 Zorunlu 6
MAB213 CEZA HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
MAB245 ENVANTER VE BİLANÇO 3+0+0 Seçmeli 5
MAB255 BİLGİSAYAR BECERİLERİ I 2+2+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 33
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
MAB202 MALİYE TEORİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
MAB226 MİKROEKONOMİK TEORİ II 3+0+0 Zorunlu 6
MAB254 MAKRO EKONOMİ II 3+0+0 Zorunlu 6
MAB206 TİCARET HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
MAB246 İŞLETME FİNANSMANI 3+0+0 Seçmeli 6
MAB256 BİLGİSAYAR BECERİLERİ II 2+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 33
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAB313 KAMU EKONOMİSİ I 3+0+0 Zorunlu 6
MAB325 VERGİ HUKUKU I 3+0+0 Zorunlu 5
MAB327 EKONOMETRİ I 3+0+0 Zorunlu 4
MAB317 MALİYET MUHASEBESİ 3+0+0 Seçmeli 5
MAB319 HUKUK VE İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 6
MAB329 KAMU EKONOMİSİ VE HANE HALKI 3+0+0 Seçmeli 5
MAB331 ULUSLARARASI İKT.I 3+0+0 Seçmeli 4
MAB333 İDARE HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
MAB335 DEVLET BORÇLARI 3+0+0 Seçmeli 4
MAB337 TÜRKİYE`NİN MALİ YAPISI 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 47
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAB310 KAMU EKONOMİSİ II 3+0+0 Zorunlu 6
MAB326 VERGİ HUKUKU II 3+0+0 Zorunlu 5
MAB328 EKONOMETRİ II 3+0+0 Zorunlu 4
MAB302 FİNANSAL TÜREVLER 3+0+0 Seçmeli 4
MAB304 SOSYAL GÜVENLİK EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 4
MAB306 KAMU HARCAMA HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
MAB332 ULUSLARARASI IKT.II 3+0+0 Seçmeli 4
MAB336 PARA TEORİ VE POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
MAB338 İKTİSADİ VE MALİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 42
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAB405 BÜTÇE TEORİ VE TEKNİKLERİ 3+0+0 Zorunlu 4
MAB431 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3+0+0 Zorunlu 5
MAB403 MALİYE POLİTİKASI VE YOKSULLUK 3+0+0 Seçmeli 4
MAB407 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3+0+0 Seçmeli 6
MAB419 K. İ. T. EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
MAB425 MALİYE SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 4
MAB427 VERGİLEME İKTİSADI 3+0+0 Seçmeli 4
MAB429 SOSYAL BÜTÇELEME 3+0+0 Seçmeli 4
MAB433 TÜRKİYE-AB MALİ İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 4
MAB435 STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 4
MAB453 SEMİNER 0+3+0 Seçmeli 5
MAB455 İKTİSADİ KALKINMA VE BÜYÜME 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 54
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAB414 MALİYE POLİTİKASI 3+0+0 Zorunlu 7
MAB402 MALİ TABLO VE DENETİM 3+0+0 Seçmeli 4
MAB404 MAHALLİ İDARE.MALİYE. 3+0+0 Seçmeli 4
MAB410 KURUMSAL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
MAB412 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON VE KAMU POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 5
MAB418 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
MAB426 KAMU EKONOMİSİNDE ÖZEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 6
MAB428 VERGİ REVİZYONU 3+0+0 Seçmeli 6
MAB430 ULUSLARARASI KAMU MALİYESİ 3+0+0 Seçmeli 5
MAB450 FİNANSMAN YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 5
MAB454 DOĞAL KAYNAK VE ÇEVRE EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 59
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=495