HUKUK FAKÜLTESİ (494) / HUKUK FAKÜLTESİ (494) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
EKO115 GENEL İKTİSAT 3+0+0 Zorunlu 4
HUK101 HUKUK BAŞLANGICI I 2+0+0 Zorunlu 2
HUK103 ANAYASA HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 5
HUK105 MEDENİ HUKUK I 3+1+0 Zorunlu 4
HUK129 Roma Hukuku I 3+0+0 Zorunlu 3
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
HUK109 TÜRK SİYASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
HUK111 ÖZEL HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
HUK113 ÖZEL HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
HUK115 ÖZEL HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
HUK119 PARLAMENTO HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
HUK121 HUKUK DİLİ VE METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
HUK125 ÇOCUK HAKLARI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK127 ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK131 Türk Anayasa Hukuku Tarihi 3+0+0 Seçmeli 5
SOS104 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 71
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
HUK102 HUKUK BAŞLANGICI II 2+0+0 Zorunlu 2
HUK104 ANAYASA HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
HUK106 MEDENİ HUKUK II 3+1+0 Zorunlu 4
HUK110 TÜRK HUKUK TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 3
HUK130 Roma Hukuku II 3+0+0 Zorunlu 3
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
FEL110 FELSEFEYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
FEL123 MANTIĞA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK112 KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
HUK114 KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
HUK116 KAMU HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 3
HUK120 HUKUK VE EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 6
HUK122 SİYASİ TARİH 3+0+0 Seçmeli 5
HUK124 MEDENİ HUKUK UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
HUK128 İNSAN HAKLARI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
TAR106 BİLİM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 71
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HUK201 BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I 2+1+0 Zorunlu 4
HUK203 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I 2+1+0 Zorunlu 3
HUK205 İDARE HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 4
HUK207 GENEL KAMU HUKUKU (GENEL DEVLET TEORİSİ) I 2+0+0 Zorunlu 2
HUK209 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU I 2+0+0 Zorunlu 2
HUK213 KAMU MALİYESİ I 2+0+0 Zorunlu 3
HUK231 İNSAN HAKLARI 2+1+0 Zorunlu 2
HUK217 ÖZEL HUKUKA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK219 ÖZEL HUKUKA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK221 ÖZEL HUKUKA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK225 HUKUKTA MESLEKİ DEONTOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK229 ALMAN ÖZEL HUKUKUNA GİRİŞ I 3+0+0 Seçmeli 5
HUK233 ANAYASA YARGISI 3+0+0 Seçmeli 5
HUK237 BORÇLAR HUKUKU UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 5
HUK239 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU I 2+0+0 Seçmeli 2
HUK241 Roma Kamu Hukuku 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 61
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HUK202 BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II 2+1+0 Zorunlu 4
HUK204 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II 2+1+0 Zorunlu 3
HUK206 İDARE HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
HUK208 GENEL KAMU HUKUKU (GENEL DEVLET TEORİSİ) II 2+0+0 Zorunlu 3
HUK210 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU II 2+0+0 Zorunlu 3
HUK214 KAMU MALİYESİ II 2+0+0 Zorunlu 3
HUK218 KAMU HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK220 KAMU HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK222 KAMU HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK224 İMAR HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK230 ALMAN ÖZEL HUKUKUNA GİRİŞ II 3+0+0 Seçmeli 5
HUK232 KRİMİNOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK234 KABAHATLER (İDARİ CEZA) HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK236 TÜRKİYE`NİN TOPLUMSAL YAPISI 3+0+0 Seçmeli 5
HUK240 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU II 2+0+0 Seçmeli 3
HUK242 Pandekt Hukuku 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 67
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HUK301 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I 2+1+0 Zorunlu 3
HUK303 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I 2+1+0 Zorunlu 3
HUK305 TİCARET HUKUKU I (TİCARİ İŞLETME HUKUKU) 2+1+0 Zorunlu 4
HUK307 EŞYA HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 3
HUK309 MEDENİ USUL HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 4
HUK313 VERGİ HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 3
HUK317 HUKUK FELSEFESİ 3+0+0 Zorunlu 4
HUK319 ÖZEL HUKUKTA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
HUK321 ÖZEL HUKUKTA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
HUK323 ÖZEL HUKUKTA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
HUK325 ÇEVRE HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK327 REKABET HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK329 SAĞLIK HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK331 ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNA GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 2
HUK337 HUKUKUN EKONOMİ POLİTİĞİ 3+0+0 Seçmeli 4
HUK339 EKONOMİ CEZA HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK341 TIP HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK345 İDARİ HUKUKU UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 4
HUK347 FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 65
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HUK302 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II 2+1+0 Zorunlu 3
HUK304 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II 2+1+0 Zorunlu 3
HUK306 TİCARET HUKUKU II (ŞİRKETLER HUKUKU) 2+1+0 Zorunlu 4
HUK308 EŞYA HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
HUK310 MEDENİ USUL HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
HUK314 VERGİ HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
HUK315 HUKUK SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 3
HUK343 İDARİ YARGI 2+1+0 Zorunlu 3
HUK320 KAMU HUKUKUNDA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
HUK322 KAMU HUKUKUNDA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
HUK324 KAMU HUKUKUNDA DAVA İNCELEMELERİ 2+0+0 Seçmeli 2
HUK326 TÜKETİCİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK328 YARGI ETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 4
HUK330 SPOR HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK332 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 2
HUK334 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK336 SERMAYE PİYASASI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK338 SERMAYE PİYASASI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK340 MODERN SÖZLEŞMELER 3+1+0 Seçmeli 4
HUK342 TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK344 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
HUK346 EŞYA HUKUKU UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 4
HUK348 SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK356 YATIRIM TAHKİMİNE GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 86
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HUK401 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK I 2+1+0 Zorunlu 4
HUK403 İCRA VE İFLÂS HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 4
HUK405 CEZA USUL HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 4
HUK407 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 3
HUK449 SİGORTA HUKUKU 2+1+0 Zorunlu 2
HUK465 MİRAS HUKUKU I 2+1+0 Zorunlu 3
HUK417 ÖZEL HUKUKTA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK419 ÖZEL HUKUKTA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK421 ÖZEL HUKUKTA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK425 FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR 3+0+0 Seçmeli 5
HUK427 İNŞAAT HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK429 ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK431 ADLI BILIŞIM 3+0+0 Seçmeli 5
HUK433 KARAR TEORİSİNE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK435 İLETİŞİM HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK437 TÜRK DIŞ POLİTİKASININ GÜNCEL SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 5
HUK439 Deniz Ticareti Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
HUK441 Ceza Hukuku Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
HUK447 Kurgusal Duruşma Yarışması 3+1+0 Seçmeli 5
HUK455 İNFAZ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK459 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk 3+0+0 Seçmeli 5
HUK463 ÇATIŞMA ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİ UYGULAMALARI 1+3+0 Seçmeli 4
HUK493 ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 104
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HUK402 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II 2+1+0 Zorunlu 5
HUK404 İCRA VE İFLÂS HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
HUK406 CEZA USUL HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 5
HUK408 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 4
HUK456 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 2+1+0 Zorunlu 2
HUK466 MİRAS HUKUKU II 2+1+0 Zorunlu 3
HUK418 KAMU HUKUKUNDA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK420 KAMU HUKUKUNDA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK422 KAMU HUKUKUNDA İLERİ DAVA İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK426 TAŞIMA HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK428 ADLÎ YAZIŞMA 3+0+0 Seçmeli 5
HUK430 ADLİ TIP 3+0+0 Seçmeli 5
HUK432 AVUKATLIK HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK434 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 3+0+0 Seçmeli 5
HUK436 ULUSLARARASI VE AB SOSYAL POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 5
HUK438 TEMİNAT HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK440 TAHKİM 3+0+0 Seçmeli 5
HUK442 ENERJİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK444 SORUMLULUK SİGORTASI HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
HUK446 GENEL KAMU HUKUKU (İNSAN HAKLARI) 3+0+0 Seçmeli 5
HUK450 ADALET YÖNETİMİ VE SAVCI-KOLLUK İLİŞKİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
HUK458 MİRAS HUKUKU UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
HUK460 CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRLERİ 2+3+0 Seçmeli 5
HUK462 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ UYGULAMA 1+3+0 Seçmeli 4
HUK464 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET 3+0+0 Seçmeli 5
HUK498 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 122
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=494