ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI (470) / KOMPOZİSYON (471) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
KOM101 KOMPOZİSYON I 2+0+0 Zorunlu 3
KOM107 KONTRPUAN I 2+0+0 Zorunlu 2
KOM113 KOPMOZİSYON FORUMU I 3+0+0 Zorunlu 3
KOM115 ORKESTRASYONA HAZIRLIK I 2+0+0 Zorunlu 3
KOM117 ARMONİ I 4+0+0 Zorunlu 4
KOM193 KORO I 1+3+0 Zorunlu 2
MZL181 MÜZİK TARİHİ VE EDEBİYATI: BAROK ÖNCESİ-BAROK 2+0+0 Zorunlu 2
PİA161 PİYANO I 1+1+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
KOM109 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZ. LİTERATÜRÜ I 2+0+0 Seçmeli 2
KOM121 KEMAL İLERİCİ ARMONİSİ I 2+0+0 Seçmeli 4
KOM123 ÇAGDAŞ TÜRK MÜZİĞİ`NDE GELENEKSEL MÜZİK UNSURLARI 2+0+0 Seçmeli 2
KOM125 GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ÇALGISI I 1+2+0 Seçmeli 5
KOM127 MÜZİK STİLLERİ I 2+0+0 Seçmeli 5
KOM129 SİNEMA VE TELEVİZYON MÜZİĞİ I 2+0+0 Seçmeli 3
KOM131 ELLE NOTA YAZIM I 2+0+0 Seçmeli 2
KOM133 MÜZİK KALİGRAFİSİ I 2+0+0 Seçmeli 2
KOM135 TEMEL KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ I 2+0+0 Seçmeli 2
KOM143 Kompozisyon Uygulaması I 4+2+0 Seçmeli 6
KOM183 SES FİZİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
KOM185 DOĞAÇLAMA I 2+0+0 Seçmeli 3
KOM187 MÜZİKAL ALGI VE YARATICILIK I 2+0+0 Seçmeli 3
KOM189 MAX/MSP I 2+0+0 Seçmeli 3
KOM191 ELEKTROAKUSTİK MÜZİK TARİHİ VE TEKNİKLERİ I 2+0+0 Seçmeli 3
KOM195 KAYIT TEKNİSYENLİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3
KOM197 ELEKTROAKUSTİK MÜZİK KOMPOZİSYONU I 2+0+0 Seçmeli 3
KOM215 İLERİ TONAL ARMONİ I 2+0+0 Seçmeli 3
KOM243 Kompozisyon Uygulaması III 4+2+0 Seçmeli 6
KOM287 RÖNESANS VE BAROK DÖNEM KORO MÜZİĞİ 2+0+0 Seçmeli 2
KOM295 KORO ŞEFLİĞİ I 2+0+0 Seçmeli 3
KOM327 ORKESTRA ŞEFLİĞİ TEMEL TEKNİKLERİ I 2+0+0 Seçmeli 3
KOM343 Kompozisyon Uygulaması V 4+2+0 Seçmeli 6
KOM359 MÜZİKTE DOĞU BATI ETKİLEŞİMİ 2+0+0 Seçmeli 3
KOM365 KORO V 1+3+0 Seçmeli 2
KOM385 20. YÜZYIL KORO MÜZİĞİ I 2+0+0 Seçmeli 2
KOM393 KORO ŞEFLİĞİ III 2+0+0 Seçmeli 3
KOM443 Kompozisyon Uygulaması VII 4+2+0 Seçmeli 6
KOM465 KORO VII 1+3+0 Seçmeli 2
KOM487 MODAL MÜZİK I 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 126
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
KOM102 KOMPOZİSYON II 2+0+0 Zorunlu 3
KOM108 KONTRPUAN II 2+0+0 Zorunlu 2
KOM114 KOMPOZİSYON FORUMU II 3+0+0 Zorunlu 3
KOM116 ORKESTRASYONA HAZIRLIK II 2+0+0 Zorunlu 3
KOM118 ARMONİ II 4+0+0 Zorunlu 4
KOM194 KORO II 1+3+0 Zorunlu 2
MZL182 MÜZİK TARİHİ VE EDEBİYATI: KLASİK 2+0+0 Zorunlu 2
PİA162 PİYANO II 1+1+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
KOM110 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZ. LİTERATÜRÜ II 2+0+0 Seçmeli 2
KOM122 KEMAL İLERİCİ ARMONİSİ II 2+0+0 Seçmeli 4
KOM126 GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ÇALGISI II 1+2+0 Seçmeli 5
KOM128 MÜZİK STİLLERİ II 2+0+0 Seçmeli 5
KOM130 SİNEMA VE TELEVİZYON MÜZİĞİ II 2+0+0 Seçmeli 3
KOM132 ELLE NOTA YAZIM II 2+0+0 Seçmeli 2
KOM134 MÜZİK KALİGRAFİSİ II 2+0+0 Seçmeli 2
KOM136 TEMEL KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ II 2+0+0 Seçmeli 2
KOM144 Kompozisyon Uygulaması II 4+2+0 Seçmeli 6
KOM186 DOĞAÇLAMA II 2+0+0 Seçmeli 3
KOM188 MÜZİKAL ALGI VE YARATICILIK II 2+0+0 Seçmeli 3
KOM190 MAX/MSP II 2+0+0 Seçmeli 3
KOM192 ELEKTROAKUSTİK MÜZİK TARİHİ VE TEKNİKLERİ II 2+0+0 Seçmeli 3
KOM198 ELEKTROAKUSTİK MÜZİK KOMPOZİSYONU II 2+0+0 Seçmeli 3
KOM216 İLERİ TONAL ARMONİ II 2+0+0 Seçmeli 3
KOM244 Kompozisyon Uygulaması IV 4+2+0 Seçmeli 6
KOM288 KLASİK VE ROMANTİK DÖNEM KORO MÜZİĞİ 2+0+0 Seçmeli 2
KOM296 KORO ŞEFLİĞİ II 2+0+0 Seçmeli 3
KOM328 Orkestra Şefliği Temel Teknikleri II 2+0+0 Seçmeli 3
KOM344 Kompozisyon Uygulaması VI 4+2+0 Seçmeli 6
KOM366 KORO VI 1+3+0 Seçmeli 2
KOM386 20. YÜZYIL KORO MÜZİĞİ II 2+0+0 Seçmeli 2
KOM394 KORO ŞEFLİĞİ IV 2+0+0 Seçmeli 3
KOM444 Kompozisyon Uygulaması VIII 4+2+0 Seçmeli 6
KOM466 KORO VIII 1+3+0 Seçmeli 2
KOM488 MODAL MÜZİK II 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 113
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
KOM201 KOMPOZİSYON III 2+0+0 Zorunlu 4
KOM213 KOMPOZİSYON FORUMU III 3+0+0 Zorunlu 3
KOM217 ORKESTRASYON I 2+0+0 Zorunlu 3
KOM219 FÜGE HAZIRLIK I 2+0+0 Zorunlu 3
KOM293 KORO III 1+3+0 Zorunlu 2
MZL183 MÜZİK TARİHİ VE EDEBİYATI: ROMANTİK 2+0+0 Zorunlu 2
MZL187 GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ I 2+0+0 Zorunlu 2
PİA261 PİYANO III 1+1+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
KOM202 KOMPOZİSYON IV 2+0+0 Zorunlu 4
KOM214 KOMPOZİSYON FORUMU IV 3+0+0 Zorunlu 3
KOM218 ORKESTRASYON II 2+0+0 Zorunlu 3
KOM220 FÜGE HAZIRLIK II 2+0+0 Zorunlu 3
KOM294 KORO IV 1+3+0 Zorunlu 2
MZL184 MÜZİK TARİHİ VE EDEBİYATI: EMPRESYONİST-ÇAĞDAŞ 2+0+0 Zorunlu 2
MZL188 GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ II 2+0+0 Zorunlu 2
PİA262 PİYANO IV 1+1+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 24
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KOM301 KOMPOZİSYON V 2+0+0 Zorunlu 4
KOM313 KOMPOZİSYON FORUMU V 3+0+0 Zorunlu 3
KOM317 ORKESTRASYON III 2+0+0 Zorunlu 3
KOM321 PARTİSYON OKUMA VE ÇALMA I 2+0+0 Zorunlu 3
KOM323 FÜG I 2+0+0 Zorunlu 4
MZL189 GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ III 2+0+0 Zorunlu 2
PİA361 PİYANO V 1+1+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KOM302 KOMPOZİSYON VI 2+0+0 Zorunlu 4
KOM314 KOMPOZİSYON FORUMU VI 3+0+0 Zorunlu 3
KOM318 ORKESTRASYON IV 2+0+0 Zorunlu 3
KOM322 PARTİSYON OKUMA VE ÇALMA II 2+0+0 Zorunlu 3
KOM324 FÜG II 2+0+0 Zorunlu 4
MZL190 GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ IV 2+0+0 Zorunlu 2
PİA362 PİYANO VI 1+1+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 22
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KOM401 KOMPOZİSYON VII 4+0+0 Zorunlu 8
KOM405 BİTİRME PROJESİ I 1+2+0 Zorunlu 3
KOM413 KOMPOZİSYON FORUMU VII 3+0+0 Zorunlu 3
KOM431 YENİ MÜZİK TEKNİKLERİ I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 16
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KOM402 KOMPOZİSYON VIII 4+0+0 Zorunlu 8
KOM406 BİTİRME PROJESİ II 1+2+0 Zorunlu 3
KOM414 KOMPOZİSYON FORUMU VIII 3+0+0 Zorunlu 3
KOM432 YENİ MÜZİK TEKNİKLERİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 16
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=471