MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (310) / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNG) (469) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
ECO135 İKTİSADA GİRİŞ I 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ101 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
FİZ137 FİZİK I 4+0+0 Zorunlu 5
İNG111 DİL BECERİLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3
KİM127 TEMEL KİMYA 3+0+0 Zorunlu 4
MAT123 MATEMATİK I 4+2+0 Zorunlu 6
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
EMÜ324 UYGULAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMA 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ332 KALİTE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ334 REGRESYON ANALİZİNE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ346 ERGONOMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ361 FİNANSAL MUHASEBE 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ362 MALİYET MUHASEBESİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ411 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ412 BİLGİSAYAR AĞLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ413 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ414 Matematiksel Programlama ve Bilgisayar Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ415 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ421 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ423 AĞ AKIŞ ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ424 KARAR ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ425 MÜHENDİSLİK ENİYİLEMESİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ426 OYUN TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ427 ENİYİLEME İÇİN SEZGİSEL YÖNTEMLER 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ428 Askeri Yöneylem Araştırması 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ429 ÇOK AMAÇLI BİRLEŞİ OPTİMİZASYONU 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ430 VERİ ANALİTİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ431 MÜHENDİSLİK DENEYLERİNİN TASARIMI 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ434 GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ435 ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMINDA KALİTE MÜHENDİSLİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ436 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ VE ÖNGÖRÜ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ437 Olasılıksal Risk Değerlendirmesi ve Karar Destek 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ438 Dinamik Karar Modelleri 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ439 RASSAL SÜREÇLER 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ440 ENDÜSTRİ 4.0`IN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ441 STOK PLANLAMA VE KONTROL 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ443 GELİR YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ444 ÇİZELGELEME VE SIRALAMA 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ445 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ446 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ447 Dağıtım Lojistiği 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ448 YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ451 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ452 UYGULAMALI PETRİ AĞLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ453 ÖLÇME VE ENSTRÜMENTASYON 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ454 Bakım Mühendisliği 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ461 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ462 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ465 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ466 TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİK YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ467 İş Süreçleri Mühendisliği 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ491 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR I 3+0+0 Seçmeli 6
EMÜ492 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT235 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I 4+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 311
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ECO136 İKTİSADA GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM 2+2+0 Zorunlu 6
FİZ117 GENEL FİZİK LABORATUVARI 0+3+0 Zorunlu 2
FİZ138 FİZİK II 4+0+0 Zorunlu 5
İNG112 DİL BECERİLERİ II 3+0+0 Zorunlu 3
MAT124 MATEMATİK II 4+2+0 Zorunlu 6
MÜH103 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 1+0+0 Zorunlu 1
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
EMÜ221 OPTİMİZASYONA VE MODELLEMEYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ231 MÜHENDİSLER İÇİN OLASILIK VE İSTATİSTİK I 3+0+0 Zorunlu 5
MAT245 DOĞRUSAL CEBİR 4+0+0 Zorunlu 5
MMÜ251 MALZEME BİLİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
MMÜ261 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ 3+0+0 Zorunlu 4
MÜH101 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
EMÜ222 DETERMİNİSTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ232 MÜHENDİSLİK İÇİN OLASILIK VE İSTATİSTİK II 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ242 İŞ ANALİZİ VE TASARIMI 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ244 TESİS YERİ VE YERLEŞİMİ 3+0+0 Zorunlu 5
MMÜ242 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3+0+0 Zorunlu 4
MMÜ244 ÜRETİM İŞLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EMÜ321 STOKASTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMA 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ331 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ341 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL I 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ365 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ398 Staj I 0+4+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 24
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EMÜ322 SİMÜLASYONLA MODELLEME VE ANALİZ 2+2+0 Zorunlu 5
EMÜ336 VERİ MADENCİLİĞİ 3+0+0 Zorunlu 4
EMÜ342 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL II 3+0+0 Zorunlu 5
EMÜ464 PROJE YÖNETİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 18
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EMÜ405 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I 0+6+0 Zorunlu 8
EMÜ498 Staj II 0+4+0 Zorunlu 4
MÜH104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 1+0+0 Zorunlu 1
MÜH401 Çok Disiplinli Proje Çalışması 0+2+0 Zorunlu 1
Toplam AKTS 14
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EMÜ406 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II 0+6+0 Zorunlu 8
Toplam AKTS 8
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=469