İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. (306) / SOSYAL HİZMET (395) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHO151 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 5
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHO104 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 2+0+0 Seçmeli 5
SHO108 RAPOR YAZMA VE SUNUM BECERİLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
SHO110 SANAT VE SOSYAL VE HİZMET/GSM 1+2+0 Seçmeli 4
SHO112 SPOR VE SOSYAL HİZMET/GSM 1+2+0 Seçmeli 4
SHO120 YARATICI DRAMA-GSM 1+2+0 Seçmeli 4
SHO126 OYUNLA İLETİŞİM (GSM) 1+2+0 Seçmeli 4
SHO130 ILETIŞIM BECERILERI GSM 1+2+0 Seçmeli 4
SHO138 ANIMASYON (GSM) 1+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 33
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHO203 İNSAN DAVRA.VE SOSYAL ÇEVRE I 4+0+0 Seçmeli 4
SHO213 SOSYAL SORUNLAR 2+0+0 Seçmeli 3
SHO217 SOSYAL HIZMET ARAŞTIRMASI I 2+0+0 Seçmeli 4
SHO226 SOSYAL HİZMET İÇİN MEVZUAT I 2+0+0 Seçmeli 4
SHO230 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 18
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHO204 İNSAN DAVRA.VE SOSYAL ÇEVRE II 4+0+0 Seçmeli 4
SHO218 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI II 3+0+0 Seçmeli 3
SHO224 SOSYAL HİZ. KUR. I 4+0+0 Seçmeli 5
SHO227 SOSYAL HİZMET İÇİN MEVZUAT II 2+0+0 Seçmeli 4
SHO232 SOSYAL HİZMETTE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
SHO234 MESLEKİ İNGİLİZCE 2+0+0 Seçmeli 4
SHO236 SAĞLIK VE ÇEVRE 2+0+0 Seçmeli 4
SHO238 DEMOGRAFİ 2+0+0 Seçmeli 4
SHO240 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH SİSTEMLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 36
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHO311 SOSYAL HİZ.KUR.II 4+0+0 Seçmeli 4
SHO371 ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO373 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO375 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO377 AİLELERLE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO379 ÇOCUK KORUMA VE BAKIM SİSTEMLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
SHO381 SOSYAL HİZ. GÖR. İLKE VE TEK. 2+0+0 Seçmeli 4
SHO383 TOPLUMSAL KALKINMA VE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO385 FEMİNİST SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 36
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHO318 SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA 3+0+0 Seçmeli 4
SHO344 SOS. HİZ. ETİK İLKE DEĞ. VE SOR. 2+0+0 Seçmeli 3
SHO348 SOSYAL HİZ. KUR. III 4+0+0 Seçmeli 4
SHO370 KENTLEŞME, KENTSEL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO372 AFETLERDE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO374 ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO376 SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA STRATEJİK PLANLAMA 2+0+0 Seçmeli 4
SHO378 ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO380 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO382 BASKI KARŞITI UYGULAMA 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 39
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHO413 TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO425 SOKAK SOSYAL HİZMETİ 2+0+0 Seçmeli 4
SHO431 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE S.H. 2+0+0 Seçmeli 4
SHO471 ADLİ SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO473 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO475 OKUL SOSYAL HİZMETİ 2+0+0 Seçmeli 4
SHO477 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
SHO479 GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 32
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=395