EDEBİYAT FAKÜLTESİ (520) / AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (391) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AKE101 MİTOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 5
AKE103 EDEBİYATA GİRİŞ I 3+0+0 Zorunlu 5
AKE105 AMERİKAN KÜLTÜR KAVRAM.I 3+0+0 Zorunlu 5
AKE107 KOMPOZİSYON 3+0+0 Zorunlu 4
AKE171 BATI UYGARLIĞININ TEMELLERİ I 3+0+0 Zorunlu 5
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
AKE113 ÇEVİRİ I 3+0+0 Seçmeli 4
AKE117 SEÇME METİNLER I 3+0+0 Seçmeli 4
AKE119 AMERİKAN FOLKLORU 3+0+0 Seçmeli 4
AKE121 KONUŞMA SANATI 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 42
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AKE104 EDEBİYATA GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 5
AKE106 AMERİKAN KÜLTÜR KAVRAM.II 3+0+0 Zorunlu 5
AKE108 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Zorunlu 7
AKE172 BATI UYGARLIĞININ TEMELLERİ II 3+0+0 Zorunlu 5
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
AKE112 DÜNYA MİTOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 4
AKE114 AMERİKAN KÜLTÜREL COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 4
AKE118 SEÇME METİNLER II 3+0+0 Seçmeli 4
AKE120 EDEBİYAT ÜZERİNE YAZMA UYGULA. 3+0+0 Seçmeli 4
AKE122 Uygulamalı Amerikan Tiyatrosu 2+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 46
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
AKE201 AMERİKAN EDEBİYAT TARİHİ I 3+0+0 Zorunlu 6
AKE203 AMERİKAN TARİHİ I 3+0+0 Zorunlu 6
AKE205 AMERİKAN ÖYKÜSÜ 3+0+0 Zorunlu 6
AKE221 İNCİL MİTOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
AKE223 AMERİKA VE BATI DENEYİMİ 3+0+0 Seçmeli 5
AKE227 FİLM ÇALIŞMALARINA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
AKE229 POPÜLER KÜLTÜR I 3+0+0 Seçmeli 5
AKE289 Seçme Metinler III 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 45
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
AKE202 AMERİKAN EDEBİYAT TARİHİ II 3+0+0 Zorunlu 6
AKE204 AMERİKAN TARİHİ II 3+0+0 Zorunlu 6
AKE208 AMERİKAN ROMANI 3+0+0 Zorunlu 6
AKE220 ABD VE GÜNEY KÜLTÜRÜ 3+0+0 Seçmeli 5
AKE224 ÇEVİRİ II 3+0+0 Seçmeli 5
AKE228 AMERİKAN SİYASAL KURUMLARI 3+0+0 Seçmeli 5
AKE230 AMERİKAN SANATI I 3+0+0 Seçmeli 5
AKE290 Seçme Metinler IV 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 45
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AKE301 AMERİKAN EDEBİYAT TARİHİ III 3+0+0 Zorunlu 6
AKE303 AMERİKAN TARİHİ III 3+0+0 Zorunlu 6
AKE305 EDEBİYAT KURAM. VE ELEŞTİRİ I 3+0+0 Zorunlu 6
AKE331 SEÇKİN AMERİKAN OYUN YAZARLARI 3+0+0 Seçmeli 5
AKE333 ÇEVİRİ III 3+0+0 Seçmeli 5
AKE335 AMERİKAN SANATI II 3+0+0 Seçmeli 5
AKE337 AMERİKAN SİNEMASI VE TÜRLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
AKE339 SEÇKİN AMERİKAN YAZARLARI 3+0+0 Seçmeli 5
AKE341 KADIN VE EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 5
AKE343 AMERİKAN DÜŞÜNCE TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
AKE345 AFRİKALI AMERİKALI KÜL.VE EDE. 3+0+0 Seçmeli 5
AKE347 ROMANTİK GELENEK 3+0+0 Seçmeli 5
AKE349 ASYALI AMERİKALI KÜLTÜR VE EDE. 3+0+0 Seçmeli 5
AKE353 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 5
AKE355 ÖYKÜ 3+0+0 Seçmeli 5
AKE357 AMERİKAN TOPLUMU VE GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 5
AKE389 Seçme Metinler V 3+0+0 Seçmeli 5
AKE393 STAJ I 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 93
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AKE302 AMERİKAN ŞİİRİ 3+0+0 Zorunlu 6
AKE306 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ II 3+0+0 Zorunlu 6
AKE308 AMERİKAN TİYATROSU 3+0+0 Zorunlu 6
AKE330 POPÜLER KÜLTÜR II 3+0+0 Seçmeli 5
AKE332 AMERİKA VE SAVAŞ 3+0+0 Seçmeli 5
AKE334 AMERİKAN YERLİLERİ KÜLTÜR VE EDE. 3+0+0 Seçmeli 5
AKE336 AMERİKAN RÖNESANSI 3+0+0 Seçmeli 5
AKE338 FİLM VE EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 5
AKE340 FELSEFE VE EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 5
AKE342 HİSPANİK AMERİKAN KÜLTÜR VE EDE. 3+0+0 Seçmeli 5
AKE344 MODERNİST GELENEK 3+0+0 Seçmeli 5
AKE346 YAHUDİ AMERİKALI DENEYİMİ 3+0+0 Seçmeli 5
AKE348 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 3+0+0 Seçmeli 5
AKE354 EDEBİYAT VE ÇEVRE 3+0+0 Seçmeli 5
AKE366 KURGUSAL OLMAYAN ANLATILAR 3+0+0 Seçmeli 5
AKE390 Seçme Metinler VI 3+0+0 Seçmeli 5
AKE394 STAJ II 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 88
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AKE401 KÜLTÜR ÇALIŞMALARI I 3+0+0 Zorunlu 6
AKE403 AMERİKAN KÜLTÜRÜNDE ÇEŞİTLİLİK 3+0+0 Zorunlu 6
AKE443 İLERİ ÇEVİRİ 3+0+0 Seçmeli 6
AKE445 AFRİKALI AMERİKALI KÜL.VE EDE. 3+0+0 Seçmeli 6
AKE447 AMERİKAN SİNEMASI VE KURAM 3+0+0 Seçmeli 6
AKE449 ASYALI AMERİKALI KÜLTÜR VE EDE. 3+0+0 Seçmeli 6
AKE453 EDEBİ GAZETECİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
AKE455 SEÇKİN AMERİKAN YAZARLARI 3+0+0 Seçmeli 6
AKE459 MODERNİZİMDEN POSTMODERNİZME 3+0+0 Seçmeli 6
AKE463 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 3+0+0 Seçmeli 6
AKE465 SEÇKİN AMERİKAN ŞAİRLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
AKE467 AMERİKA VE MÜZİK 3+0+0 Seçmeli 6
AKE469 KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE AME. KÜLTÜR 3+0+0 Seçmeli 6
AKE489 Seçme Metinler VII 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 84
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AKE402 KÜLTÜR ÇALIŞMALARI II 3+0+0 Zorunlu 6
AKE404 KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK METİNLERİ 3+0+0 Zorunlu 6
AKE440 ÇAĞDAŞ AMERİKAN YAZARLARI 3+0+0 Seçmeli 6
AKE442 HİSPANİK AMERİKAN KÜLTÜR VE EDE. 3+0+0 Seçmeli 6
AKE444 AMERİKAN YERLİLERİ KÜL.VE EDE. 3+0+0 Seçmeli 6
AKE446 YAHUDİ AMERİKALI DENEYİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
AKE448 AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
AKE450 BİLİM KURGU VE FANTEZİ 3+0+0 Seçmeli 6
AKE452 TOPLUMSAL CİNSİYET VE ROLLER 3+0+0 Seçmeli 6
AKE462 ELEŞTİRİ UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
AKE464 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 6
AKE468 İLERİ EDEBİYAT KURAM. VE ELEŞTİRİ 3+0+0 Seçmeli 6
AKE470 SANAT KURAMI VE ELEŞTİRİ 3+0+0 Seçmeli 6
AKE472 YARATICI YAZIM 3+0+0 Seçmeli 6
AKE476 Araştırma ve Uygulama 3+0+0 Seçmeli 6
AKE490 Seçme Metinler VIII 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 96
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=391