İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. (306) / İKTİSAT (İNG.) (374) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
ECO101 İKTİSADA GİRİŞ I 5+0+0 Zorunlu 8
ECO105 İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK I 3+0+0 Zorunlu 6
ECO139 SOSYAL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ 3+0+0 Zorunlu 3
ECO151 BİLGİSAYAR BECERİLERİNE GİRİŞİ 3+0+0 Zorunlu 3
ECO153 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 3
İNG111 DİL BECERİLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ECO102 İKTİSADA GİRİŞ II 5+0+0 Zorunlu 8
ECO106 İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK II 3+0+0 Zorunlu 6
ECO140 BİR İNSAN BİLİMİ OLARAK İKTİSAT 3+0+0 Zorunlu 4
ECO152 GENEL MUHASEBE 3+0+0 Zorunlu 4
ECO154 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Zorunlu 3
İNG112 DİL BECERİLERİ II 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 28
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ECO235 MİKROİKTİSAT TEORİSİ I 3+0+0 Zorunlu 5
ECO237 MAKROİKTİSAT TEORİSİ I 3+0+0 Zorunlu 5
ECO239 İSTATİSTİK I 3+0+0 Zorunlu 4
ECO243 MATEMATİKSEL İKTİSAT 3+0+0 Zorunlu 6
İNG211 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 25
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ECO236 MİKROİKTİSAT TEORİSİ II 3+0+0 Zorunlu 5
ECO238 MAKROİKTİSAT TEORİSİ II 3+0+0 Zorunlu 5
ECO240 İSTATİSTİK II 3+0+0 Zorunlu 4
ECO244 İKTİSAT TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 6
İNG212 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ II 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 25
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ECO301 İKTİSADİ ANALİZ TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 7
ECO305 EKONOMETRİ I 3+0+0 Zorunlu 8
ECO315 KAMU MALİYESİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO319 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI VE VERİ ANALİZİ I 3+0+0 Seçmeli 5
ECO329 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+0+0 Seçmeli 5
ECO331 İŞLETME HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
ECO333 TARIM İKTİSADI 3+0+0 Seçmeli 5
ECO335 ULUSLARARASI TİCARET 3+0+0 Seçmeli 5
ECO337 OYUN TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO339 BİLİMDE YÖNTEM 3+0+0 Seçmeli 5
ECO341 İKTİSAT VE EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 5
ECO343 MARKSİST İKTİSAT TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO345 REFAH İKTİSADI 3+0+0 Seçmeli 5
ECO347 PARA TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 75
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ECO302 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Zorunlu 5
ECO306 EKONOMETRİ II 3+0+0 Seçmeli 5
ECO316 MALİYE POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 5
ECO318 DİNAMİK İKTİSADİ MODELLER 3+0+0 Seçmeli 5
ECO320 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI VE VERİ ANALİZİ II 3+0+0 Seçmeli 5
ECO330 ULUSLARARASI MAKROEKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO332 FİNANSAL MUHASEBE 3+0+0 Seçmeli 5
ECO334 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO336 KENTSEL EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO338 POLİTİK İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
ECO340 İKTİSATTA YÖNTEM 3+0+0 Seçmeli 5
ECO342 TOPLUMSAL CİNSİYET VE İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
ECO344 DAVRANIŞSAL EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO346 TÜRKİYE'NİN İKTİSADİ VE TOPLUMSAL TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO348 PARA POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 75
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ECO411 PARA VE SERMAYE PİYASALARI 3+0+0 Seçmeli 5
ECO417 EKONOMİK KALKINMA 3+0+0 Seçmeli 5
ECO419 HESAPLANABİLİR GENEL DENGE MODELLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO427 FİNANSAL PİYASALAR 3+0+0 Seçmeli 5
ECO429 DÜNYA EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO433 TEKNOLOJİ İKTİSADI 3+0+0 Seçmeli 5
ECO443 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO445 SEMİNER 3+0+0 Seçmeli 5
ECO447 İKTİSATÇILAR İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO449 SAĞLIK EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO451 EVRİMSEL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
ECO453 ULUSLARARASI FİNANS 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 60
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ECO414 PROJE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 5
ECO418 EKONOMİK BÜYÜME 3+0+0 Seçmeli 5
ECO420 KURUMSAL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
ECO434 BÖLGESEL KALKINMA 3+0+0 Seçmeli 5
ECO436 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO438 ÖZEL EKONOMİK KONULAR 3+0+0 Seçmeli 5
ECO440 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE A.B. 3+0+0 Seçmeli 5
ECO444 UYGULAMALI MİKROEKONOMİK MODELLER 3+0+0 Seçmeli 5
ECO448 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO450 KARAR TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO452 GÖÇ EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ECO454 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İKTİSADI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 60
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=374