SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (529) / ÇOCUK GELİŞİMİ (366) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇGL103 AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL111 ÇOCUK GELİŞİMİNE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
MAT113 TEMEL MATEMATİK I 2+2+0 Zorunlu 3
MEB101 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 3+0+0 Zorunlu 4
PSL111 GENEL PSİKOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 5
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL107 Akademik Yazma Becerileri 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL109 Türk Toplumunda ve Farklı Kültürlerde Çocuk 2+0+0 Seçmeli 4
FEL110 FELSEFEYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
HEM333 İLKYARDIM VE AFETLERDE BAKIM 2+2+0 Seçmeli 4
SBF101 TÜRK İŞARET DİLİ 1+2+0 Seçmeli 4
SBF103 SAĞLIK BİLİMLERİNDE KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASY 2+0+0 Seçmeli 3
SBF105 SAĞLIK HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 3
SBF107 Sağlık Bilimlerinde Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 3
SBF109 Cinsel Sağlık 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 55
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA130 ANATOMİ 3+0+0 Zorunlu 3
ANT105 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 4
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
ÇGL102 ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL108 Topluma Hizmet Uygulamaları 0+3+0 Zorunlu 2
FZY118 FİZYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 3
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
SOS104 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 4
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL104 ÇOCUK VE MEDYA 1+0+0 Seçmeli 3
ÇGL110 Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
İLT102 İletişim Bilimine Giriş 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 36
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL203 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 3+0+0 Zorunlu 3
ÇGL204 DİL GELİŞİMİ 3+0+0 Zorunlu 4
ÇGL205 FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİM 3+0+0 Zorunlu 4
ÇGL206 BİLİŞSEL GELİŞİM 3+0+0 Zorunlu 4
ÇGL207 SOSYAL GELİŞİM 3+0+0 Zorunlu 4
ÇGL221 Nörolojik Gelişim 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL223 Çocuk,Sanat ve Yaratıcılık 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL225 Çocuk Yaşam Alanları ve Çevre Düzenlemesi 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL227 Ergenlikte ve Yetişkinlikte Yoga 2+2+0 Seçmeli 5
ÇGL229 Toplum ve Sağlık 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL231 Çocukla İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
İNG237 İNGİLİZCE III 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 47
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
BES213 ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ 3+0+0 Zorunlu 3
ÇGL202 BEYİN GELİŞİMİ 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL208 ÇOCUK VE OYUN 2+0+0 Zorunlu 3
ÇGL224 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 3+0+0 Zorunlu 3
ÇGL228 Gelişim Gözlemleri 0+3+0 Zorunlu 2
ÇGL230 Zihinsel Engel 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL232 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3+0+0 Zorunlu 3
ÇGL220 DUYU EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL234 Çocuk Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL236 Çocuk ve Spor 1+3+0 Seçmeli 5
ÇGL238 Eğitsel Yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 4
İNG238 İNGİLİZCE IV 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 40
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇGL301 GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 3
ÇGL304 DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL305 ERKEN MÜDAHALE I 2+0+0 Zorunlu 3
ÇGL327 GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLEDİRME YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 4
ÇGL331 Bebeklikte Gelişim ve Destek Programları 3+0+0 Zorunlu 3
ÇGL335 Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı 3+0+0 Zorunlu 3
ÇGL337 GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI HAZIRLAMA 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL339 YARATICI DRAMA 2+3+0 Seçmeli 5
ÇGL341 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL343 ERKEN OKUR-YAZARLIK 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL345 ÇOCUK ve MÜZİK 2+3+0 Seçmeli 5
ÇGL347 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
İNG337 İNGİLİZCE V 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 45
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BİS302 BİYOİSTATİSTİK 2+2+0 Zorunlu 4
ÇGL308 ERKEN MÜDAHALE II 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL314 DIL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL318 GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ 2+3+0 Zorunlu 4
ÇGL328 BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ UYGULAMALARI 0+6+0 Zorunlu 6
ÇGL332 SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOCUK 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL334 OKUL ÖNCESINDE GELIŞIM VE DESTEK PROGRAMLARI 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL336 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 4
ÇGL316 IŞITME ENGELI 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL338 ÇOCUK GELİŞİMİNDE PROJE ÇALIŞMASI 1+3+0 Seçmeli 5
ÇGL340 ÇOCUK ve SUÇ 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL342 ÇOCUK YOGASI 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL344 EV TEMELLİ GELİŞİM DEĞERLENDİRME ve DESTEK PROGRAM 2+3+0 Seçmeli 5
İNG338 İNGİLİZCE VI 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 51
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇGL405 OKUL VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE DESTEK PROGR 3+0+0 Zorunlu 3
ÇGL407 KAYNAŞTIRMA 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL415 Öğrenme Güçlükleri 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL427 SAĞLIK KURULUŞLARINDA KLİNİK UYGULAMALAR 0+6+0 Zorunlu 6
ÇGL429 ÇOCUK GELİŞİMİNDE KLİNİK UYGULAMALAR 1+6+0 Zorunlu 6
ÇGL431 MEZUNİYET TEZ ÇALIŞMASI I 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL413 FİZİKSEL ENGEL 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL421 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BAĞIMLILIK 1+0+0 Seçmeli 3
ÇGL433 AKRAN İLİŞKİLERİ ve ZORBALIK 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL435 UYGULAMALI ARAŞTIRMA VE VERİ ANALİZİ 2+2+0 Seçmeli 6
ÇGL437 ÇOCUK GELİŞİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 42
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ÇGL410 MESLEKİ MEVZUAT VE YÖNETİM 1+0+0 Zorunlu 2
ÇGL428 Özel Eğitim Uygulamaları 0+6+0 Zorunlu 6
ÇGL430 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI 2+0+0 Zorunlu 3
ÇGL432 MESLEKİ YETERLİLİK 1+0+0 Zorunlu 2
ÇGL434 ÇOCUK GELİŞİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI 0+16+0 Zorunlu 8
ÇGL442 MEZUNİYET TEZ ÇALIŞMASI II 2+0+0 Zorunlu 2
ÇGL414 GÖRME ENGELİ 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL436 ÇOCUK VE SOSYAL MEDYA 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL438 ÜSTÜN YETENEKLİLİK 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL440 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL444 GELİŞİM KURAMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL446 ANİ YAŞAM OLAYLARI 2+0+0 Seçmeli 4
ÇGL448 AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 51
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=366