EDEBİYAT FAKÜLTESİ (520) / TARİH (353) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TAR111 İLKÇAĞ TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR127 OSMANLICA I 1+2+0 Zorunlu 5
TAR131 TARİH METODOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR135 BİLGİSAYAR VE TARİH I 1+2+0 Zorunlu 5
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ANT105 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 4
ARK161 ARKEOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
SOS101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 39
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TAR118 TÜRK TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR128 OSMANLICA II 1+2+0 Zorunlu 5
TAR138 İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ 3+0+0 Zorunlu 5
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
EKO116 GENEL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 4
TAR132 TARİH BİBLİYOGRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 5
TAR136 BİLGİSAYAR VE TARİH II 1+2+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 36
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
TAR217 MÜSLÜMAN TÜRK DÜNYASI 3+0+0 Zorunlu 5
TAR235 KLASİK DÖNEM İSLAM DÜNYASI 3+0+0 Zorunlu 5
TAR237 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR243 OSMANLICA III 1+2+0 Zorunlu 5
PSİ101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 6
TAR215 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I 3+0+0 Seçmeli 5
TAR239 BİLGİSAYAR VE TARİH III 1+2+0 Seçmeli 5
TAR245 TARİHİ COĞRAFYA 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 43
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
TAR218 KLASİK İSLAM MEDENİYETİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR238 ORTAÇAĞ AVRUPA MEDENİYETİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR244 OSMANLICA IV 1+2+0 Zorunlu 5
TAR254 PROSEMİNER 0+2+0 Zorunlu 4
FEL101 FELSEFEYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR216 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 5
TAR230 BİLİM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR240 BİLGİSAYAR VE TARİH IV 1+2+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 41
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR305 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR315 OSMANLI TARİHİ I 3+0+0 Zorunlu 5
TAR339 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR345 TÜRK TARİHİ SEMİNERİ 0+2+0 Zorunlu 4
FEL355 TARİH FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 5
SAN347 İSLAM MİMARİSİ I 3+0+0 Seçmeli 4
SAN451 OSMANLI MİMARİSİ I 3+0+0 Seçmeli 5
TAR327 RUSYA VE KAFKASYA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR333 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I 2+0+0 Seçmeli 4
TAR335 ASYA VE UZAKDOĞU TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR341 OSMANLI PALEOGRAFYASI I 1+2+0 Seçmeli 5
TAR367 AMERİKA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR377 BÜYÜK SELÇUKLULAR TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR379 Ortadoğu Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 67
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR306 YENİÇAĞ AVRUPA MEDENİYETİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR316 OSMANLI TARİHİ II 3+0+0 Zorunlu 5
TAR328 BİZANS TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR346 OSMANLI TARİHİ SEMİNERİ 0+2+0 Zorunlu 4
SAN348 İSLAM MİMARİSİ II 3+0+0 Seçmeli 4
SAN452 OSMANLI MİMARİSİ II 3+0+0 Seçmeli 5
TAR334 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II 2+0+0 Seçmeli 4
TAR342 OSMANLI PALEOGRAFYASI II 1+2+0 Seçmeli 5
TAR378 TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR380 ORTADOĞU TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 47
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR403 OSMANLI SOSYO-EKONOMİ TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR421 YENİLEŞME TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR423 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I 3+0+0 Zorunlu 5
TAR427 YENİLEŞME TARİHİ SEMİNERİ 0+2+0 Zorunlu 4
TAR441 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ I 3+0+0 Zorunlu 5
TAR409 TARİH YAZICILIĞI I 2+0+0 Seçmeli 4
TAR437 ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI 3+0+0 Seçmeli 5
TAR489 CUMHURİYETİN SOSYAL TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR490 OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR491 Osmanlı Arşiv Metinleri I 3+0+0 Seçmeli 5
TAR493 İran Tarihi 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 53
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR404 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ SEMİNERİ 0+2+0 Zorunlu 4
TAR408 KLASİK DÖNEM OSMANLI KÜLTÜRÜ 3+0+0 Zorunlu 5
TAR424 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİH II 3+0+0 Zorunlu 5
TAR442 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ II 3+0+0 Zorunlu 5
TAR410 TARİH YAZICILIĞI II 2+0+0 Seçmeli 4
TAR432 BALKAN TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TAR492 Osmanlı Arşiv Metinleri II 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 33
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=353