EDEBİYAT FAKÜLTESİ (520) / ANTROPOLOJİ (352) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANT100 BİYOLOJİK ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 4
ANT110 YAŞAYAN GELENEKSEL TOPLULUKLAR 3+0+0 Zorunlu 5
ANT151 SOSYAL KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 4
ARK161 ARKEOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
BYL109 MODERN BİYOLOJİ I 3+0+0 Zorunlu 3
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
SOS104 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 4
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANT107 İNSAN OSTEOLOJİSİ 3+2+0 Zorunlu 4
ANT108 EVRİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 4
ANT109 GÜNCEL ANTROPOLOJİ OKUMALARI 3+0+0 Zorunlu 5
ANT155 ALAN ÇALIŞMASI YÖNTEM VE TEKNİKLER 3+2+0 Zorunlu 4
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
İST294 İSTATİSTİK 4+0+0 Zorunlu 5
JEO100 GENEL JEOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ANA134 ANATOMİ 2+0+0 Zorunlu 2
ANT200 İNSAN EVRİMİ I 3+0+0 Zorunlu 4
ANT205 EVRİM MEKANİZMALARI 3+0+0 Zorunlu 4
ANT251 ANTROPOLOJİ KURAMLARI I 3+0+0 Zorunlu 4
ANT409 PRİMATOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 4
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
ANT218 İNSAN BİYOARKEOLOJİSİ 2+2+0 Seçmeli 4
ANT255 AİLE VE AKRABALIK 3+0+0 Seçmeli 4
ANT432 DİN ANTROPOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 34
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ANT206 İNSAN EVRİMİ II 3+0+0 Zorunlu 4
ANT207 İNSANIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ 3+0+0 Zorunlu 4
ANT252 ANTROPOLOJİ KURAMLARI II 3+0+0 Zorunlu 4
ANT253 İNSAN BİYOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 4
ANT254 CİNSİYET VE CİNSİYET KİMLİKLERİ 3+0+0 Zorunlu 4
ANT208 PRİMATLARDA SOSYAL DAVRANIŞLAR 3+0+0 Seçmeli 4
ANT209 GENETİK 3+0+0 Seçmeli 4
ANT260 DİL ANTROPOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 34
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANT300 BİYOLOJİK ANTROPOLOJİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT301 YAŞ VE CİNSİYET BELİRLEME 3+2+0 Seçmeli 5
ANT304 BESLENME ANTROPOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT343 ANTROPOMETRİ I 3+2+0 Seçmeli 5
ANT355 KÜLTÜREL KİMLİK 3+0+0 Seçmeli 5
ANT356 SOSYAL KÜLTÜREL DEĞİŞME 3+0+0 Seçmeli 5
ANT443 EKOLOJİK ANTROPOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANT302 MOLEKÜLER ANTROPOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT303 PREHİSTORİK SANAT 3+0+0 Seçmeli 5
ANT310 ADLİ ANTROPOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT313 İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞME 3+0+0 Seçmeli 5
ANT344 ANTROPOMETRİ II 3+2+0 Seçmeli 5
ANT358 SİYASAL ANTROPOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
ARK117 PREHİSTORYAYA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
FEL344 İNSAN FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 40
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANT400 LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI I 2+2+0 Zorunlu 5
ANT402 ANTROPOLOJİK DEMOGRAFİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT403 DİŞ ANTROPOLOJİSİ 3+2+0 Seçmeli 5
ANT404 POPULASYON TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT406 SPOR ANTROPOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT407 POPULASYON GENETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT408 SOSYOBİYOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT419 ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT453 TEMEL ETNOGRAFİK METİNLER 3+0+0 Seçmeli 5
ANT454 SANAT ANTROPOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT464 EKONOMİK ANTROPOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 55
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANT401 LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI II 2+2+0 Zorunlu 5
ANT410 ANADOLU ESKİ İNSAN TOPLULUKLARI ÜZERİNE ARAŞ. 3+0+0 Seçmeli 5
ANT412 ERGONOMİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT413 BEDEN ANTROPOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT414 PALEOPATOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT455 SİMGESEL ANTROPOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
ANT456 GÖRSEL ANTROPOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 5
BYL436 BİYOMETRİ 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 39
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=352