EDEBİYAT FAKÜLTESİ (520) / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (349) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I 2+0+0 Zorunlu 3
TDE115 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE117 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I 2+0+0 Zorunlu 4
TDE119 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE135 TÜRK DİLİ TARİHİNE GİRİŞ I 1+0+0 Zorunlu 3
TDE155 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TDE112 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE114 TÜRKÇE KOMPOZİSYON II 2+0+0 Zorunlu 3
TDE116 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE120 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE136 TÜRK DİLİ TARİHİNE GİRİŞ II 1+0+0 Zorunlu 2
TDE148 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II 2+0+0 Zorunlu 4
TDE156 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
TDE203 ORHON TÜRKÇESİ 2+0+0 Zorunlu 3
TDE205 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I 2+0+0 Zorunlu 3
TDE211 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III 2+0+0 Zorunlu 2
TDE261 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2+0+0 Zorunlu 3
TDE271 ESKİ TÜRK EDEBİYATI: XIII-XIV. YÜZYILLAR 2+0+0 Zorunlu 3
TDE281 Dinî-Tasavvufî Türk Halk Kültürü 2+0+0 Zorunlu 2
TDE291 OSMANLI TÜRKÇESİ III 2+0+0 Zorunlu 4
TDE221 FARSÇA I 2+0+0 Seçmeli 4
TDE227 EDITÖRLÜK VE REDAKSIYON 2+0+0 Seçmeli 4
TDE235 Eski Türk Edebiyatında Türler I 2+0+0 Seçmeli 4
TDE237 İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM VE TÜRKÇE I 2+0+0 Seçmeli 4
TDE245 METİN ŞERHİ: KURAM 2+0+0 Seçmeli 4
TDE247 TÜRKOLOJİ VE DİLBİLİME GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 4
TDE249 TÜRKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
TDE251 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
TDE257 POPÜLER EDEBIYAT 2+0+0 Seçmeli 4
TDE263 TÜRK SÖZLÜ KÜLTÜR GELENEĞİ 2+0+0 Seçmeli 4
TDE277 TÜRK DILININ YAZILI KAYNAKLARI VE TÜRK KÜLTÜRÜ I 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 66
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
TDE206 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II 2+0+0 Zorunlu 3
TDE212 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV 2+0+0 Zorunlu 2
TDE234 UYGUR TÜRKÇESİ 2+0+0 Zorunlu 3
TDE262 SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2+0+0 Zorunlu 3
TDE272 ESKİ TÜRK EDEBİYATI: XV. YÜZYIL 2+0+0 Zorunlu 3
TDE282 Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 2
TDE292 OSMANLI TÜRKÇESİ IV 2+0+0 Zorunlu 4
TDE222 FARSÇA II 2+0+0 Seçmeli 4
TDE236 Eski Türk Edebiyatında Türler II 2+0+0 Seçmeli 4
TDE238 İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM VE TÜRKÇE II 2+0+0 Seçmeli 4
TDE246 METİN ŞERHİ:UYGULAMA 2+0+0 Seçmeli 4
TDE248 TÜRKOLOJİ VE DİLBİLİM ANALİZİ 2+0+0 Seçmeli 4
TDE258 İNTERNET YAYINCILIĞI 2+0+0 Seçmeli 4
TDE260 TÜRKOLOGLAR 2+0+0 Seçmeli 4
TDE276 TİYATRO VE CANLANDIRMA 2+0+0 Seçmeli 4
TDE278 TÜRK DILININ YAZILI KAYNAKLARI VE TÜRK KÜLTÜRÜ II 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 58
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE305 KARAHANLI TÜRKÇESİ 2+0+0 Zorunlu 3
TDE323 YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ I 2+0+0 Zorunlu 3
TDE361 II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 3
TDE371 ESKİ TÜRK EDEBİYATI:XVI. YÜZYIL I 2+0+0 Zorunlu 3
TDE381 Âşık Tarzı Kültür Geleneği 2+0+0 Zorunlu 3
TDE321 FARSÇA III 2+0+0 Seçmeli 5
TDE329 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE331 ÇOCUK EDEBİYATI 2+0+0 Seçmeli 5
TDE333 TÜRK DİLİ EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE335 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT VE KÜLTÜR I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE337 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE339 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM HİKAYELER 2+0+0 Seçmeli 5
TDE341 MODERN ELEŞTİRİ KURAMLARI I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE351 YAZINBİLİM I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE353 TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE355 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİK UNSURLAR I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE357 YARATICI OKUMA 2+0+0 Seçmeli 5
TDE363 TOPLUMSAL DİLBİLİMİNE GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 5
TDE365 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KAVRAMLARI 2+0+0 Seçmeli 5
TDE373 KÜLTÜREL YARATIM VE TÜRK MİTOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 5
TDE383 MESLEKİ YABANCI DİL I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE385 TÜRK İŞARET DİLİ TARİHİ I 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 100
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE306 HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇE. 2+0+0 Zorunlu 3
TDE324 YENİ TÜRK YAZI DİL.II 2+0+0 Zorunlu 3
TDE362 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2+0+0 Zorunlu 3
TDE372 ESKI TURK EDEBİYATI: XVI. YÜZYIL II 2+0+0 Zorunlu 3
TDE382 Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği 2+0+0 Zorunlu 3
TDE310 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR HİKAYELER 2+0+0 Seçmeli 5
TDE322 FARSÇA IV 2+0+0 Seçmeli 5
TDE330 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ II 2+0+0 Seçmeli 5
TDE332 GENÇLİK EDEBİYATI 2+0+0 Seçmeli 5
TDE334 TÜRK DİLİ EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR II 2+0+0 Seçmeli 5
TDE336 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT VE KÜLTÜR II 2+0+0 Seçmeli 5
TDE338 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR II 2+0+0 Seçmeli 5
TDE342 MODERN ELEŞTİRİ KURAMLARI I 2+0+0 Seçmeli 5
TDE352 YAZINBİLİM II 2+0+0 Seçmeli 5
TDE354 TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI II 2+0+0 Seçmeli 5
TDE356 ESKI TÜRK EDEBIYATINDA MITOLOJIK UNSURLAR II 2+0+0 Seçmeli 5
TDE358 METİN YAZARLIĞI 2+0+0 Seçmeli 5
TDE364 TOPLUMSAL DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI 2+0+0 Seçmeli 5
TDE366 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ UYGULAMALARI 2+0+0 Seçmeli 5
TDE374 KÜLTÜREL SÜREKLİLİK VE TÜRK MİTOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 5
TDE384 MESLEKİ YABANCI DİL II 2+0+0 Seçmeli 5
TDE386 TÜRK İŞARET DİLİ TARİHİ II 2+0+0 Seçmeli 5
TDE398 UYGULAMALI DİKSİYON 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 105
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE443 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I 2+0+0 Zorunlu 5
TDE461 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 5
TDE471 ESKI TÜRK EDEBIYATI: 17. YÜZYIL 2+0+0 Zorunlu 5
TDE401 TÜRK HALK EDEBİYATINDA TEMEL METİNLER 3+0+0 Seçmeli 5
TDE437 YARATICI YAZARLIK I 3+0+0 Seçmeli 5
TDE439 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I 3+0+0 Seçmeli 5
TDE447 SEÇME METİNLER I 3+0+0 Seçmeli 5
TDE449 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I 3+0+0 Seçmeli 5
TDE455 AĞIZ BİLİMİNE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
TDE463 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI 3+0+0 Seçmeli 5
TDE465 Çağdaş Türk Tiyatrosu 3+0+0 Seçmeli 5
TDE467 SÖZDİZİMİ KURAMLARINA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
TDE473 DİVAN ŞİİRİNDE ÜSLUP ÇALIŞMALARI I 3+0+0 Seçmeli 5
TDE477 DİVAN EDEBİYATI VE OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
TDE481 Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri I 3+0+0 Seçmeli 5
TDE485 TÜRK İŞARET DİLİ I 3+0+0 Seçmeli 5
TDE491 BİTİRME TEZİ I 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 85
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE444 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II 2+0+0 Zorunlu 5
TDE462 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 5
TDE472 ESKI TÜRK EDEBIYATI: 18.-19. YÜZYIL 2+0+0 Zorunlu 5
TDE402 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
TDE438 YARATICI YAZARLIK II 3+0+0 Seçmeli 5
TDE440 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ II 3+0+0 Seçmeli 5
TDE448 SEÇME METİNLER II 3+0+0 Seçmeli 5
TDE450 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II 3+0+0 Seçmeli 5
TDE456 AĞIZ BİLİMİ ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 5
TDE464 Çağdaş Türk Öyküsü 3+0+0 Seçmeli 5
TDE466 Çağdaş Türk Şiiri 3+0+0 Seçmeli 5
TDE468 SÖZDİZİMİ KURAMLARINDA GÜNCEL EĞİLİMLER 3+0+0 Seçmeli 5
TDE474 DİVAN ŞİİRİNDE ÜSLUP ÇALIŞMALARI II 3+0+0 Seçmeli 5
TDE478 DİVAN EDEBİYATINDA TOPLUMSAL HAYATIN İZLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
TDE482 Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri II 3+0+0 Seçmeli 5
TDE486 TÜRK İŞARET DİLİ II 3+0+0 Seçmeli 5
TDE492 BİTİRME TEZİ II 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 85
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=349