İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. (306) / İKTİSAT (347) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
EKO141 İKTİSADA GİRİŞ I 5+0+0 Zorunlu 8
EKO151 İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK I 3+0+0 Zorunlu 6
EKO153 SOSYAL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ 3+0+0 Zorunlu 3
EKO165 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 3
EKO167 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Zorunlu 3
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EKO142 İKTİSADA GİRİŞ II 5+0+0 Zorunlu 8
EKO152 İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK II 3+0+0 Zorunlu 6
EKO154 BİR İNSAN BİLİMİ OLARAK İKTİSAT 3+0+0 Zorunlu 4
EKO178 BİLGİSAYAR BECERİLERİNE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 3
EKO182 GENEL MUHASEBE 3+0+0 Zorunlu 4
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
EKO219 MAKROİKTİSAT I 3+0+0 Zorunlu 5
EKO223 MİKROİKTİSAT I 3+0+0 Zorunlu 5
EKO229 MATEMATİKSEL İKTİSAT 3+0+0 Zorunlu 6
İNG237 İNGİLİZCE III 3+0+0 Zorunlu 3
İST221 İSTATİSTİK I 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 25
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
EKO224 MİKROİKTİSAT II 3+0+0 Zorunlu 5
EKO230 MAKROİKTİSAT II 3+0+0 Zorunlu 5
EKO238 İKTİSADİ TARİH 3+0+0 Zorunlu 6
İNG238 İNGİLİZCE IV 3+0+0 Zorunlu 3
İST222 İSTATİSTİK II 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 25
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EKO329 İKTİSADİ ANALİZ TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 7
EKO355 EKONOMETRİ I 3+0+0 Zorunlu 8
EKO313 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+0+0 Seçmeli 5
EKO337 OYUN TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO339 İKTİSAT VE EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 5
EKO341 MARKSİST İKTİSAT TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO343 TARIM İKTİSADI 3+0+0 Seçmeli 5
EKO347 ULUSLARARASI TİCARET 3+0+0 Seçmeli 5
EKO349 İŞLETME HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 5
EKO353 PARA VE FİNANSAL SİSTEM 3+0+0 Seçmeli 5
EKO363 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI VE VERİ ANALİZİ I 3+0+0 Seçmeli 5
EKO373 BİLİMDE YÖNTEM 3+0+0 Seçmeli 5
EKO379 KAMU MALİYESİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 70
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EKO382 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Zorunlu 5
EKO332 FİNANSAL MUHASEBE 3+0+0 Seçmeli 5
EKO334 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO342 TOPLUMSAL CİNSİYET VE İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
EKO348 POLİTİK İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
EKO354 PARASAL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
EKO356 EKONOMETRİ II 3+0+0 Seçmeli 5
EKO358 OSMANLI İKTİSADİ VE TOPLUMSAL TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO364 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI VE VERİ ANALİZİ II 3+0+0 Seçmeli 5
EKO366 REFAH İKTİSADI 3+0+0 Seçmeli 5
EKO368 DAVRANIŞSAL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
EKO370 KENTSEL EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO374 İKTİSATTA YÖNTEM 3+0+0 Seçmeli 5
EKO376 ULUSLARARASI MAKROEKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO378 DİNAMİK İKTİSADİ MODELLER 3+0+0 Seçmeli 5
EKO380 MALİYE POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 80
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EKO407 TÜRK VERGİ HUKUKU VE SİSTEMİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO409 DÜNYA EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO411 PARA VE SERMAYE PİYASALARI 3+0+0 Seçmeli 5
EKO413 SEMİNER 3+0+0 Seçmeli 5
EKO415 TEKNOLOJİ İKTİSADI 3+0+0 Seçmeli 5
EKO417 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO423 HESAPLANABİLİR GENEL DENGE MODELLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO427 FİNANSAL PİYASALAR 3+0+0 Seçmeli 5
EKO433 UYGULAMALI MİKROEKONOMİK MODELLER 3+0+0 Seçmeli 5
EKO445 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İKTİSADI 3+0+0 Seçmeli 5
EKO447 İKTİSATÇILAR İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO453 ULUSLARARASI FİNANS 3+0+0 Seçmeli 5
EKO459 EKONOMİK KALKINMA 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 65
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EKO414 PROJE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 5
EKO426 SAĞLIK EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO436 BÖLGESEL KALKINMA 3+0+0 Seçmeli 5
EKO438 ÖZEL EKONOMİK KONULAR 3+0+0 Seçmeli 5
EKO440 AVRUPA BİRLİĞİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO442 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO444 KURUMSAL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
EKO446 EVRİMSEL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 5
EKO448 GÖÇ EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO450 KARAR TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
EKO460 EKONOMİK BÜYÜME 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 55
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=347