EDEBİYAT FAKÜLTESİ (520) / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (343) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İED133 ÇEVİRİ I 3+0+0 Zorunlu 5
İED141 MİTOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 5
İED143 EDEBİYATA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
İED151 İNGİLTERE`YE GENEL BAKIŞ I 3+0+0 Zorunlu 5
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
İED131 İNGİLİZCE YAZI BECERİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
İED135 İLERİ İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
İED147 İNGİLİZCE OKUMA I 3+0+0 Seçmeli 5
İED149 ELEŞTİREL DÜŞÜNCE BECERİLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 42
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
İED134 ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Zorunlu 5
İED142 KLASİK EDEBİYAT 3+0+0 Zorunlu 5
İED146 İNGİLİZ EDEBİYATININ YERLİ KAYNAKLARI 3+0+0 Zorunlu 5
İED152 İNGİLTERE`YE GENEL BAKIŞ II 3+0+0 Zorunlu 5
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
İED132 SÖZLÜ KOMPOZİSYON 3+0+0 Seçmeli 5
İED138 İNGİLİZCE OKUMA II 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 34
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
İED233 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİSİ 3+0+0 Zorunlu 5
İED257 İNGİLTERE`DE TOPLUM VE YAŞAM 3+0+0 Zorunlu 5
İED261 KÜLTÜR ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 5
İED281 ÖYKÜ İNCELEME 3+0+0 Zorunlu 5
İED293 AMERİKAN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 27
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
İED258 İNGİLTERE DE POPÜLER KÜLTÜR 3+0+0 Zorunlu 5
İED272 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI I 3+0+0 Zorunlu 5
İED282 İNGİLİZ ROMANI I 3+0+0 Zorunlu 5
İED240 İNGİLİZ POPÜLER EDEBİYATI 3+0+0 Seçmeli 5
İED248 ÇEVİRİ II 3+0+0 Seçmeli 5
İED280 ÇOCUK EDEBİYATINDA OKUMALAR 3+0+0 Seçmeli 5
İED296 AMERİKAN TİYATROSU 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 37
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İED337 ÇEVİRİ III 3+0+0 Zorunlu 5
İED365 İNGİLİZ TİYATROSU I 3+0+0 Zorunlu 5
İED373 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI II 3+0+0 Zorunlu 5
İED387 İNGİLİZ ROMANI II 3+0+0 Zorunlu 5
İED357 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 5
İED381 DİĞER EDEBİ ANLATIM TÜRLERİ 3+0+0 Seçmeli 5
İED383 İNGİLİZCE LİRİKLER 3+0+0 Seçmeli 5
İED391 MEKTUPLAR VE GÜNLÜKLER 3+0+0 Seçmeli 5
İED393 SİNEMADA EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 5
İED395 İNGİLİZCE YAZILMIŞ EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 50
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İED366 SHAKESPEARE 3+0+0 Zorunlu 5
İED368 İNGİLİZ TİYATROSU II 3+0+0 Zorunlu 5
İED376 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI III 3+0+0 Zorunlu 5
İED388 İNGİLİZ ROMANI III 3+0+0 Zorunlu 5
İED348 ÇEVİRİ IV 3+0+0 Seçmeli 5
İED380 BATI FELSEFESİNDEN OKUMALAR 3+0+0 Seçmeli 5
İED384 EDEBİYAT VE BİLİM KURGU 3+0+0 Seçmeli 5
İED386 İNGİLİZ SEYAHATNAMELERİ 3+0+0 Seçmeli 5
İED392 EKOELEŞTİRİ 3+0+0 Seçmeli 5
İED398 AMERİKAN ŞİİRİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 50
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İED441 EDEBİYAT KURAM VE ELEŞTİRİSİ I 3+0+0 Zorunlu 5
İED463 İNGİLİZ TİYATROSU III 3+0+0 Zorunlu 5
İED475 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI IV 3+0+0 Zorunlu 5
İED485 İNGİLİZ ROMANI IV 3+0+0 Zorunlu 5
İED447 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+0+0 Seçmeli 5
İED493 KARŞILAŞTIRMALI TİYATRO 3+0+0 Seçmeli 5
İED497 ÇEVİRİ V 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İED444 EDEBİYAT KURAM VE ELEŞTİRİSİ II 3+0+0 Zorunlu 5
İED448 SÖMÜRGECİLİK DÖNEMİ SONRASI İNGİLİZ EDEBİYATI 3+0+0 Zorunlu 5
İED466 İNGİLİZ TİYATROSU IV 3+0+0 Zorunlu 5
İED478 İNGİLİZ ŞİİRİ VE DÜZYAZISI V 3+0+0 Zorunlu 5
İED490 POSTMODERN ROMAN 3+0+0 Seçmeli 5
İED492 TİYATRO OYUNU DEĞERLENDİRMESİ 3+0+0 Seçmeli 5
İED498 AMERİKAN ROMANI 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=343