EDEBİYAT FAKÜLTESİ (520) / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (341) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADE109 DILBILIME GIRIŞ 2+0+0 Zorunlu 4
ADE131 GRAMER 3+0+0 Zorunlu 5
ADE143 ÇEVİRİYE GİRİŞ I 2+0+0 Zorunlu 4
ADE183 EDEBIYAT BILIMINE GIRIŞ I 2+0+0 Zorunlu 4
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ADE107 FONETİK 1+0+0 Seçmeli 2
ADE117 ANLATI KURAMINA GIRIŞ I 2+0+0 Seçmeli 4
ADE119 GRAMATIK ÇEVIRI METODU I 3+0+0 Seçmeli 5
ADE129 YAZINSAL TÜRLERE GIRIŞ I 3+0+0 Seçmeli 5
ADE137 YAPISAL DİLBİLİMİ 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 40
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADE110 DILBILIM TARIHINE GIRIŞ 2+0+0 Zorunlu 4
ADE132 GRAMER 3+0+0 Zorunlu 5
ADE144 ÇEVİRİYE GİRİŞ II 2+0+0 Zorunlu 4
ADE184 EDEBIYAT BILIMINE GIRIŞ II 2+0+0 Zorunlu 4
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ADE108 FONETİK 1+0+0 Seçmeli 2
ADE118 ANLATI KURAMINA GIRIŞI II 2+0+0 Seçmeli 4
ADE120 GRAMATIK ÇEVIRI METODU II 3+0+0 Seçmeli 4
ADE130 YAZINSAL TÜRLERE GIRIŞ II 3+0+0 Seçmeli 5
ADE138 ANLAMBİLİM 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 41
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADE225 DILBILIM IÇERIK VE YÖNTEMLERI 2+0+0 Zorunlu 4
ADE245 YAZINSAL METIN ÇEVIRISI (A-T) I 2+0+0 Zorunlu 4
ADE255 YAZINSAL METIN ÇEVIRISI (T-A) I 2+0+0 Zorunlu 4
ADE285 EDEBI METINLER I 2+0+0 Zorunlu 4
ADE297 EDEBİYAT TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 4
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
ADE235 ANLATI KURAMINA GIRIŞ III 2+0+0 Seçmeli 4
ADE237 ROMAN I 2+0+0 Seçmeli 4
ADE267 ALM.KÜLT.TARİHİ 2+0+0 Seçmeli 4
ADE279 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADE226 GENEL DILBILIM 2+0+0 Zorunlu 4
ADE246 YAZINSAL METIN ÇEVIRISI (A-T) II 2+0+0 Zorunlu 4
ADE256 YAZINSAL METIN ÇEVIRISI (T-A) II 2+0+0 Zorunlu 4
ADE286 EDEBI METINLER II 2+0+0 Zorunlu 4
ADE298 EDEBIYAT TARIHI II 2+0+0 Zorunlu 4
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
ADE210 EDB.KUR.VE ELEŞTİRİ 2+0+0 Seçmeli 4
ADE236 ANLATI KURAMINA GIRIŞ IV 2+0+0 Seçmeli 4
ADE268 ALM.KÜLT.TARİHİ 2+0+0 Seçmeli 4
ADE272 ALMANYA KURUMLARI 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADE307 YAZINSAL METIN ÇEVIRISI (A-T) III 2+0+0 Zorunlu 4
ADE337 YAZINSAL METIN ÇEVIRISI T-A) III 2+0+0 Zorunlu 4
ADE339 EDEBI METINLER III 3+0+0 Zorunlu 5
ADE345 UYGULAMALI DILBILIM 2+0+0 Zorunlu 4
ADE389 EDEBIYAT ELEŞTIRISI I 2+0+0 Zorunlu 4
ADE395 EDEBIYAT TARIHI III 2+0+0 Zorunlu 4
ADE309 ŞİİR KURAM VE ŞİİR ÇÖZÜMLE. 2+0+0 Seçmeli 4
ADE313 BASIN VE MEDYA ÇEVİRİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ADE315 SÖZLÜ ÇEVİRİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
ADE319 NOT ALMA TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
ADE327 TEKNİK ÇEVİRİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
ADE329 GÖSTERGEBİLİM 2+0+0 Seçmeli 4
ADE335 DİL FELSEFESİ 2+0+0 Seçmeli 4
ADE347 ALMAN FELSEFESİ I 2+0+0 Seçmeli 4
ADE357 DILBILIMSEL EDEBIYAT BILIMI 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 64
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADE308 YAZINSAL METIN ÇEVIRISI (A-T) IV 2+0+0 Zorunlu 4
ADE338 YAZINSAL METIN ÇEVIRISI (T-A) IV 2+0+0 Zorunlu 4
ADE340 EDEBİ METİNLER IV 3+0+0 Zorunlu 5
ADE346 DISIPLINLERARASI DILBILIM 2+0+0 Zorunlu 4
ADE390 EDEBIYAT ELEŞTIRISI II 2+0+0 Zorunlu 4
ADE396 EDEBIYAT TARIHI IV 2+0+0 Zorunlu 4
ADE310 TİYATRO I 2+0+0 Seçmeli 4
ADE314 GENEL ÇEVİRİ 4+2+0 Seçmeli 5
ADE316 ÇEVİRİ KURAMI 3+0+0 Seçmeli 5
ADE318 YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ 3+0+0 Seçmeli 5
ADE320 ARDIL ÇEVİRİ 4+2+0 Seçmeli 5
ADE328 METİNDİLBİLİM 2+0+0 Seçmeli 4
ADE348 ALMAN FELSEFESİ II 2+0+0 Seçmeli 4
ADE358 MİTOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
ADE360 DOLAYIM DILBILIMI 2+0+0 Seçmeli 4
ADE378 SOSYODİLBİLİM 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 69
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADE407 BIÇEMBILIM I 2+0+0 Zorunlu 4
ADE411 ÇEVİRİBİLİM 3+0+0 Zorunlu 5
ADE415 DILLERARASI DILBILIM 2+0+0 Zorunlu 4
ADE437 EDEBIYAT TARIHI V 3+0+0 Zorunlu 5
ADE489 KARŞILAŞTIRMALI EDEBI METINLER I 3+0+0 Zorunlu 5
ADE419 ROMAN II 2+0+0 Seçmeli 4
ADE425 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 2+0+0 Seçmeli 4
ADE431 TİCARİ VE HUKUK TERİMLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
ADE479 AĞ EDEBIYATI 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 39
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ADE408 BIÇEMBILIM II 2+0+0 Zorunlu 4
ADE417 DİLLERARASI DİLBİLİM 3+0+0 Zorunlu 5
ADE438 EDEBIYAT TARIHI VI 3+0+0 Zorunlu 5
ADE454 ÇEVİRİBİLİM 3+0+0 Zorunlu 5
ADE490 KARŞILAŞTIRMALI EDEBI METINLER II 3+0+0 Zorunlu 5
ADE412 TİYATRO II 2+0+0 Seçmeli 4
ADE414 ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ II 4+2+0 Seçmeli 5
ADE416 SİMULTANE ÇEVİRİ II 3+3+0 Seçmeli 4
ADE418 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ 3+0+0 Seçmeli 5
ADE420 TİC.VE HUK.TER. 2+0+0 Seçmeli 4
ADE426 EDB.BİL.YENİ AKMLR 2+0+0 Seçmeli 4
ADE428 GENEL RETORİK 2+0+0 Seçmeli 4
ADE478 BİLGİSAYARLI DİLBİLİM 2+0+0 Seçmeli 4
ADE496 BİLİMSEL ARAŞT.YÖN. 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 62
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=341