FEN FAKÜLTESİ (307) / İSTATİSTİK (329) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
İST155 İSTATİSTİĞE GİRİŞ I 2+2+0 Zorunlu 4
İST165 OLASILIK I 4+0+0 Zorunlu 5
İST167 BİLGİSAYAR PROG.GİRİŞ 3+2+0 Zorunlu 6
MAT121 MATEMATİK I 3+2+0 Zorunlu 6
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
EKO131 İKTİSADA GİRİŞ I 3+0+0 Seçmeli 4
HUK151 HUKUKA GİRİŞ-I 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
İST156 ISTATISTIGE GIRIS 2 2+2+0 Zorunlu 4
İST166 OLASILIK II 4+0+0 Zorunlu 5
MAT122 MATEMATİK II 3+2+0 Zorunlu 6
MAT144 DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ 4+0+0 Zorunlu 4
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
EKO132 İKTİSADA GİRİŞ II 3+0+0 Seçmeli 4
FEL110 FELSEFEYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
SOS104 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 39
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
İNG237 İNGİLİZCE III 3+0+0 Zorunlu 3
İST265 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK 4+0+0 Zorunlu 7
İST267 YÖNEYLEM ARAŞ.GİRİŞ 3+2+0 Zorunlu 7
MAT225 İLERİ MATEMATİK I 3+2+0 Zorunlu 6
EKO233 MAKRO İKTİSAT I 3+0+0 Seçmeli 5
İST281 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2+2+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG238 İNGİLİZCE IV 3+0+0 Zorunlu 3
İST266 HİPOTEZ TESTLERİ 4+0+0 Zorunlu 7
İST268 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I 3+2+0 Zorunlu 7
MAT226 İLERİ MATEMATİK II 3+2+0 Zorunlu 6
EKO234 MAKRO İKTİSAT II 3+0+0 Seçmeli 5
İST390 STAJ 0+2+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İST309 ÖRNEKLEME 2+2+0 Zorunlu 7
İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II 3+2+0 Zorunlu 7
İST377 PARAMETRİK OLMAYAN İST. YÖNTEMLER 3+0+0 Zorunlu 6
AKT385 Aktüerya 3+0+0 Seçmeli 4
İNG337 İNGİLİZCE V 3+0+0 Seçmeli 3
İST319 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI 3+0+0 Seçmeli 5
İST333 Bayesci İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
İST338 SAS İLE ANALİTİK UYGULAMALAR VE VERİ YÖNETİMİ I 2+2+0 Seçmeli 4
İST347 İSTATİSTİKSEL ANALİZ UYGULAMALARI 2+2+0 Seçmeli 4
İST369 KALİTE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 5
İST373 İST.YAZILIMLAR 2+2+0 Seçmeli 6
İST383 UYGULAMALI SAYISAL ÇÖZÜMLEME 2+2+0 Seçmeli 6
İYB331 GENEL İŞLETME 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 68
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İST366 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ 3+2+0 Zorunlu 7
İNG338 İNGİLİZCE VI 3+0+0 Seçmeli 3
İST310 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İST326 ÇİZGE KURAMI 3+0+0 Seçmeli 6
İST328 DEMOGRAFİK YÖNTEMLER 3+0+0 Seçmeli 4
İST340 Zeki Optimizasyon Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
İST374 OLASILIKSAL SÜREÇLER 3+0+0 Seçmeli 6
İST376 ANKET DÜZENLEME 2+2+0 Seçmeli 6
İST380 DOĞRUSAL OLMAYAN PROG 3+0+0 Seçmeli 5
İST384 KALİTE DENETİMİ 3+0+0 Seçmeli 5
İST386 VERİ TABANI YÖNETİMİ 2+2+0 Seçmeli 6
İST388 RESMİ İSTATİSTİKLER 2+0+0 Seçmeli 5
İYB332 GENEL İŞLETME 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 70
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İST467 ÇOK DEĞİŞKENLİ ÇÖZ. 3+2+0 Zorunlu 7
İST489 Zaman Serileri Analizi 3+2+0 Zorunlu 6
İST405 İSTATİSTİKSEL VERİ MADENCİLİĞİ 2+2+0 Seçmeli 6
İST413 Finansal Stokastik Modeller 3+0+0 Seçmeli 6
İST419 Dinamik Modeller ve Bayesci Öngörüler 3+0+0 Seçmeli 4
İST433 İSTATİSTİKSEL MODELLEME 3+0+0 Seçmeli 4
İST435 MESLEKİ İNGİLİZCE 2+0+0 Seçmeli 4
İST471 İST.DENEY TASARIMI 3+2+0 Seçmeli 6
İST481 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 3+2+0 Seçmeli 6
İST491 İLERİ İSTATİSTİK PROJELERİ 0+4+0 Seçmeli 4
İST493 SEMİNER 1+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 56
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
İST470 KATEGORİK VERİ ÇÖZ. 3+2+0 Zorunlu 7
AKT476 Risk Yönetimi ve Sigortacılık 3+0+0 Seçmeli 6
İST400 SAS İLE ANALİTİK UYGULAMALAR VE VERİ YÖNETİMİ II 2+2+0 Seçmeli 4
İST416 YAZILIMDA KALİTE GÜVENCESİ 3+0+0 Seçmeli 5
İST430 VERİ BİLİMİ 2+2+0 Seçmeli 6
İST432 Grafiksel Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 4
İST434 Büyük Veri Analitiği 2+0+2 Seçmeli 5
İST436 MESLEKİ İNGİLİZCE 2+0+0 Seçmeli 4
İST440 Sağlam İstatistikler 3+0+0 Seçmeli 4
İST480 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
İST482 BENZETİM TEKNİKLERİ 2+2+0 Seçmeli 6
İST486 BİYOİSTATİSTİK 3+0+0 Seçmeli 5
İST490 EKONOMETRİ 2+2+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 65
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=329