FEN FAKÜLTESİ (307) / MATEMATİK (328) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
FİZ113 FİZİK I 3+0+0 Zorunlu 4
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I 3+0+0 Zorunlu 3
MTK111 ANALİZ I 4+2+0 Zorunlu 8
MTK141 SOYUT MATEMATİK I 4+0+0 Zorunlu 7
MTK151 ANALİTİK GEOMETRİ I 3+0+0 Zorunlu 6
TKD103 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
MTK270 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 4+0+0 Seçmeli 5
MTK321 METRİK UZAYLAR 4+0+0 Seçmeli 5
MTK348 ELEMENTER SAYILAR TEORİSİ 4+0+0 Seçmeli 5
MTK354 DİFERANSİYEL GEOMETRİ II 4+0+0 Seçmeli 5
MTK355 GEOMETRİK DOĞRUSAL CEBİR I 4+0+0 Seçmeli 5
MTK356 GEOMETRİK DOĞRUSAL CEBİR II 4+0+0 Seçmeli 5
MTK363 BİLGİSAYAR ALGORİTMALARINA GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
MTK403 OYUN TEORİSİNE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 7
MTK429 CEBİRSEL TOPOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 7
MTK435 DEĞİŞMELİ HALKA TEORİSİ I 3+0+0 Seçmeli 7
MTK439 HALKALAR VE MODÜLLER 3+0+0 Seçmeli 7
MTK443 MANİFOLDLAR ÜZERİNDE KALKÜLÜS I 3+0+0 Seçmeli 7
MTK450 MANİFOLDLAR ÜZERİNDE KALKÜLÜS II 3+0+0 Seçmeli 7
MTK457 HİPERBOLİK GEOMETRİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 7
MTK463 MATEMATİK TARİHİ 2+0+0 Seçmeli 3
MTK469 GAP ile Cebir ve Sayılar Teorisi 3+0+0 Seçmeli 7
MTK479 Kriptografiye Giriş 3+0+0 Seçmeli 7
MTK485 KABA KÜME TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 138
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BEB650 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI 0+2+0 Zorunlu 2
FİZ114 FİZİK II 3+0+0 Zorunlu 4
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE II 3+0+0 Zorunlu 3
MTK112 ANALİZ II 4+2+0 Zorunlu 7
MTK142 SOYUT MATEMATİK II 4+0+0 Zorunlu 7
MTK152 ANALİTİK GEOMETRİ II 3+0+0 Zorunlu 5
TKD104 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
İNG237 İNGİLİZCE III 3+0+0 Zorunlu 3
İST294 İSTATİSTİK 4+0+0 Zorunlu 5
MTK201 ANALİZ III 4+2+0 Zorunlu 7
MTK203 DİF.DENKLEMLER 4+0+0 Zorunlu 5
MTK241 DOĞRUSAL CEBİR I 4+2+0 Zorunlu 8
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
İNG238 İNGİLİZCE IV 3+0+0 Zorunlu 3
MTK202 ANALİZ IV 4+2+0 Zorunlu 8
MTK242 DOĞRUSAL CEBİR II 4+2+0 Zorunlu 8
MTK264 AYRIK YAPILAR 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 25
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTK311 KOMPLEKS FONK.TEORİSİ 4+2+0 Zorunlu 7
MTK345 SOYUT CEBİR I 3+2+0 Zorunlu 7
MTK351 DIFERANSIYEL GEOMETRI I 4+0+0 Zorunlu 6
MTK303 FOURİER DÖNÜŞÜMLERİ 4+0+0 Seçmeli 5
MTK305 Adi Diferansiyel Denklem Sistemleri ve Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 5
MTK309 MATEMATİKSEL BİYOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 5
MTK333 NÜMERİK ANALİZ I 4+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 40
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTK302 KISMİ DİF.DENKLEMLER 4+0+0 Zorunlu 7
MTK322 GENEL TOPOLOJİ 4+0+0 Zorunlu 6
MTK346 SOYUT CEBIR II 3+2+0 Zorunlu 7
MTK308 OPTİMİZASYONA GİRİŞ 4+0+0 Seçmeli 5
MTK334 NÜMERİK ANALİZ II 4+0+0 Seçmeli 5
MTK362 UYGULAMALI BİLGİSAYAR CEBİRİ 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTK413 FONKSİYONLAR TEORİSİ VE FONKSİYONEL ANALİZİN TEMEL 4+0+0 Zorunlu 6
MTK409 ÇALIŞMA METODLARI I 0+2+0 Seçmeli 2
MTK419 DİNAMİK SİSTEMLER 3+0+0 Seçmeli 7
MTK427 HİLBERT UZAYLARININ GEOMETRİSİ 4+0+0 Seçmeli 7
MTK431 HESAP.CEBİRSEL GEOMET.GİR.I 3+0+0 Seçmeli 7
MTK437 BELİRTİSİZ MATEMATİK 3+0+0 Seçmeli 7
MTK445 TEMEL DÜĞÜM TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
MTK447 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA 3+0+0 Seçmeli 7
MTK449 CEBİRSEL KODLAMA TEORİSİNE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 7
MTK453 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I 3+0+0 Seçmeli 7
MTK474 YAPAY ZEKA İÇİN MATEMATİK 3+0+0 Seçmeli 5
MTK475 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA I 2+2+0 Seçmeli 7
MTK477 MATLAB İLE PROGRAMLAMA 2+2+0 Seçmeli 5
MTK481 KÜMELER TEORİSİNE GİRİŞ 4+0+0 Seçmeli 7
MTK493 SEMİNER I 0+2+0 Seçmeli 2
MTK497 BİLGİSAYAR DESTEK.MATE.PRO.I 0+2+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 92
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MTK400 STAJ 0+2+0 Seçmeli 5
MTK406 MATEMATİKSEL MODELLEME 4+0+0 Seçmeli 7
MTK410 ÇALIŞMA METODLARI II 0+2+0 Seçmeli 2
MTK412 ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ 4+0+0 Seçmeli 7
MTK416 Banach Latisleri ve Pozitif Operatörlere Giriş 4+0+0 Seçmeli 7
MTK430 HİLBERT UZAYLARINDA OPERATÖR TEORİSİ 4+0+0 Seçmeli 7
MTK432 HESAP.CEBİRSEL GEOMET.GİR.II 3+0+0 Seçmeli 7
MTK434 CEBİRSEL EĞRİLER 3+0+0 Seçmeli 7
MTK438 BELİRTİSİZ TOPOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 7
MTK442 UYGULAMALI SOYUT CEBİR 3+0+0 Seçmeli 7
MTK446 GEOMETRİK TOPOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 7
MTK448 KONVEKS OPTİMİZASYON 3+0+0 Seçmeli 7
MTK454 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II 3+0+0 Seçmeli 7
MTK460 R PROGRAMLAMA İLE MATEMATİK 2+2+0 Seçmeli 7
MTK462 ÇİZGE TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 7
MTK464 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR 2+2+0 Seçmeli 7
MTK466 MATEMATİKSEL YAZMA BECERİLERİ 2+0+0 Seçmeli 3
MTK468 BİLGİSAYAR GRAFİĞİ 3+0+0 Seçmeli 7
MTK476 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA II 2+2+0 Seçmeli 7
MTK486 Olasılık Teorisine Giriş 4+0+0 Seçmeli 7
MTK494 SEMİNER II 0+2+0 Seçmeli 2
MTK498 BİLGİSAYAR DES.MATE.PRO.II 0+2+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 133
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=328