FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (776) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. EMİNE ERDEM
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. CEMİL AYDOĞDU
Tarihçe
Anabilim Dalımız 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998-1999 akademik yılında eğitim vermeye başlayan Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra İlköğretim Bölümü ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçedir. Anabilim Dalımız 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998-1999 akademik yılında eğitim vermeye başlayan Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra İlköğretim Bölümü ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak ve LYS'nin sayısal puan türünden puana sahip olmak şartları aranmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Programımızın mezuniyet koşulları için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesi esas alınmıştır. Buna göre aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere "Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ilgili programın diplomaları verilir. a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak. (154 ulusal kredi / 240 AKTS)b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak. c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak. d) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarımız başta MEB'e bağlı resmi okullar olmak üzere şahıs ve vakıf okullarında fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadır. Bunların yanında diğer eğitim kurumları ve eğitim ve danışmanlık şirketlerinde de görev almaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. Bilgi için;
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=776