BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (773) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı'nın temel görevi ortaöğretim kademesinde görev yapacak biyoloji öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Eğitim Programı dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Programda Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Alan Eğitimi dersleri yer almaktadır. Anabilim Dalı'mızda ayrıca Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak2) ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavdan yeterli puanı almakBakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr, http://www.osym.gov.tr
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçerek 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.Bakınız:http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20180326&filetype=html&submenuheader=3
Mezun İstihdam Olanakları
Bu programdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve özel ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretmeni olarak çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=773