FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (771) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı programı ağırlıklı olarak fizik öğretimi alanlarını kapsamaktadır. Ana bilim dalında, fizik öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle fizik öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Ana bilim dalının temel hedefi, ülkemiz ortaöğretim okullarına nitelikli fizik öğretmeni yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ortaöğretim okullarında uygulamalı derslere katılır ve öğrenimlerinin son döneminde staj yaparlar. Mezunlarımızın bir kısmı çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olarak ve bazı mezunlarımız da çeşitli dershanelerde fizik öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.Ana Bilim Dalımızda, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Lisansüstü Programları da yürütülmektedir. Bu programlar yardımıyla, düşünen, sorgulayan, araştıran ve üreten yeni öğretim elemanları yetiştirmek hedeflenmektedir. Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalının eğitim süresi 4 yıl olup kendi alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla her yıl ortalama 150 öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır.


Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ahmet İlhan Şen
Tarihçe
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın temel görevi orta öğretim kademesinde görev yapacak fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Eğitim Programı dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Programda alan dersleri, alan eğitim dersleri ve öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri okutulmaktadır. Anabilim Dalımızda ayrıca Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak2) ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavda bölümünden yeterli puanı almakBakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr, http://www.osym.gov.tr
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçerek 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bu programdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında fizik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. Bilgi için;
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=771