FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (771) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın temel görevi orta öğretim kademesinde görev yapacak fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Eğitim Programı dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Programda alan dersleri, alan eğitim dersleri ve öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri okutulmaktadır. Anabilim Dalımızda ayrıca Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak2) ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavda bölümünden yeterli puanı almakBakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr, http://www.osym.gov.tr
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçerek 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bu programdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında fizik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=771