ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (735) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programı


Tarihçe
Program Hakkında (Genel Bilgi)Spor Bilimleri Fakültesine bağlı Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, Antrenörlük Programı 4 yıllıkörgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe`dir. Bu programa girmeye hak kazanan bütün öğrenciler Antrenörlük Programının 1. yılına başlar. Antrenörlük Programında temel hedef çeşitli kurum ve kuruluşlara, SGM ve Kulüplere çeşitli yaş guruplarına yönelik Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti yetiştirmektedir. Bu amaçla; Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti adayları; genel kültür, kuramsal ve uygulama alan bilgisi ve Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analisti meslek bilgisi yönelik bir çok ders alırlar. Antrenörlük Programı kapsamında aldıkları derslerden edindikleri bilgi, beceri ve tutumlarını uygulamaya aktarmak ve kullanmak için kulüplerin çeşitli yaş gubu ve katagorilerinde antrenörlük gözlem yaparlar ve antrenmanlara katılırlar ve öğrenimlerinin son sınıfında antrenörlük uygulaması yaparlar. Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti adayları öğrenim gördükleri dört yıl sonunda sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar, teknoloji kullanımı, iletişim, lderlik, alan içeriği, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisi konularınada uzamanlaşırlar.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Kayıt Kabul Koşulları:Antrenörlük Programına giriş için lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eş değer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında ve özel yetenek sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları:Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunların Mesleki Profili:Antrenörlük Lisans Programı mezunlarımız GSGM, çeşitli spor kulüplerinde antrenör olarak ve akedmik kurumların yanısıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda görev yapmabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=735