DEZENFEKSİYON,STERİLİZASYON VE ANTİSEPSİ TEKNİKERLİĞİ (692) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programı; 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 29.03.2017 tarih ve 2017/118 sayılı kararı ile kurulmuştur. Tam zamanlı 1. öğretim olarak açılan programımız 2 yıl boyunca 4 yarıyıl olarak ön lisans eğitimi vermektedir. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Programı, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip tekniker yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Her türlü tıbbi malzemeyi, uygun koşullarda ön temizliği, dekontaminasyonu, sayımı, bakımı, kontrolü, paketlemesi, steril edilmesi, depolanması, teslim edilmesi aşamalarını doğru bir şekilde yerine getirecek teknikerler yetiştirmek amacı ile teorik ve staj eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere “Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi” ön lisans diploması ve “Tekniker” ünvanı verilmektedir.Mezunlarımız ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Biyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


Program Başkanı
Prof.Dr. Cumhur Özkuyumcu
Tarihçe
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon işlemi, hayati öneme sahip ve sağlık sektöründe vazgeçilmez işlemlerdir. Hastane infeksiyonları sadece hastalar için değil aynı zamanda çalışan personel için de büyük bir taşımaktadır. Etkili sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile hem hastane infeksiyonlarının insidansının düşmesi sağlanırken, hem de dirençli mikroorganizmaların yayılımının önüne geçilecektir. Bu amaçla hastanelerde yirmi dört saat hizmet veren Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde görevli personele çok büyük görev ve sorumluluklar yüklenmektedir. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programı ile, temel ve uygulama alanlarında teorik ve teknik eğitim donanımına sahip öğrenci yetiştirilmesi ve öğrencilerin araştırma-geliştirme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında, temel bilgi düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Bu alanda ihtiyaç duyulan eleman sıkıntısının böylece ortadan kaldırılması düşünülmüştür.Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programının amacı, alanlarında yeterli teorik bilgiye sahip, bu konuda aldıkları stajlar ile deneyim kazanmış ve iş disiplinine sahip öğrencilerin yetiştirilmesidir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve "Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Sağlık Teknikeri unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp özel ve kamu hastanelerinin sterilizasyon birimlerinde çalışabilirler.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kabul Koşulları
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Programına giriş için, ortaöğretim eğitimini tamamlamış olmak, meslek liselerinden direkt geçiş ile ya da ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler, tüm kamu kurum ve özel hastanelerin merkezi sterilizasyon ünitelerinde, Diş hekimliği sterilizasyon ünitelerinde, özel sterilizasyon şirketlerinde istihdam edilebileceklerdir.
Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=692