ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI (662) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Program İçeriği

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2012 yılında Edebiyat Fakültesinde, Prof. Dr. Emine Yılmaz tarafından kurulmuştur. Bölüm 2013-2014 öğretim yılında, 5 öğretim üyesi ile sadece yüksek lisans eğitimi vermiştir. 2014-2015 öğretim yılı için lisans programına YÖK tarafından 41 öğrenci yerleştirilmiştir.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans programı, Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak dört yıllık örgün eğitim vermek üzere hazırlanmıştır. Eğitim dili (zorunlu yabancı dil dersi dışında) Türkçedir.Lisans eğitimi alan öğrenciler dört yıl süreye yayılan yabancı dil eğitimine tabiidirler.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programıyla amacımız, yurt içi ve yurt dışındaki Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkoloji, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleriyle işbirliği içerisinde üst düzeyde bir akademik eğitim ortamı oluşturmak ve yeniliğe açık araştırmacılar ve akademisyenler; ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde açılacak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği kadrolarında çalışabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir. Türk dillerinin modern yöntemlerle incelendiği bir Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans programı, üniversitemizi yabancı araştırmacılar ve öğrenciler için de daha cazip hale getirecek ve bu, üniversitemiz için de bir kazanç olacaktırProgram kapsamında zorunlu staj bulunmamaktadır.


Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Nurettin DEMİR
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2012 yılında Edebiyat Fakültesinde, Prof. Dr. Emine Yılmaz tarafından kurulmuştur. Bölüm 2013-2014 öğretim yılında, 5 öğretim üyesi ile sadece yüksek lisans eğitimi vermiştir. 2014-2015 öğretim yılı için lisans programına YÖK tarafından 41 öğrenci yerleştirilmiştir.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans programı, Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak dört yıllık örgün eğitim vermek üzere hazırlanmıştır. Eğitim dili (zorunlu yabancı dil dersi dışında) Türkçedir.Lisans eğitimi alan öğrenciler dört yıl süreye yayılan yabancı dil eğitimine tabiidirler.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programıyla amacımız, yurt içi ve yurt dışındaki Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkoloji, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleriyle işbirliği içerisinde üst düzeyde bir akademik eğitim ortamı oluşturmak ve yeniliğe açık araştırmacılar ve akademisyenler; ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde açılacak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği kadrolarında çalışabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir. Türk dillerinin modern yöntemlerle incelendiği bir Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans programı, üniversitemizi yabancı araştırmacılar ve öğrenciler için de daha cazip hale getirecek ve bu, üniversitemiz için de bir kazanç olacaktırProgram kapsamında zorunlu staj bulunmamaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde lisans eğitimi almak için, ortaöğretim düzeyinde eğitimi tamamlamış olmak ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yeterli puanı almak gerekmektedir. Program LYS'nin TS puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans Derecesi
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden başarılı olarak minimum 240 AKTS kredisi elde etmeleri4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları çok zengindir. Mezunlarımız öğretmen olabilir, özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde okutman ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi olabilir, bakanlıklarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, yayınevlerinde, haber ajanslarında görev alabilirler. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu, Elçilikler, basın yayın kuruluşları, Kültür Bakanlığı, tercüme büroları, Türk dünyasıyla ilgili yurt dışı eğitim kurumları, Arşivler, Kütüphaneler ve özel şirketlerde çeşitli görevler yapabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde, ara sınav ve final sınavlarına ek olarak öğrencinin gelişimine katkıda bulunacak ödevler, uygulamalar ve sunumlar yapılmaktadır.https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=662