ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (İ.Ö) (646) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği

Endüstri Ürünleri Tasarımı ProgramıEndüstri Ürünleri Tasarımı Programı, endüstriyel yollarla üretilen ürünlere, işlevsellik ve estetik katarak kullanıcı ihtiyaçlarını tatmin etmeyi amaçlayan iki yıllık bir ön lisans programıdır.Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı'nın amacı, herhangi bir endüstri kolunda üretilecek ürünün görsel ve işlevsel niteliklerini ürünü tasarlayarak verebilen, üründe kullanılması gereken malzeme ya da malzemelere karar verebilen, ürünün renk, doku ve grafiksel özelliklerini görselleştirebilen Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmektir. Malzeme, renk, doku, ergonomi konularında bilgilendirilen öğrenciler, öğrendikleri çizim tekniklerini kullanarak tasarladıklarını önce elle kağıda çizerler ve daha sonra güncel bilgisayar programlarını kullanarak tasarımlarını tamamlayıp, atölyede prototip şekline dönüştürürler.Tasarımcılar, ürün ile kullanıcı arasındaki her türlü algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkiyi kurgulayabilir, teknolojik yenilikler yapabilir ve böylelikle geleceğe yön verebilirler. Programda genel yöntem ve kuramlarının yanı sıra yenilikçi ve deneysel yöntemleri kullanan, insana, çevreye, ulusal ve uluslararası paydaşların değişen ihtiyaçlarına duyarlı ve bu ihtiyaçlara yön verebilen, kullanıcı odaklılık ve sürdürülebilirlik gibi ilkeleri bilen, bilgilerini meslek pratiğinde güncel teknoloji ile bütünleştirebilen, tasarım akımlarını ulusal ve uluslararası alanda yönlendirebilen çok yönlü endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirilmesi planlanmaktadır. Tasarımı Bölümü olarak amacımız; mühendislik ve teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın iş birliği içinde, uygulamaya yönelik olarak eğitim öğretim çalışmalarımızı gerçekleştirmektir.Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi en geniş anlamıyla, insanın yapay çevresini oluşturan nesnel dünyayı ondan ihtiyaçları doğrultusunda yararlanmaya yönelik biçimlendirmeyi kapsar. Ancak Endüstri ürünleri tasarımı, sadece biçim ve işlev arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi kurgulanışına odaklanan bir meslek olmayıp, aynı zamanda yerel ve küresel rekabet ortamlarında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değer ve bilgi üretimine katkıda bulunan bir akademik disiplindir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak tasarımın bugünün eleştirisini yaparak geleceği kurgulama ve yaşanır kılmaya dair sorumluluk taşıyan bir düşünce biçimi olduğunu düşünmekte ve bu doğrultuda bölümümüz eğitim felsefesi, dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerde tasarım pratiğinin üstlendiği ve üstlenebileceği rolleri tartışmaya açmayı ve toplumsal sorumluluk, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda süreklilik sağlamaya yönelik tasarım ve araştırma stratejileri geliştirmeyi amaçlanmaktadır.Bölümümüz, sanayi ve ilgili sektörlerde görev alabilecek, üretilen ürünleri kullanıcı, üretici ve pazar beklentileri ile toplumsal ve çevresel değerleri gözeterek tasarlayan, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirir. Teorinin uygulama ile desteklendiği bölüm derslerinde, ergonomi, malzeme, üretim yöntemleri, teknik ve üç boyutlu çizim gibi dersler, nitelikli akademik kadro ve profesyonel tasarımcılarla etkileşim içinde gerçekleştirilir. Bu sayede ürün tasarım sürecine ait araştırma, stratejik hedef belirleme, özgün konsept geliştirme, yeni teknoloji ve üretim süreçlerine hâkim olma gibi beceriler geliştirilmektedir.Meslek Yüksekokulumuzun içerisinde yer aldığı,  yaklaşık 277 fabrikanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Programda nitelikli iş gücü ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, öğrencilerimiz programlarının staj içeren ders dönemlerinde haftada iki gün, yaz dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun işletmeler ile toplamda 146 gün iş yeri beceri eğitimi gerçekleştirmektedir. Bu işletmelerde, tam zamanlı olarak çalışma imkânı da bulabilecek olan öğrenciler, edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.


Tarihçe
Hacettepe Meslek Yüksekokulu, Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı; 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosu`nun 29.03.2012 tarih ve 2012-76 sayılı kararı ile kurulmuştur. İkinci öğretim olarak açılan programımız 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Endüstri Ürünleri Tasarımı" önlisans diploması ve "Tekniker" ünvanı verilir.Endüstri Ürünleri Tasarımı programından mezun olan öğrenciler; sanayide ve tüketime yönelik üretim yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde Endüstri Ürünleri Tasarımı Teknikeri olarak çalışacaktır. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere son kullanıcı ürünlerin tasarlandığı, üretildiği tüm fabrikalarda Tasarım teknikerlerine ihtiyaç duyulacaktır.Öğrencilerimiz Endüstri Ürünleri Tasarımı Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kabul Koşulları
Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı`na giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında (YGS-1) sayısal alanda yeterli puanı almış olmak veya sınavsız geçiş başvurusu yapmış ol
Üst Kademeye Geçiş
Lisans
Mezuniyet Koşulları
Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı`ndan önlisans derecesi almak için 120 AKTS`yi başarılı ile tamamlamış olmak. Mezuniyet işlemleri, Hacettepe Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği` nde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)
Mezun İstihdam Olanakları
Endüstri Ürünleri Tasarımı programından mezun olan öğrenciler; sanayide ve tüketime yönelik üretim yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde Endüstri Ürünleri Tasarımı Teknikeri olarak çalışacaktır. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere son kullanıcı ürünlerin tasarlandığı, üretildiği tüm fabrikalarda Tasarım teknikerlerine ihtiyaç duyulacaktır.Öğrencilerimiz Endüstri Ürünleri Tasarımı Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=646