ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (645) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği
Tarihçe
Hacettepe Meslek Yüksekokulu, Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı; 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosu`nun 29.03.2012 tarih ve 2012-76 sayılı kararı ile kurulmuştur. İkili öğretim olarak açılan programımız 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Endüstri Ürünleri Tasarımı" önlisans diploması ve "Tekniker" unvanı verilir.Endüstri Ürünleri Tasarımı programından mezun olan öğrenciler; sanayide ve tüketime yönelik üretim yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde Endüstri Ürünleri Tasarımı Teknikeri olarak çalışacaktır. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere son kullanıcı ürünlerin tasarlandığı, üretildiği tüm fabrikalarda Tasarım teknikerlerine ihtiyaç duyulacaktır.Öğrencilerimiz Endüstri Ürünleri Tasarımı Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kabul Koşulları
Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı`na giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında (YGS-1) sayısal alanda yeterli puanı almış olmak veya sınavsız geçiş başvurusu yapmış ol
Üst Kademeye Geçiş
Lisans
Mezuniyet Koşulları
Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı`ndan önlisans derecesi almak için 120 AKTS`yi başarılı ile tamamlamış olmak. Mezuniyet işlemleri, Hacettepe Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği` nde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)
Mezun İstihdam Olanakları
Endüstri Ürünleri Tasarımı programından mezun olan öğrenciler; sanayide ve tüketime yönelik üretim yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde Endüstri Ürünleri Tasarımı Teknikeri olarak çalışacaktır. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere son kullanıcı ürünlerin tasarlandığı, üretildiği tüm fabrikalarda Tasarım teknikerlerine ihtiyaç duyulacaktır.Öğrencilerimiz Endüstri Ürünleri Tasarımı Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=645