ODYOLOJİ (638) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Odyoloji Bölümü'nün temelleri, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak Odyoloji Yüksek Lisans programının başlatılması ile atılmıştır. Hacettepe Üniversitesi'nde 1989 yılına kadar Odyoloji olarak yürütülen yüksek lisans programı, sonrasında eğitim programları revize edilerek "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi olarak sürdürülmüştür. Odyoloji Bölümü, 11 Mayıs 2011 tarihinde H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim vermek üzere kurulmuştur.Odyoloji Bölümü'nün temel amacı, sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleri ile planlanan hedeflerin gerçekleşmesinde rolü olan odyologları yetiştirmektir. Odyoloji lisans programının mezun vermesi ile toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra eğitim standardının sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması sağlanacaktır.Odyoloji Bölümü lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Dersler; teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimizin, çalışma alanlarına yönelik saha ve kurum stajları yapmak, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin MF-3 puan türü ile öğrenci kabul edilir. Yurt dışından öğrenci başvuruları ve kabulü, Yükseköğretim Kurulu`nun 27.01.2010 tarih ve 384-3270 sayılı yazısında belirtilen yurtdış
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin Odyoloji Lisans Programından mezun olabilmesi için en az 128 kredi/240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gereklidir.6. ve 8. dönem sonlarında 4 haftalık yaz stajı zorunludur.7. dönemde Odyoloji Seminer 1 dersinde seminer konusu hazırlamak ve sözlü sunum yapmak, 8.dönemde Odyoloji Seminer 2 dersinde hazırladığı seminer konusuna ilişkin öğrenci projesi hazırlamak zorundadır.7. ve 8. dönemde Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama 1 ve Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama 2 derslerinde Bölüm 2.14 de belirtilen 7 temel alanda 4`er hafta pratik uygulama yapmak ve hasta raporlarını hazırlamak zorundadır.
Mezun İstihdam Olanakları
Odyolog ünvanı, 26 Nisan 2011 tarihinde 6225 Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında tanımlanmıştır. Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan, ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen; sağlık meslek mensubudur. Odyolog`lar başlıca hastanelerde, özel sektörde, üniversitelerde, özel eğitim kurumlarında ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=638