ERGOTERAPİ (608) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü programı 2009 yılında ergoterapist yetiştirmek amacı ile açılmıştır. Program hazırlanırken Avrupa Ergoterapi Yükseköğrenim Ağı (ENOTHE) den destek alınmıştır. Program yeterliliğe dayalı olarak hazırlanmış ve Program yeterlilikleri 2006 yılında belirlenmiştir.Lisans Programımızın akreditasyon çalışmalarına 2009 yılında başlanmış ve Dünya Ergoterapi Federasyonu (WFOT ) ile çalışmalar başlatılmıştır. Program standartlarının WFOT tarafından onaylanması için başlatılan minimum standartları oluşturma çalışması içinde; Programın eğitim standartları 2012 yılında 2012-2016 yıllarını kapsayacak şekilde WFOT tarafından onaylanmıştır. Ergoterapi lisans program Türkiye`de tek ve ilktir. Bu yönü ile ülkemize öncülük etmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Kayıt Kabul Şartları Ergoterapi Bölümüne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eş değer bir eğitim almış olmak ve ulusal LYS ( lisans yerleştirme sınavında) MF 3 puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere "Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ilgili programın diplomaları verilir.
Mezun İstihdam Olanakları
Ergoterapi Bölümünden mezun olanlar "ergoterapist" unvanı alacaktır.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=608